Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Miroslav Mikulášek


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, literární a filozofická hermeneutika, komparativní genologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:http://ff.osu.cz/ksl/dokumenty/osobni-profil.pdfNenalezen žádný záznam.STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel, Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel, Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

"Světlo" poznání vazby "vnějšku" a "nitra" díla umění v exegezi "techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Reflexe k metodologii "humanitněvědní hermeneutiky" (parerga et paraligomena)
Miroslav Mikulášek, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Duchovní dimenze umění interpretace - vědní paradigma "techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2014, Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU v Brně
kapitola v odborné knize

Odysea lidského ducha. Hledání "smyslu" díla a "pravdy věku"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Fenomén "duchovnosti" v epoše sváru civilizace a kultury
Miroslav Mikulášek
Rok: 2012, CUBE consulting
kapitola v odborné knize

Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek
Rok: 2012
ostatní

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2012
ostatní

Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

VIA CORDIS: ARS INTERPRET ATIONIS HERMENEUTICAE - Duchovědné paradigma literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Via Cordis: Ars Interpretationis Hermeneuticae
Tomáš Rucki, Miroslav Mikulášek, Miroslav Mikulášek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Východ a Západ v techné hermeneutiké a jeho duchovědném paradigmatu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

K synestézii a penetraci uměleckých forem artefaktu jako *duchovního organismu*
Miroslav Mikulášek
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

'Ars interpretationis hermeneuticae' jako 'duchovní poznání'. Přínos slovanských myslitelů k vědění o paradigmatu literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Duchovní substance hermeneutické exegeze
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

Umění interpretace. "Techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umění interpretace a jeho soudobé hermeneutické vědní paradigma
Miroslav Mikulášek
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

"Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Astrální próza Andreje Bělého
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Kardiognosis" - duchovnaja serdcevina v germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Rok: 2007, Studia i skice slawistyczne
článek v odborném periodiku

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Cesta duchovního zření "nitra" artefaktu (jev "vnitřní formy" v aktu hermeneutické exegeze)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dotek věčnosti
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Kardiognósis"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Román-katarze" jako žánrová forma "magického realismu": Stanice Bouřná a Popraviště Čingize Ajtmatova
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Iskusstvo interpretacii. Genologičeski-germenevtičeskij anamnez fenomena
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. Vklad slavjanskich myslitelej v iskusstvo germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Přínos slovanských myslitelů umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

STUDIA HUMANITATIS
Jan Vorel, Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Hledání duše díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza vnitřní formy artefaktu a mytopoidních forem narace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2004, Tilia
odborná kniha

Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij
Miroslav Mikulášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návrat k zdrojům. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické reflexi
Miroslav Mikulášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

"Sen' o cestě do "věčnosti". "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v románu-mýtu (Mistr a Markétka M. Bulgakova).
Miroslav Mikulášek
Rok: 2004, Studia slavica VIII.Slovanské studie VIII.
článek v odborném periodiku

Fenomén dialogu kultur a afinity s tradicí v umění hermeneutické interpretace.
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Genologičeski-germenevtičeskaja refleksija, metodologičeskaja osnova iskusstva sovremennogo literaturovedenija
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Korelace kontextu, scopu, znaku-významu v metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Verbum interius" i fenomen "vnutrennej formy" v iskusstve germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

"Hermetický román" a jeho mytický genus v literaturách Východu a Západu (Doktor Živago B. Pasternaka a próza R. M. Rilka a H. Hesseho)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pozapomenuté osobnosti literárněvědné slavistiky - prof. PhDr. Josef Jirásek (1884-1972)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002, Universitas
článek v odborném periodiku

Cesta k "duši" díla. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Medailóny ruských spisovatelů. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů.
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001, LIBRI
kapitola v odborné knize

"Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cesta k "duši" díla. "Verbum interius" a fenomén "vnitřní formy" v umění interpretace slovesného artefaktu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Cesta labyrintem.
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cikloobrazujuščaja sila ejdosa XVII časti romana B. Pasternaka
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

"Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Dynamika a konstanty literárního díla". Habilitační práce
Miroslav Mikulášek, V. Vocelka, Eva Lukavská
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Dynamika a konstanty literárního díla. Habilitační práce
Miroslav Mikulášek, Stanislav Wollmann, Vladimír Krejčí
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Heroikomika" neopikarestního románu v mytické hře "znesvěcení" a "destrukce" (J. Hašek, I. Erenburg, I. Ilf a J. Petrov)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

K vývoji rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Literární věda na prahu 21. století
Miroslav Mikulášek, Miroslav Mikulášek, Hnát Daněk
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Literární věda na prahu 21. století. Odborné resumé
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Umění interpretace a jeho "metanoia" na přelomu tisíciletí
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000, Umění teorie a Zdeněk Mathauser ( soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc. Zvláštní čas.Slavia 69, sešit 4
článek v odborném periodiku

Umění interpretace na přelomu tisíciletí. K metodologii genologicko-hermeneutické reflexe literárního jevu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Umění interpretace. K metodologii filologicko-hermeneutické reflexe
Miroslav Mikulášek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Badatelská osobnost Franka Wollmanna (1888-1969)
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998,
článek v odborném periodiku

Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů (část 1)
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Hermetický román a jeho mýtický genus v literaturách Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Istoričeskaja poetika, genologija i filologičeskaja germenevtika v kontekste modernych interrpretacionnych sistem
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Lev Natanovich Lunts 1901-1924. Prose writer and dramatist
Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sbírka studií Západ-Východ II. Tradice a současnost (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) - Úvod
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů, Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) Litteraria humaniatas V
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Básník Eduard Bagrickij ( K dějinám takzvané jihozápadní školy oděské v ruské literatuře). Habilitační práce
Miroslav Mikulášek, Drahomír Šajtar, Jan Chloupek, Dagmar Kreiselová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cyklotvorná síla eidosu XVII. části románu B. Pasternaka Doktor Živago - Stichotvorenija Jurija Živago
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Černý mnich A. P. Čechova;enigma lidské metamorfozy i diagnostika karmy
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sinergija genologii, istoričeskoj poetiki, germenevtiki i modernych interpretacionnych sistem
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vazba genologie-historické poetiky - hermeneutiky a moderních interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa)
Miroslav Mikulášek
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dominantnyje evoljucionnyje tendencii v russkoj literature XX veka
Miroslav Mikulášek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson Úvod ke sbírce studií
Miroslav Mikulášek, Norbet Honsza, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
ediční a redakční práce

Mif kak paradigma soznanija i bytija
Miroslav Mikulášek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Roman Jakobson. Litteraria humanitas IV
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Černý mnich A. P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy
Miroslav Mikulášek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Gnostičeskij mif v evoljucii romana pervoj treti XX veka
Miroslav Mikulášek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Panoráma ruské literatury
Miroslav Mikulášek, Galina Bínová
Rok: 1995, Albert, Boskovice
odborná kniha

Problematika literární evoluce ve světle pražské strukturální estetiky a vývojových teorií
Miroslav Mikulášek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Sbírka studií Západ-Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. Předmluva
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
ediční a redakční práce

Západ - Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Rakousko - Ústav slavistiky Univerzity ve Vídni
Miroslav Mikulášek
Rok: 1992
působení v zahraničí

SRN, Ústav slavistiky Univerzita v Regensburgu
Miroslav Mikulášek
Rok: 1990
působení v zahraničí

NDR ? univerzita v Greifswaldu
Miroslav Mikulášek
Rok: 1965
působení v zahraničí

Leningradská státní univerzita
Miroslav Mikulášek
Rok: 1960
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Vališová Veronika\rus{Skazochnostp1, romantichnostp1, son i fantastika v literaturnom tvorchestve A. Grinadiplomová 2011 
Freywaldová Adéla\rus{Novatorskie silovye linii v e1volyucii russkogo iskusstva v pervoi0 treti 20 vekadiplomová 2008 
Kolbábek Martin\rus{diplomová 2008 
Holušová Taťána\rus{Scenicheskaya skazka Evgeniya SHvarcadiplomová 2005 
Januševičová Jana\rus{Novelly M. A. Bulgakova v kontekste russkoi0 literatury 20-kh gg. KHKH vekabakalářská 2014 
Lážová Markéta\rus{Perevod i kommentarii0 teksta korrespondencii E. Trubeckogo i M. K. Morozovoi0bakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub