Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Michal Hladík


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 515
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1960 – 1972Základní škola a Gymnasium – Praha – maturita
1972 – 1978Fakulta dětského lékařství UK – Praha – MUDr.

Kvalifikace

2000Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta – Martin – PhD.
2003Univerzita Komenského – Bratislava – hDoc.
2008Bratislava – Habilitace – Docent pediatrie
2008Krajský soud – Ostrava – soudní znalec v oboru zdravotnictví

Další vzdělávání, kurzy

19821. Atestace z Pediatrie, IPVZ, Praha
19862. Atestace z Pediatrie, IPVZ, Phaha
1997Atestace z nefrologie, SPAM, Bratislava
2007Atestace z intenzivní medicíny, IPVZ, Praha

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudpřednosta, FNO, Klinika dětské lékařství
2003 – 2009primář, FNO, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče
2000 – 2003úsekový lékař, FNO, Klinika dětského lékařství
1995 – 1999primář, FNO, centrum pro dětskou dialýzu a nefrologii
1987 – 1995zástupce primáře, dětské oddělení, nemocnice Vítkovice
1979 – 1987sekundární lékař, Závodní nemocnice Vítkovice, dětské oddělení
1978 – 1979sekundární lékař, Závodní nemocnice Vítkovice, dětský domov pro děti do 3 let

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudvedoucí katedry, LF–OU, Katedra Pediatrie a Neonatologie
2013 – 2017člen, akademický senát, Ostravská univerzita, Ostrava
2011 – 2015člen, vědecká rada, Ostravská univerzita, Ostrava

Ocenění

2002Grant IGA „ Eliminace cytokinů CVVH u popáleninového traumatu“
2009Grant IgA „Analgosedace volatilními anestetiky u dětí na umělé plicní ventilaci“
2012Grant Moravskoslezského kraje (01549/2012/RRC) Stanovení renálních rizik u závažně a kriticky nemocných dětí pomocí NGALu

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Komise pro obhajobu Ph.D. z pediatrie LF UK, člen
Atestační komise pro atestace z pediatrie LF UK Bratislava, člen
Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF MU Brno, člen
Komise pro aprobační zkoušky MZ ČR, člen
Atestační komise pro atestace z pediatrie LF OU Ostrava, předseda
Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF OU Ostrava, předseda
Komise pro akreditace pracovišť pediatrie MZ ČR, člen
Zkušební komise pro atestační zkoušky z pediatrie MZ ČR, člen

Působení v zahraničí

1992stáž, Dialyzační centrum Bonn, Německo
1997hostující vědecký pracovník, Univerzita Lyon, Francie

Jazykové znalosti

Francouzština
Maďarština
Angličtina


Dlhodobé sledovanie a manažmen pacientov s RASopatiami
Michal Hladík, Denisa Weis, Andrea Hladíková
Rok: 2020, Mladá fronta
kapitola v odborné knize

Pediatric Propedeutics
Michal Hladík
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě s podezřením na otravu - základní diagnostické a terapeutické postupy
Michal Hladík
Rok: 2018, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Co se skrývá za infekcí močových cest u dětí.
Michal Hladík
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diseminovaná intravaskulární koagulace
Michal Hladík, M. Olos
Rok: 2017
stať ve sborníku

IV. Kongres pediatrů v Ostravě
Michal Hladík, Kristýna Mílková Pavlíková, Eva Malá
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak nepřežít zdravý životní styl.
Michal Hladík
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Circuit Lifetime with Citrate Versus Heparin in Pediatric Continuous Venovenous Hemodialysis
Tomáš Zaoral, Michal Hladík, Jana Zapletalová, Bořek Trávníček, Eliška Gelnarová
Rok: 2016, PEDIATR CRIT CARE ME
článek v odborném periodiku

Poruchy vnitřního prostředí, tekutiny, aki, eliminační metody u dětí
Michal Hladík, O Petrík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poruchy vnitřního prostředí u dětí
Michal Hladík
Rok: 2016, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Rizika anestezie.
Andrea Hladíková, Tomáš Olos, Michal Hladík, Eva Šilhánová, Hana Medřická
Rok: 2016, Angelman CZ, spolek
kapitola v odborné knize

Základní postupy při podezření na intoxikaci
Michal Hladík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Endoskopické operační řešení kraniosynostóz z pohledu dětského intenzivisty
Markéta Nowaková, Peter Kordoš, Michal Hladík, Hana Medřická, Bc. Eva Kaleta, Radim Lipina ... další autoři
Rok: 2015, Pediatrie pro Praxi
článek v odborném periodiku

Správně prováděná základní resuscitace dětí
Michal Hladík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání
Alice Bosáková, Jaroslav Havelka, Dana Šalounová, Otakar Kraft, Pavel Širůček, Helena Strmeňová, Astrid Šuláková, Michal Hladík ... další autoři
Rok: 2014, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Kojenec s nejasnou horečkou
Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Lenka Kosňovská, J. Čermáková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obtížná intubace a následná forenzní kalvárie
Michal Hladík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Arteriální trombóza u desetileté dívky
Barbora Králiková, Bohumír Blažek, Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Václav Procházka, Daniel Czerný, Jaroslav Horáček ... další autoři
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Claude Bernardův-Hornerův syndrom po katetrizaci vena jugularis interna
Michal Hladík, Jiří Duda, Tomáš Zaoral, Peter Kordoš, Hana Medřická
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN
Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Jak resuscitovat dítě mimo nemocnici
Michal Hladík, Tomáš Kuhn, Michal Hladík
Rok: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
kapitola v odborné knize

Mimotělní náhrada funkce jater - proč, kdy, kde (External Liver Function Replacement - why, when and where.
Michal Hladík
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Očkování v minulost, přítomnosti - a v budoucnosti?
Michal Hladík
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pediatrie dnes 2
Michal Hladík, Tomáš Kuhn
Rok: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
odborná kniha

Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Tomáš Karlík ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.
J. Duda, Michal Hladík, Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pediatria
László Kovács, Michal Hladík, L´ Pevalová, .. A Kol.
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub