FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce

loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.3.00/09.0131

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 19.221.100,50 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2009
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. srpna 2012

Poskytovatel:

Anotace projektu

Cílem projektu je rozvinout potenciál lidských zdrojů v regionálních centrech výzkumu tak, aby byla zvýšena celková konkurenceschopnost těchto pracovníků v mezinárodním měřítku a bylo zvýšeno jejich zapojení do mezinárodních VaV projektů a mezinárodních výzkumných a inovačních infrastruktur a sítí.

Cíl projektu

V rámci projektu byly definovány 3 pilíře, které budou sloužit k naplnění vytyčených cílů:

 1. SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ pracovníků VaV pro evropskou konkurenceschopnost;
 2. podpora MEZINÁRODNÍHO NETWORKINGU (organizací mezinárodních brokerage events a odborných konferencí, propagací regionálních VaV kapacit na mezinárodní úrovni a přímou podporou účasti na přípravě mezinárodních projektů) a
 3. PŘÍMÉ AKCE na podporu vědy a výzkumu v regionu.

Aktivity projektu

 • Realizace min. 50 tréninkových akcí
 • Organizace 5 školení s mezinárodními standardy
 • Uspořádání 6 mezinárodních konferencí

Akce projektu

Kurzy

Média

Projektový tým

Vedoucí projektu:

Finanční manažer:

Administrativa:

Webové stránky projektu

Vlastník zprávy: Bc. Lukáš Straňák | Aktualizováno: 22. 08. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt