Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Radoslava Tomanová


titul, jméno, příjmení:MUDr. Radoslava Tomanová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav patologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1986 – 1992Univerzita Karlova, fakulta Všeobecného lékařství Praha

Kvalifikace

2003Patologická anatomie prvního stupně, specializace II. stupně
1996Patologická anatomie prvního stupně, specializace I. stupně

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, Ústav patologie
2001 – 2009Středomoravská nemocniční, a.s., Nemocnice Prostějov
1998 – 2001Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
1992 – 1997II. patologicko – anatomický ústav VFN Praha 2

Odborné zaměření

Patologie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2003 – dosudSpolečnost českých patologů ČLS JEP

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Smrtící meningokok
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, Pavel Hurník, Radoslava Tomanová, J. Horáček
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 11262/2017
Radoslava Tomanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 12369/2017
Radoslava Tomanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3
Markéta Jakšová, Patricie Delongová, Iveta Szotkovská, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová, Radoslava Tomanová ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 9658/16
Radoslava Tomanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?
Mária Gamratová, Iveta Szotkovská, Radoslava Tomanová, L. Křen, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Gastrointestinal stromal tumors, morphological and immunohistochemical study. Forceps versus endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration cytology.
D. Žiak, Jana Dvořáčková, H. Faistová, R. Doležílek, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šímová, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, M. Kliment, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, Petr Dítě ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.
Mária Gamratová, I. Trúchliková, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, D. Žiak, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VÝZNAM EUS ON-SITE CYTOLOGIE PANKREATU. 7-LETÉ ZKUŠENOSTI.
Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, D. Žiak, P. Hurník, R. Doležílek, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondrušek, M. Kliment, O. Urban, P. Klvaňa ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coexistence of intraductal proliferative lesions of breast with low grade invasive carcinoma NST and tubular carcinoma - retrograde study
D. Žiak, P. Hurník, J. Heroková, R. Ondruššek, S. Laciok, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2014
ostatní

Jednonukleotidové polymorfismy vybraných genů u astrogliálních tumorů.
H. Bielniková, I. Mazura, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, J. Šímová ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neobvyklý nález v oblasti duodena a vaterské papily - kazuistika 2 případů
Petr Buzrla, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Fádi Fakhouri
Rok: 2014
stať ve sborníku

Porovnání cytologického a bioptického vyšetření v diagnostice GIST z pohledu patologa
Jana Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, P. Dítě, J. Šímová, M. Kliment ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Proč je pitva důležitá
Beáta Ostárková, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, H. Bielniková, Jana Vaculová ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VÝHODY ON SITE CYTOLOGIE EUS FNA PANKREATU
Jana Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šímová, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, M. Kliment, O. Urban ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Využití molekulárně cytogenetických metod při analýze vybraných mozkových nádorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu
Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská, J. Cvek, O. Motyka, H. Bielniková ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

AN ASSOCIATION OF MOLECULAR GENETIC PARAMETERS IN GLIOMAS AND MENINGIOMAS WITH HISTOLOGICAL TYPE AND GRADE
Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, David Konvalinka, Magdalena Uvírová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Tomáš Paleček, Jiří Drábek ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Geneticky odlišné případy metastazujícího meningeomu
J. Bartusková, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Metastazující nádor do subarachnoideálního prostoru
Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Primární maligní meningeální melanom kazuistika
Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, J. Zuchnická, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Jirka Mačák ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012
Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis, M. Janíková ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením
Patricie Delongová, H. Kováčová, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, David Matura ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Transplacentární přenos cytmegalovirové infekce sdružený s mnohočetnými vývojovými vrozenými vadami
Fádi Fakhouri, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi
Patricie Delongová, J. Bartusková, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková
Rok: 2012, Onkologie
článek v odborném periodiku

Obrovský gastrointestilnální stromální tumor - kazuistika
L. Tulinský, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová
Rok: 2012
ostatní

Persistující a recidivující fluidothorax, pachypleura 1.dx
Radoslava Tomanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, P Buzrla, Radoslava Tomanová, Jiří Dokulil
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Atypické nádory mozkových obalů
T. Paleček, Radoslava Tomanová, P. Hanzlíková, R. Kacířová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení extraaxiálních tumorů z pohledu patologa (meningeom, hemangiopericytom)
Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Hana Bielniková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů
H. Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla
Rok: 2011, Onkologie
článek v odborném periodiku

Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO.
Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Radoslava Tomanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Postižení non-sentinelových uzlin při náleu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.
Otakar Kubala, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.
K. Šťastný, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Špernolová VeronikaZpracování sentinelové mízní uzlinybakalářská  


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub