Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Interpretace a teorie interpretace

Studijní programHudební umění
FakultaFakulta umění
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulPh.D.
Garant specializaceprof. Dušan Foltýn

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Interpretace a teorie interpretace je určen zejména absolventům magisterských studijních programů hry na nástroj nebo sólového zpěvu. Je kombinací vzdělávání v praktických i teoretických disciplínách souvisejících s interpretací hudebního díla. Studium je garantováno renomovanými pedagogy z řad umělců a hudebních teoretiků, kteří poskytují kvalitní vedení při realizaci disertačního projektu. Studijní program poskytuje studentům komplexní náhled na interpretační problematiku z hlediska propojení praxe s nejnovějšími teoretickými poznatky z oblasti hudební teorie. Studenti doktorského programu se mají možnost (není to podmínkou) podílet na výuce a vedení seminářů. Pracují se studenty jako asistenti výuky a jsou pedagogickou součástí příslušné katedry. K dispozici jsou rovněž granty, které pomáhají studentům v realizaci výzkumu a disertačních projektů.

Co od vás očekáváme?

Podmínkou je úspěšně ukončené magisterské studium a vykonání přijímací zkoušky s repertoárem určeným pro daný studijní obor. Očekává se aktivní přístup k dění na jednotlivých katedrách, chuť se aktivně podílet na chodu fakulty jako celku.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • Budete ovládat hru na nástroj na profesionální úrovni
 • Budete schopni se orientovat v problematice interpretace hudebního díla na teoretické úrovni
 • Budete se podílet na vedení studentských projektů
 • Budete znát hudebně teoretické zákonitosti a orientovat se v  problematice stylové interpretace
 • Budete schopni působit jako vysokoškolský pedagog

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent doktorského studijního programu najdete široké uplatnění jako sólista, hráč v orchestrech, či různých komorních seskupeních s širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu moderní. Pracovní možnosti najdete na vysokých školách s hudebním zaměřením.

Konkrétní pracovní pozice

 • Sólový hráč
 • Hráč v orchestru, komorním orchestru
 • Člen komorního souboru
 • Vysokoškolský pedagog
 • Projektový manažer pro hudební produkce

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízeníOrganizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.