FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace má za úkol posílit kvalitu stávajících výzkumných programů projektu Institutu environmentálních technologií (IET) http://www.vsb.cz/iet/cs/okruhy/o-projektu/ realizovaného v letech 2011-2013, a to jak formou rozvoje stávajících výzkumných aktivit, tak aktivit nových. K naplnění uvedeného dochází prostřednictvím nové infrastruktury, díky níž se předpokládá zvýšení kvality a objemu spolupráce s aplikační sférou a rovněž nárůst publikační činnosti v jednotlivých výzkumných programech.

Název projektu:

  • Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET

Registrační číslo:

  • CZ.1.05/2.1.00/19.0388

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 17 979 753 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2015
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2015

Poskytovatel:

Vlastník zprávy: Ing. Petr Svoboda | Aktualizováno: 26. 04. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt