Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura španělsky mluvících zemí
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry: září/říjen 2024 – květen/červen 2025, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za kurz se platí při podání přihlášky.
Min. počet studujících: 70
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní ve středu, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:dr Jan Mlčoch
Anotace:Přednáškový cyklus Dějiny a kultura španělsky mluvících zemí je určen zájemcům o informace z oblasti Španělska a zemí Latinské Ameriky. Poutavou formou se posluchači seznámí se základními, ale i méně známými aspekty historie a kultury států této jazykové oblasti. Pomocí literárních, výtvarných i jiných kulturních památek nebo dokonce gastronomie budeme pomyslně cestovat po různých oblastech Španělska a Latinské Ameriky. Kurz je veden zkušenými lektory z katedry romanistiky FF OU, kteří mají tento svět procestovaný doslova skrz naskrz.
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna (od 9:00 hod) do 30. června 2024 nebo do naplnění kapacity programu.
Kontakt / další informace:Bc. Petra Kaštovská
Vyučující:vyučující katedry romanistiky FF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf