Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:U3V – Skupina setkání
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě nároku na důchod), max. počet ve skupině 15
Doba trvání / hodinová dotace:krátkodobý kurz, 8 setkání, celková hodinová dotace 32 hodin
Cena:1200,- / semestr
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Anotace:Netradiční osobnostně rozvojový program v tzv. skupině setkání. Skupinová setkání jsou konstruována na principech psychoterapie a jsou vedeny psychoterapeutem doc. PhDr. Juliem Sekerou, CSc. Ten je vázán etickým kodexem psychoterapeuta.
Jaké jsou cíle skupiny? Hledání odpovědi na často klíčové otázky druhé poloviny života. Co máme jako ojedinělé lidské bytosti za sebou a co ještě před sebou? Jaké máme vztahy s nejbližšími lidmi? Jsem babička, jsem děda a co s tím? Jsem sama, jsem sám. Nemám žádná vnoučata. Jak se s tím vyrovnat. Jak se mohu dál rozvíjet?
Tento kurz navazuje na program U3V – Skupina setkání realizovaný v letním semestru akademického roku 2023/2024. Absolventi tohoto programu budou přijímáni přednostně a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování kurzu
Přihlášky:elektronická přihláška
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková,
Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu; platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf