Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:U3V – Přednáškový cyklus II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 90
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 48 hodin
Cena:1400,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta OU),
Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Milan Chmura, Ph.D.,
Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Anotace:Dvouletý přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají a jejichž hlubší poznání, o němž dostávají zpětnou vazbu, jim život usnadňuje a obohacuje. Tento kurz navazuje na program U3V – Přednáškový cyklus I, vyučovaný v akademickém roce 2022/2023. Absolventi tohoto programu budou přijímáni přednostně a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.
Způsob ukončení studia:závěrečný test po ukončení daného semestru
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování Přednáškového cyklu I a II
Přihlášky:elektronická přihláška
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková,
Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu; platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Plán studia / rámcový harmonogram:Témata zimního semestru 2023/2024:
Katedra pedagogiky a andragogiky připravila pro posluchače U3V cyklus přednášek pod názvem Edukace v proměnách času. V průběhu osmi setkání se posluchači dozví zajímavé informace o tom, jak se měnily cíle edukace v různých dobách lidského společenství, kteří významní pedagogové působili v Evropě, a dokonce jak ovlivnili běh dějin. Bude představena rodina, jako základ lidské vzájemnosti tvořící společnost, do které neodmyslitelně patří senioři, jejichž stáří má svou hodnotu. Budeme se také zabývat komunikací, která je jedním ze základních prvků lidské společnosti a edukaci čtenářstvím, která se rovněž zajímavě vyvíjí.
 1. Edukace 100 generací zpět – autor přednášky přináší zajímavý pohled na různorodost starověké edukační reality v kontextu s jejími cíli, prostředím, filozofií, subjekty a objekty výchovy. (Mgr. Milan Chmura, Ph.D.)
 2. Edukace 50 generací zpět – autor přednášky navazuje na předchozí téma z období starověku a představí edukaci v období středověku s jejími zajímavými prvky, cíli, filozofií a dalšími aspekty. (Mgr. Milan Chmura, Ph.D.)
 3. Netradiční pohled na dějiny pedagogiky (doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.)
 4. V čem byl J. A. Komenský nadčasový – malé zamyšlení nad jeho velkými činy (doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.)
 5. Nastavení druhého životního programu (PhDr. Hana Vavříková, PhD.)
 6. Hodnota stáří v ČR a ve světě (PhDr. Hana Vavříková, PhD.)
 7. Edukace čtenářstvím v proměnách času (Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.) Přednáška pojednává o kořenech čtenářství v proměnách času. Specificky se výklad zaměří na prezentaci, analýzu, hodnocení vybraných výsledků mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti (PIRLS, PISA, PIAAC) s vazbou na komunity testovaných žáků i studentů (dospělých) v Moravskoslezském kraji České republiky. V praktické části výuky bude věnován prostor pro výklad a cvičení metod rozvíjejících čtenářství (porozumění textu) a kritické myšlení při práci s různorodým textem.
 8. Edukační komunikace - teorie a praxe v kontextu společnosti 4.0. (Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.) Přednáška se zaměří na klíčové problémy mezilidské komunikace i s vazbou k edukační komunikaci (proměny komunikace, druhy a funkce komunikace, pravidla komunikace, bariéry v komunikaci). Cílem praktické části bude výcvik komunikačních strategií: jak v komunikaci neprohrát.
Témata letního semestru 2023/2024:
Cyklus přednášek přinášející kapitoly ze soudobých dějin výtvarného umění, s důrazem na fenomén výtvarného provozu v Čechách a na Moravě v období 1989–dosud. Nastíněny budou vybrané trendy výtvarné každodennosti, tj. emancipace regionů, institucionální zázemí, vysoké umělecké školství, galerie, ceny, veletrhy, obchod s uměním ad.
Lektoruje: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D., Katedra výtvarné výchovy
 1. Úvod, co je to Postmoderna?
  („Československé“ výtvarné umění osmdesátých a počátku devadesátých let).
 2. Výtvarný provoz v České republice mezi léty 1990–1999. Konec tradičních výtvarných forem, (malba, kresba, socha)?
 3. Obchod s uměním. Ekonomické zákonitosti, marketingové strategie. Sběratelství a investování, aukční domy. (Zákulisí a prapodivné zákony ekonomiky současného umění.)
 4. Ostravská výtvarná scéna – Pohádkový příběh o vítězství ostravského výtvarného umění ve výtvarném provozu devadesátých letech dvacátého století. Příběh, v němž např. klasickou roli hloupého Honzy supluje dobrosrdečný Batman s mírnou nadváhou.
 5. Výtvarná scéna Ústí nad Labem. Od břehů k horám – jak se kulturní periferie stala svéprávným centrem českého výtvarného provozu, hlavní protagonisté: umělci, teoretici, kurátoři, galeristé a vysokoškolští pedagogové.
 6. Olomoucká výtvarná scéna. Znovuzrození aneb role tradičního kulturního moravského centra v současném výtvarném umění.
 7. Postprodukce a interaktivní estetika.
  (Výtvarná kultura v České republice mezi léty 2000–2009).
 8. Výtvarné ceny, veletrhy, galerie, muzea, vysoké školství, výtvarný provoz v České republice mezi léty 2010–dosud s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu.