Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zbyněk Žouželka


titul, jméno, příjmení:Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2003 - 2009OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1998 – 2003OU, FF, KHI – magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD – vědecký pracovník
2007 - dosudVlastivědné muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici – kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, vedoucí pobočky

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Granty neaktivní:
  • IGS 25/1054
   Moravská šlechta zastoupená ve svazcích G a H Kvaternů majestátů moravských zemských desk

Základní výzkumné zaměření

 • Transformace elit v českých zemích v období od poloviny 18. do poloviny 19. století
  problematika nové šlechty a socio-profesní skupiny úřednictva (resp. skupiny nově nobilitovaného úřednictva) a jeho úlohy v procesu modernizace


Nobilitace Slezanů za loajalitu k Marii Terezii v období slezských válek
Zbyněk Žouželka
Rok: 2011, OU, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kapitola v odborné knize

Nobilitace Slezanů za loajalitu Marii Terezii v období slezských válek
Zbyněk Žouželka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitace úředníků správních institucí českých zemí za zásluhy v hospodářské sféře v letech 1740-1780 (stručný nástin problému)
Zbyněk Žouželka, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století
Zbyněk Žouželka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nobilitace šumperského obchodníka a podnikatele v plátenictví Franze Xavera Tersche v roce 1806
Zbyněk Žouželka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století
Zbyněk Žouželka
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub