Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce - English Club III a IV
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě nároku na důchod), max. počet ve skupině 15
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 96 hodin
Cena:1700,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Cindlerová
Anotace:Kurz je určen pokročilým zájemcům o konverzaci v angličtině. Témata pro rozvoj mluveného projevu jsou vybírána podle zájmů posluchačů z okruhů týkajících se běžného života, cestování a komunikace s lidmi napříč kulturami. Důraz je kladen i na rozvoj čtenářských a poslechových dovedností posluchačů v anglickém jazyce. Poslechové texty jsou záměrně vybírány tak, aby přispěly k rozvoji schopností porozumět plynulému projevu v angličtině. Zároveň slouží jako inspirace pro rozvoj komunikativních dovedností účastníků.
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování kurzu III a IV
Přihlášky:elektronická přihláška
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková,
Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu; platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf