FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce

logolink

Název projektu:

  • Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score Cards.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšit postavení osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) na trhu práce v České republice. Na rozdíl od řady zemí EU, kde je problém zaměstnávání OZP v poslední době úspěšně řešen, je v ČR situace neuspokojivá. Projekt shromáždí informace a zkušenosti o způsobu řešení daného problému ve vybraných zemích EU, a to zejména v Rakousku a Německu a ve spolupráci s českými partnery tyto zkušenosti přehledně zpracuje, modifikuje pro tuzemské poměry a seznámí s nimi relevantní subjekty působící na trhu práce v ČR.

Jedná se zejména o využití principů diverzity a konceptu Diversity Management, které v řešení dané problematiky hrají ve zmíněných zemích významnou úlohu a následně o jejich zavádění v rozsahu a podobě respektující specifika českého trhu práce, a to včetně tzv. Diversity Score Cards, což je postup umožňující kvantifikovat (měřit) zavádění Diversity Managementu v organizaci.

Projekt klade důraz na praktickou stránku aplikace zmíněných principů. Srozumitelnost a konkrétnost bude podpořena vypracováním Zásad správné komunikace s osobami se sluchovým postižením, správného kontaktu s osobami se zrakovým postižením a zásad pro mobilitu osob s tělesným postižením, ukázkami příkladů dobré praxe se zaměstnáváním OZP v ČR i některých zemích EU a modelovými situacemi typickými pro demonstraci výše zmíněných zásad.

Stránky projektu:

Vlastník zprávy: Ing. Linda Smailová | Aktualizováno: 14. 08. 2009
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt