Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Etudy první pomoci
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:1.000,- Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra: Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Pavlína Štěpánová
Pedagogický poradce:Mgr. Pavlína Štěpánová
Anotace:Svět kolem nás se neustále zdokonaluje a zrychluje. Mnohdy se dostáváme do nepřirozené situace, jsme ovlivněni zátěží a působí na nás stres. Působení těchto faktorů s sebou přináší riziko ohrožení zdraví a života. Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučně zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci a také o nemocech přicházejících s věkem. Svým absolventům poskytne nejenom jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první pomoci, ale také základní přehled a orientaci v běžných zdravotnických výkonech, které mohou během našeho života potkat každého jedince. Univerzita třetího věku vede své absolventy k přímočaré úvaze a účelné pomoci, neboť pomoci druhému může jen ten, kdo chce a ví jak. Etudy první pomoci veškeré informace přináší v přátelské atmosféře, kdy přednášejícími jsou specialisté z oboru medicíny. Studenti mají možnost si teoretické znalosti ukotvit na praktických workshopech.
Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2018//2019. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.
Způsob ukončení studia:Závěrečný cvičný test
Přihlášky:ANO
Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018. Kapacita kurzu je již naplněna. Další přihlášky budou přijaty, pouze jako náhradní, pokud dojde k odhlášení uchazeče. Po stažení přihlášku vyplňte a zašlete s těmito povinnými přílohami:
1 ks zezadu podepsané fotografie dokladového formátu na adresu:
Lékařská fakulta OU
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Hana Königová
Syllabova 19
703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:30. června 2018
Kontakt / další informace:Hana Nezmarová
Způsob platby:převodem na účet 1.000,- Kč za cely akademický rok (2 semestry)
Vyučující:Mgr. Pavlína Štěpánová,
PhDr. Petr Matouch,
Mgr. Josef Škroch,
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.,
Mgr. Ivana Nytra,
PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
PhDr. Pavlína Blahutová,
MUDr. Bc. Michal Ptáček,
MUDr. Jitka Zemanová,
Bc. Petr Urbánek,
Mgr. Michal Bijok,
Mgr. Eva Lapčíková,
Ing. Mgr. Jiří Borovička,
MUDr. Roman Gřegoř,
Mgr. Petr Jaššo, MBA,
Ing. Mgr. Karol Korhelík, Ph.D.,
PhDr. Lukáš Humpl
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny výuky:

Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na pondělí. Vzdělávání obsahuje přednášky odborníků z praxe a workshopy s možností praktických nácviků. Podmínkou pro ukončení studia je úspěšné absolvování závěrečného cvičného testu. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 12 tematických celků. Zimní semestr probíhá od září 2018 do ledna 2019 a letní semestr probíhá od února 2019 do června 2019.

Termíny výuky: Pondělí (1x za 14 dní) od 15:00 - 18.00 hod. (výukové termíny Zimního semestru 17.9.2018, 1.10.2018, 15.10.2018, 29.10.2018, 12.11.2018, 26.11.2018)

Studium bude otevřeno pro minimální počet 50 účastníků. Při naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení vzdělávání. Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování.