Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:U3V - Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na malbu I, II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (OU)
Cílová skupina:Senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 15
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 96 hodin
Cena:2400,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Anotace:Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Individuální formou a v souladu s představami účastníků rozvíjí postupně zkušený lektor vnímání malby, způsoby a techniky zobrazování.
Způsob ukončení studia:Certifikát po absolvování cyklů I. a II.
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU
Uzávěrka přihlášek:31. května daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Marie Marek,
PaedDr. Tomáš Bouda
Způsob platby:převodem z účtu (popřípadě složenkou); platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:viz Základní informace
viz Seznam kurzů