Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Interpretace a teorie interpretace

Studijní programHudební umění
FakultaFakulta umění
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulPh.D.
Garant specializaceprof. Dušan Foltýn

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Interpretace a teorie interpretace je určen zejména absolventům magisterských studijních programů hry na nástroj nebo sólového zpěvu. Je kombinací vzdělávání v praktických i teoretických disciplínách souvisejících s interpretací hudebního díla. Studium je garantováno renomovanými pedagogy z řad umělců a hudebních teoretiků, kteří poskytují kvalitní vedení při realizaci disertačního projektu. Studijní program poskytuje studentům komplexní náhled na interpretační problematiku z hlediska propojení praxe s nejnovějšími teoretickými poznatky z oblasti hudební teorie. Studenti doktorského programu se  podílejí na výuce a vedení seminářů. Pracují se studenty jako asistenti výuky a jsou pedagogickou součástí příslušné katedry.K dispozici jsou rovněž granty, které pomáhají studentům v realizaci výzkumu a disertačních projektů. Fakulta poskytuje studentům denní formy stipendium, které je jim pravidelně vypláceno.

Co od vás očekáváme?

Podmínkou je úspěšně ukončené magisterské studium a vykonání přijímací zkoušky s repertoárem určeným pro daný studijní obor. Očekává se aktivní přístup k dění na jednotlivých katedrách, chuť se aktivně podílet na chodu fakulty jako celku.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • Budete ovládat hru na nástroj na profesionální úrovni
 • Budete schopni se orientovat v problematice interpretace hudebního díla na teoretické úrovni
 • Budete se podílet na vedení studentských projektů
 • Budete znát hudebně teoretické zákonitosti a orientovat se v  problematice stylové interpretace
 • Budete schopni působit jako vysokoškolský pedagog

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent doktorského studijního programu najdete široké uplatnění jako sólista, hráč v orchestrech, či různých komorních seskupeních s širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu moderní. Pracovní možnosti najdete na vysokých školách s hudebním zaměřením.

Konkrétní pracovní pozice

 • Sólový hráč
 • Hráč v orchestru, komorním orchestru
 • Člen komorního souboru
 • Vysokoškolský pedagog
 • Projektový manažer pro hudební produkce

Přijímací řízení



Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.