Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura románských zemí
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry: září/říjen 2022 – květen/červen 2024, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za 1. rok se platí při podání přihlášky. Platba za 2. rok bude inkasována v letním semestru 1. ročníku.
Min. počet studujících: 60
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní ve středu, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:dr Jan Mlčoch
Anotace:Dvouletý přednáškový cyklus Dějiny a kultura románských zemí je určen zájemcům o informace z oblasti Španělska, Francie a jiných románských zemí. Poutavou formou se posluchači seznámí se základními, ale i méně známými aspekty historie a kultury států této jazykové oblasti. Pomocí literárních, výtvarných i jiných kulturních památek nebo dokonce gastronomie budeme pomyslně cestovat po různých oblastech Španělska, Francie, Latinské Ameriky nebo Portugalska. Kurz je veden zkušenými lektory z katedry romanistiky FF OU, kteří mají tento svět procestovaný doslova skrz naskrz
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna do 30. června 2022 nebo do naplnění kapacity programu.
Kontakt / další informace:Dagmar Julínková
Vyučující:vyučující katedry romanistiky FF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf