Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Umění pro elity a společnost
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry: září/říjen 2024 – květen/červen 2025, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za kurz se platí při podání přihlášky.
Min. počet studujících: 90
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní v pondělí, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta OU)
Garant:PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Anotace:Cyklus přednášek s názvem Umění pro elity a společnost se zaměřuje na historické propojení umění se společenskými elitami. Přednášky budou mapovat historii mecenátu a jeho vliv na vývoj umělecké scény v období 19. a 20. století. Vedle výtvarného umění a sběratelství (konkrétně přednášející představí důležité sběratele z řad židovských podnikatelských elit) se bude letošní cyklus věnovat architektuře, užitému umění a designu. Dále se bude diskutovat o demokratizaci umění prostřednictvím iniciativ, jako jsou Wiener Werkstatte a Družstevní práce – Krásná jizba, a jak tyto společnosti přispěly k šíření umění mezi širší veřejnost. Posluchači budou postupně seznámeni s klíčovými koncepty a obrysy tématu, aby následně mohli proniknout do hlubších souvislostí. Cílem cyklu je nejen přiblížit posluchačům historický kontext mecenátu, ale také reflektovat na význam demokratizace umění a její dopady na společnost.
Způsob ukončení studia:Písemný test z témat vyučovaných během semestru.
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Předpoklady pro přijetí:Obecný zájem o humanitní studia, kulturu a výtvarné umění.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna (od 9:00 hod.) do 30. června 2024 nebo do naplnění kapacity programu.
Přijímací řízení:bez přijímacího řízení
Kontakt / další informace:Tereza Mikšánková
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf