Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku - Španělština pro seniory
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:senioři
Doba trvání / hodinová dotace:2 hodiny týdně / 52 hodin
Cena:2 700,-Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Forma:prezenční
Organizace studia:Kurz je dvousemestrální a zahrnuje celkem 52 vyučovacích hodin.
2 vyučovací hodiny týdně ve čtvrtky od 15:50 do 17:20 hod. (budova G, katedra romanistiky FF OU)
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
Anotace:Budeme se snažit co nejvíce mluvit a co nejméně se učit gramatická pravidla. Prvotním účelem jazyka je komunikace, nikoliv detailní studium jeho struktur. Pokusíme se napodobit malé děti, které se v šesti letech velice dobře domluví se svým okolím, přestože ještě nebyly ve škole, neumí číst a psát a určitě nenajdou ve větě podmět a přísudek. My se po jejich vzoru pokusíme gramatiku zvládnout tak, že budeme mluvit, mluvit a mluvit a tím ji praktikovat a uvádět v život. Bez toho, že bychom se speciálně věnovali gramatickým tématům, seznamovali se s pravidly a potom luštili jedno gramatické cvičení za druhým. Naším heslem bude: nejdříve mluvit a rozumět, někdy později možná i něco jiného.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna do 31. srpna.
Kontakt / další informace:Bc. Petra Kaštovská
Vyučující:doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf
Další informace:Katedra romanistiky Filozofické fakulty OU nabízí i pokračování tohoto kurzu – Španělština pro seniory 2.