Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:U3V – Kalokagathia II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 25
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 48 hodin
Cena:1800,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta OU),
Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.,
Mgr. Markéta Rygelová
Anotace:Program ve třetím semestru je zaměřen na praktické hudební činnosti směřující k duševní a tělesné harmonii a dokonalosti. Praktické hudební činnosti programu reprezentují dílčí složky hudební výchovy – hlasovou / pěveckou výchovu, rytmický výcvik, intonaci a sluchovou analýzu, sborový zpěv a základy dirigování, hudebněpohybovou / taneční výchovu,instrumentální výcvik (hra na nástroje Orffova instrumentáře, hra na perkusní a další hudební nástroje včetně flétny), hudební teorii a dějiny hudby. Absolvování programu nevyžaduje předchozí praktické hudební zkušenosti frekventantů, např. hru na hudební nástroj, znalost notopisu apod.
Ve čtvrtém semestru je program zaměřen na teoretické i praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. Teoretická část výuky seznamuje posluchače s moderními metodami analýzy lidského pohybu, využitím mobilních technologií pro podporu zdraví, základy první pomoci a sportovního tréninku. V rámci praktické výuky se posluchači aktivně zapojí do pohybových činností přizpůsobených individuálním potřebám posluchače.
Způsob ukončení studia:závěrečný test po ukončení daného semestru
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování Kalokagathia I a II
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Sršňová,
Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (popřípadě složenkou); platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Další informace:viz Základní informace