Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

       

+
   Rozšířený filtr

                       
           
     
   
 
 

Specializace Fakulta Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
English PhilologyFilozofická fakultanavazující magistersképrezenční15. 11. 2023
15. 05. 2024
2 roky
(English Philology)
Fuzzy MathematicsPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 11. 2023
31. 03. 2024
2 roky
(Mathematics)
MathematicsPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 11. 2023
31. 03. 2024
2 roky
(Mathematics)