Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:U3V - Přednáškový cyklus I, II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 100
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 96 hodin
Cena:1200,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta OU),
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta OU),
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta OU),
Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Milan Chmura, Ph.D.,
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.,
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.,
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Anotace:Dvouletý přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají a jejichž hlubší poznání, o němž dostávají zpětnou vazbu, jim život usnadňuje a obohacuje.
Způsob ukončení studia:závěrečný test po ukončení daného semestru
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování přednáškových cyklů I. a II.
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Sršňová,
PaedDr. Tomáš Bouda
Způsob platby:převodem z účtu (popřípadě složenkou); platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:viz Základní informace