Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Španělská filologie - Polská filologie

Studijní program
Španělská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
04. 07. 2024 - 13. 08. 2024

Španělská filologie

Studijní program v kostce

Připadalo vám studium studium španělštiny v bakalářském programu přínosné a zajímavé, a proto byste se mu chtěli dále věnovat i po bakalářských státnicích? Díky navazujícímu studiu Španělské filologie na Ostravské univerzitě máte možnost rozvíjet své filologické znalosti, a získat tak hluboký a komplexní vhled do lingvistických disciplín a literárních děl. Ani vaše praktické jazykové dovednosti nezůstanou pozadu díky množství předmětů vedených rodilými mluvčími.

Během studia se setkáte s předními českými i zahraničními odborníky na španělskou filologii, kteří na katedře pravidelně hostují. Sami budete moci představit výsledky svého odborného výzkumu v rámci tradiční Studentské vědecké konference. Své další dovednosti a schopnosti můžete ukázat např. v Překladatelské soutěži nebo během jiných odborných a kulturních aktivit.

Vzhledem k tomu, že má katedra množství zahraničních kontaktů, jistě využijete možnosti vyjet na studijní nebo profesní stáž do Španělska, Kolumbie či Mexika.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Španělská filologie

Španělská filologie není jen pokračováním středoškolského studia španělštiny. Jedná se především o prohlubování znalostí o jazyku a také o jeho literatuře a kultuře. Velký důraz je kladen na praktickou španělštinu. Studiem španělského jazyka u nás se z vás stanou skuteční odborníci na danou jazykovou oblast i země, ve kterých se španělsky hovoří. O to všem vám blíže pohovoří hispanista Jan Mlčoch.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu nastoupíte po absolvování bakalářského studia Španělské filologie, předpokládáme tudíž vaši znalost španělštiny na úrovni C1. Kromě jazykových znalostí od vás očekáváme nadšení a odborný zájem o španělský jazyk, literaturu a kulturu španělsky mluvících zemí.

Co se naučíte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Španělská filologie

  • se budete umět vyjadřovat španělsky na úrovni C2
  • dokážete zasadit znalosti z různých oblastí literatury do společenského, kulturního a historického kontextu Španělska a španělsky mluvících zemí
  • dokážete analyzovat texty, v nichž budete schopni uplatňovat poznatky ze speciálních lingvistických disciplín

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Španělská filologie se uplatníte v profesích, které vyžadují nejen vysoký stupeň jazykové kompetence, ale i odborných znalostí, tedy např. ve vydavatelstvích, jazykových agenturách nebo státních institucích, ale i v českých či zahraničních firmách.

Konkrétní pracovní pozice

  • redaktor
  • překladatel
  • tlumočník
  • lektor

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  1. příbuznost (bakalářského) studijního programu (Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí.)
  2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Španělská filologie může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného bakalářského nebo magisterského studijního programu. Předpokládá se znalost španělského jazyka na úrovni C1 podle SERRJ.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Španělská filologie může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného bakalářského nebo magisterského studijního programu. Předpokládá se znalost španělského jazyka na úrovni C1 podle SERRJ.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .