Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Žít zdravěji a aktivněji
Fakulta / organizační jednotka:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (OU)
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:500,- Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Anotace:Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob.
Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2018/2019. Přednášky probíhají v zimním a letním semestru. Přednášky jsou dále obohaceny o exkurze. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, §60.
Způsob ukončení studia:70% účast na přednáškách
Výstupní doklad:certifikát o účasti
Přihlášky:ANO
Podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu.
Přihlášky můžete podat pouze od 19. do 20. června 2018.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:20. června 2018
Kontakt / další informace:Bc. Renáta Žemlová
Způsob platby:převodem na účet 500,- Kč za celý akademický rok (2 semestry)
Plán studia / rámcový harmonogram:Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na středu. Vzdělávání obsahuje přednášky akademiků a odborníků z praxe a také exkurze či další aktivity. Podmínkou pro ukončení studia je absolvování 70% přednášek. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 12 tematických celků. Zimní semestr probíhá od září 2018 do prosince 2018 a letní semestr probíhá od února 2019 do června 2019.
Další informace:Rozpis přednášek
Předešlé kurzy