Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Michal Hladík


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 515
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1960 – 1972Základní škola a Gymnasium – Praha – maturita
1972 – 1978Fakulta dětského lékařství UK – Praha – MUDr.

Kvalifikace

2000Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta – Martin – PhD.
2003Univerzita Komenského – Bratislava – hDoc.
2008Bratislava – Habilitace – Docent pediatrie
2008Krajský soud – Ostrava – soudní znalec v oboru zdravotnictví

Další vzdělávání, kurzy

19821. Atestace z Pediatrie, IPVZ, Praha
19862. Atestace z Pediatrie, IPVZ, Phaha
1997Atestace z nefrologie, SPAM, Bratislava
2007Atestace z intenzivní medicíny, IPVZ, Praha

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudpřednosta, FNO, Klinika dětské lékařství
2003 – 2009primář, FNO, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče
2000 – 2003úsekový lékař, FNO, Klinika dětského lékařství
1995 – 1999primář, FNO, centrum pro dětskou dialýzu a nefrologii
1987 – 1995zástupce primáře, dětské oddělení, nemocnice Vítkovice
1979 – 1987sekundární lékař, Závodní nemocnice Vítkovice, dětské oddělení
1978 – 1979sekundární lékař, Závodní nemocnice Vítkovice, dětský domov pro děti do 3 let

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudvedoucí katedry, LF–OU, Katedra Pediatrie a Neonatologie
2013 – 2017člen, akademický senát, Ostravská univerzita, Ostrava
2011 – 2015člen, vědecká rada, Ostravská univerzita, Ostrava

Ocenění

2002Grant IGA „ Eliminace cytokinů CVVH u popáleninového traumatu“
2009Grant IgA „Analgosedace volatilními anestetiky u dětí na umělé plicní ventilaci“
2012Grant Moravskoslezského kraje (01549/2012/RRC) Stanovení renálních rizik u závažně a kriticky nemocných dětí pomocí NGALu

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Komise pro obhajobu Ph.D. z pediatrie LF UK, člen
Atestační komise pro atestace z pediatrie LF UK Bratislava, člen
Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF MU Brno, člen
Komise pro aprobační zkoušky MZ ČR, člen
Atestační komise pro atestace z pediatrie LF OU Ostrava, předseda
Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF OU Ostrava, předseda
Komise pro akreditace pracovišť pediatrie MZ ČR, člen
Zkušební komise pro atestační zkoušky z pediatrie MZ ČR, člen

Působení v zahraničí

1992stáž, Dialyzační centrum Bonn, Německo
1997hostující vědecký pracovník, Univerzita Lyon, Francie

Jazykové znalosti

Francouzština
Maďarština
Angličtina


Dítě s podezřením na otravu - základní diagnostické a terapeutické postupy
Michal Hladík
Rok: 2018,
článek v odborném periodiku

Co se skrývá za infekcí močových cest u dětí.
Michal Hladík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Desetiminutová intravaskulární koagulace
Michal Hladík, M. Olos
Rok: 2017
stať ve sborníku

IV. Kongres pediatrů v Ostravě
Michal Hladík, Kristýna Mílková Pavlíková, Eva Malá
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak nepřežít zdravý životní styl.
Michal Hladík
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Circuit Lifetime with Citrate Versus Heparin in Pediatric Continuous Venovenous Hemodialysis
Tomáš Zaoral, Michal Hladík, Jana Zapletalová, Bořek Trávníček, Eliška Gelnarová
Rok: 2016, PEDIATR CRIT CARE ME
článek v odborném periodiku

Poruchy vnitřního prostředí, tekutiny, aki, eliminační metody u dětí
Michal Hladík, O Petrík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poruchy vnitřního prostředí u dětí
Michal Hladík
Rok: 2016, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Rizika anestezie.
Andrea Hladíková, Tomáš Olos, Michal Hladík, Eva Šilhánová, Hana Medřická
Rok: 2016, Angelman CZ, spolek
kapitola v odborné knize

Základní postupy při podezření na intoxikaci
Michal Hladík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Endoskopické operační řešení kraniosynostóz z pohledu dětského intenzivisty
Markéta Nowaková, Peter Kordoš, Michal Hladík, Hana Medřická, Bc. Eva Kaleta, Radim Lipina ... další autoři
Rok: 2015, Pediatrie pro Praxi
článek v odborném periodiku

Správně prováděná základní resuscitace dětí
Michal Hladík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání
Alice Bosáková, Jaroslav Havelka, Dana Šalounová, Otakar Kraft, Pavel Širůček, Helena Strmeňová, Astrid Šuláková, Michal Hladík ... další autoři
Rok: 2014, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Kojenec s nejasnou horečkou
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, J. Čermáková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obtížná intubace a následná forenzní kalvárie
Michal Hladík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Arteriální trombóza u desetileté dívky
Barbora Králiková, Bohumír Blažek, Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Václav Procházka, Daniel Czerný, Jaroslav Horáček ... další autoři
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Claude Bernardův-Hornerův syndrom po katetrizaci vena jugularis interna
Michal Hladík, Jiří Duda, Tomáš Zaoral, Peter Kordoš, Hana Medřická
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN
Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Jak resuscitovat dítě mimo nemocnici
Michal Hladík, Tomáš Kuhn, Michal Hladík
Rok: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
kapitola v odborné knize

Mimotělní náhrada funkce jater - proč, kdy, kde (External Liver Function Replacement - why, when and where.
Michal Hladík
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Očkování v minulost, přítomnosti - a v budoucnosti?
Michal Hladík
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pediatrie dnes 2
Michal Hladík, Tomáš Kuhn
Rok: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
odborná kniha

Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Tomáš Karlík ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.
J. Duda, Michal Hladík, Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pediatria
László Kovács, Michal Hladík, L´ Pevalová, .. A Kol.
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub