Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Žít zdravěji a aktivněji
Fakulta / organizační jednotka:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:500,- Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Anotace:Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během aktuálního akademického roku.
V každém semestru se uskuteční 10 přednášek v zimním a 10 přednášek v letním semestru. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.
Způsob ukončení studia:70% účast na přednáškách
Výstupní doklad:certifikát o účasti
Přihlášky:e-přihláška
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:4. září 2023
Kontakt / další informace:Bc. Renáta Žemlová
Způsob platby:převodem na účet 500,- Kč za celý akademický rok (2 semestry)
Plán studia / rámcový harmonogram:Výuka se uskutečňuje v učebnách budovy ZY Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Vzdělávání obsahuje přednášky akademiků a odborníků z praxe a další aktivity. Podmínkou pro ukončení studia je absolvování 70 % přednášek. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 20 tematických celků. Zimní semestr probíhá od září do prosince 2023 a letní semestr probíhá od února do června 2024.

Termíny přednášek v letním semestru:
25. ledna, 8. a 22. února, 7. a 21. března, 4. a 18. dubna, 2., 16. a 30. května 2024.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024 soubor odf
Rozvrh na letní semestr 2023/2024 soubor odf
Další informace:Předešlé kurzy