Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie - Matematika

Studijní program
Biologie
Specializace kombinace
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Matematika

Studijní program v kostce

Baví Tě matematika? Nechceš se učit různé poučky zpaměti a raději si vše logicky odvodíš? Pojď studovat matematiku. Bakalářské studium matematiky na Ostravské univerzitě Ti poskytne rozsáhlé znalosti vyšší matematiky. Zajímá Tě, jak funguje navigace v autě? Jsou rodná čísla nějaká náhodná čísla? Jak se pozná, že jsi zadal špatné číslo bankovního účtu? V programu Matematika získáš základ jednotlivých matematických disciplín.

Během studia se seznámíš se základními odvětvími matematiky, kterými jsou matematická analýza, algebra, geometrie, pravděpodobnost, statistika, teorie čísel, numerická matematika, fuzzy logika, či fuzzy modelování.Během studia si také můžeš vyzkoušet studium na zahraniční univerzitě díky programu Erasmus+, CEEPUS a jiným. Chceš po přednáškách skočit do moře? Zkus si studium v Itálii. Rád/a bys sledoval/a polární záři? Jeď v zimě do Finska. Na výběr máš z velkého množství univerzit po celé Evropě i mimo ni.

V průběhu studia se můžeš zapojit do výzkumných projektů pedagogů katedry matematky, přípravy a organizace různých akcí pořádaných katedrou matematiky i celou univerzitou (Den otevřených dveří, Noc vědců, Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, aj.).

Co od vás očekáváme?

Očekáváme především kladný vztah k matematice a nadšení pro studium matematiky. Ke studiu Ti budou stačit běžné znalosti středoškolské matematiky, maturita z matematiky není podmínkou, ale výhodou.

Co se naučíte?

Jako absolvent bakalářského studijního programu Matematika získáš základy znalostí vyšší matematiky zejména matematické analýzy a lineární algebry, hlubší teoretické i praktické znalosti z vybraných oblastí matematiky.

Osvojíš si principy matematického uvažování, logického a kritického myšlení, získáš znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, rozšíříš si své abstraktní myšlení.

Získáš základní znalosti programování a práce s matematickým softwarem a základních metod zpracování dat.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent jsi připraven k pokračování v navazujícím magisterském studiu matematiky, nebo příbuzných oborech. V praxi můžeš najít uplatnění zejména v oblasti přírodních věd a v oblastech techniky jako specialista na analýzu, modelování a řešení problémů matematickými metodami.

Konkrétní pracovní pozice

 • odborník pro data processing
 • analytik rizik
 • analytik výzkumu trhu
 • statistik v různých odvětvích

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.