Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Stanislav Knob


titul, jméno, příjmení:Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny industrializace v českých zemích, Homo faber
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
724 073 028
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2009OU, PedF, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
2006 - 2011OU, FF, KHI doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2006 - dosudOU, FF. KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2001 - 2006OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - vědecký pracovník
2006 - dosudOU, FF, KHI, externí přednášející
2008 - dosudStřední odborná škola umělecká a gymnázium, Ostrava-Zábřeh - učitel dějepisu a základů spol. věd

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Granty neaktivní:
  • IGS 7/2008
   Stávka a její význam pro vývoj hospodářských a sociálních vztahů v Evropě

Základní výzkumné zaměření

 • Stávkové hnutí a sociální postavení dělnictva v letech 1848 – 1918
 • Dějiny techniky


Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

The working class in Austrian Silesia
Stanislav Knob
Rok: 2015
stať ve sborníku

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav Knob, Milan Hlavačka
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century
Stanislav Knob
Rok: 2012, Hospodářské dějiny - Economic history
článek v odborném periodiku

Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století.
Stanislav Knob
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War
Stanislav Knob
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl
Stanislav Knob, Aleš Zářický
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Centralisté = komunisté? Příklad Ostravska
Stanislav Knob
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Na vlně stávek. Charakteristika stávek na počátku první republiky
Stanislav Knob
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational Structure of Austrian Silesia 1880?1910
Stanislav Knob
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schodiště století
Stanislav Knob
Rok: 2018
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Centralisté = komunisté
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monuments of war
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rakouské Slezsko jako velká továrna
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rudí lvi, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žil byl jednou jeden... aneb rekonstrukce osobního života prostřednictvím pramenů evidenční povahy na příkladu Petra Cingra
Stanislav Knob
Rok: 2017, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

19 se jich nevrátilo
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational Structure in the Bohemian Crown Lands 1869-2011
Stanislav Knob
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava ve válce: Příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Rok: 2016, Documenta Pragensia
článek v odborném periodiku

Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách
Stanislav Knob, Jiří Balcar
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

In dust and sweat. Working class in Austrian Silesia in the era of modernisation.
Stanislav Knob
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

The working class in Austrian Silesia
Stanislav Knob
Rok: 2015
stať ve sborníku

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Od živelného hnutí k jednacímu stolu, stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava ve válce: příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V prachu a potu. Dělnictvo v Rakouském Slezsku v době modernizace
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2013
stať ve sborníku

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav Knob, Milan Hlavačka
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century
Stanislav Knob
Rok: 2012, Hospodářské dějiny - Economic history
článek v odborném periodiku

Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výsledky
Stanislav Knob
Rok: 2011
stať ve sborníku

Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War
Stanislav Knob
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
HF2Homo faber II
4HOFAHomo faber


AutorNázev práceTypRok
Sochorek JiříJosef Šavel, život a dílobakalářská 2018 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub