Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Martin Strakoš


titul, jméno, příjmení:Mgr. Martin Strakoš
místnost, podlaží, budova: DM 206, budova DM
funkce:
obor činnosti:moderní architektura
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Ivánek, J. a STRAKOŠ, M. Z Výškovic do Zábřehu. In: Ostravská muzejní noc. Ostrava: Antikvariát a klub Fiducia. 2015.
Strakoš, M. Kino Máj v Doksech. In: Rostislav Švácha (ed.), Sial (katalog). In: Sial. 1. vyd. Olomouc: Arbor vitae a Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 36-41. ISBN 978-80-87149-28-7.
Strakoš, M. Ostrava jako nedokončený projekt modernismu. Stavba. 2010, roč. 17, s. 16-17. ISSN 1210-9568.
Strakoš, M. Ostrava v pěti kapitolách. In: Kai-Olaf Hesse - Andreas Mader (ed.). In: Černá hvězda / Schwarzer Stern. Důlní revíry mezi městy / Reviere zwischen den Städten. Genius uhlí a železa / Genius Loci von Kohle und Stahl. Nürnberg: Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 2010. Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 2010. s. 109-190. ISBN 978-3-86984-126-7.
Strakoš, M. Architektura a Ostrava. In: Bílá kniha ostravské kultury. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. Ostrava: Kancelář projektu Ostrava - kandidát na titu Evropské hlavní město kultury 2015, 2009. Kancelář projektu Ostrava - kandidát na titu Evropské hlavní město kultury 2015, 2009. s. 32-44. ISBN 978-80-254-6362-8.
Strakoš, M. Architektura 50. let v Československu: Dědictví avantgardy a labutí píseň tradicionalismu. In: Monumentorum tutela 20. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2009. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2009. s. 25-44. ISBN 978-80-89175-30-7.
Strakoš, M. Bruselský styl na Ostravsku: Kapitoly z vývoje výtvarné kultury a architektury 50. a 60. let 20. století. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Tilia pro Archiv města Ostravy, 2009. Tilia pro Archiv města Ostravy, 2009. s. 292-326. ISBN 978-80-86904-33-7.
Strakoš, M. Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner. In: STEPHAN, Regina - STRAKOŚ, Martin: Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architekta (katalog). Ostrava: SPOK a Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009. SPOK a Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009. s. 51-69. ISBN 978-80-904096-2-0.
Strakoš, M. Oscar Niemeyer a Československo. In: Damjan Prelovšek, Architekt Oscar Niemeyer - Brasília (katalog). Ostrava: SPOK a Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009. SPOK a Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009. s. 35-57. ISBN 978-80-904096-1-3.
Strakoš, M. Průvodce architekturou Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2009. 474 s. ISBN 978-80-85034-54-7.
Strakoš, M. Architektura EXPO 58 v Bruselu a československý pavilon. In: Daniela Kramerová - Vanda Skálová (eds.): Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. In: Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, 2008. s. 88-107. ISBN 978-80-87164-03-7.
Strakoš, M. Česká architektura mezi Bruselem a Montrealem a bruselský styl (1956-1965). In: Daniela Kramerová - Vanda Skálová (eds.): Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. In: Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, 2008. s. 234-251. ISBN 978-80-87164-03-7.
Strakoš, M. Experimentální skulpturální rodinný dům. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje. In: Slavné vily Zlínského kraje. I. vydání. vyd. Praha: FOIBOS, 2008. s. 177-179. ISBN 978-80-87073-08-7.
Strakoš, M. Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava: SPOK - spolek pro ostravskou kulturu, 2008. 58 s. ISBN 978-80-904096-0-6.
Strakoš, M. Rodinný dům Kupkových. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje. In: Slavné vily Zlínského kraje. I. vydání. vyd. Praha: FOIBOS, 2008. s. 77-81. ISBN 978-80-87073-08-7.
Strakoš, M. Rodinný dům Tomáše Novotného. In: Jan Sedlák (ed.): Slavné vily kraje Vysočina. In: Slavné vily kraje Vysočina. I. vydání. vyd. Praha: FOIBOS, 2008. s. 71-73. ISBN 978-80-87073-10-0.
Strakoš, M. Slavné vily Moravskoslezského kraje. In: Slavné vily Moravskoslezského kraje. I. vydání. vyd. Praha: FOIBOS, 2008. ISBN 978-80-87073-09-4.
Šťastná, M. a Strakoš, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě [Konference]. Reální 5, Ostrava, Česká republika. 2008.
Strakoš, M. Vlastní dům Josefa Místeckého. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje. In: Slavné vily Zlínského kraje. I. vydání. vyd. Praha: FOIBOS, 2008. s. 38-40. ISBN 978-80-87073-08-7.
Strakoš, M. Vlastní rodinný dům Josefa Místeckého. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje. In: Slavné vily Zlínského kraje. I. vydání. vyd. Praha: FOIBOS, 2008. s. 97-99. ISBN 978-80-87073-08-7.
Strakoš, M. Vlastní vila Alberta Grubera. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje. In: Slavné vily Zlínského kraje. I. vydání. vyd. Praha: FOIBOS, 2008. s. 32-34. ISBN 978-80-87073-08-7.
Strakoš, M. Vzpomínky na hrdinství a oběti: Architektura a socha v memoriálních objektech Ostravska 20. až 60. let 20. století v širších souvislostech. In: Socha - architektura - veřejný prostor. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 27-46. ISBN 978-80-7368-632-1.
Strakoš, M. Na cestě k socialistickému realismu. Architektura Jiřího Krohy 40. let. In: Marcela Macharáčková (ed.): Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století. In: Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století. Brno: Vydavatelství ERA, 2007. s. 293-327. ISBN 978-80-86549-00-2.
Strakoš, M. Bílé domy nemusely být bílé. O vile Tugendhat, tentokrát v Praze. Architekt LI. 2005, s. 62-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Hofmanovo krematorium. Jak připomenout historii Ostravy. Architekt LI. 2005, s. 75-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. K výročí významné instituce: Státní regulační komise pro hlavní město Prahu a okolí. Architekt LI. 2005, s. 108-109. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Kostel jako archa idejí. Stavba 12. 2005, s. 35-39. ISSN 1210-9568.
Strakoš, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (35 hesel). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. . 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 1076-. ISBN 80-7368-024-6.
Strakoš, M. Sakrální stavby Moravy a Slezska ve zlomové epoše. Architekt LI. 2005, s. 77-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Antonín Hübschmann 28. března 1884 v Praze - 12. listopadu 1914 u řeky San, Halič. Architekt L. 2004, s. 68-69. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Architektura bratří Šlapetů. Arch o achitektúre a inej kultúre 9. 2004, s. 48-. ISSN 1335-3268.
Strakoš, M. Avantgarda na periferii a jinak. K moravským výstavám bratří Šlapetů. Architekt L. 2004, s. 68-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Co a jak se dozvědět o české architektuře současnosti. Protimluv 3. 2004, s. 30-32. ISSN MK ČR E 13597.
Strakoš, M. Dlouhé 19. století v architektuře. Ateliér 18. 2004, s. 7-. ISSN 1210-5236.
Strakoš, M. Ejhle světlo! Kaleidoskop o světle v Moravské galerii. Architekt L. 2004, s. 73-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. K rekonstrukci hotelu Juliš. Architekt L. 2004, s. 64-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. K soutěži na vědeckou knihovnu v Ostravě. Protimluv 3. 2004, s. 9-10. ISSN MK ČR E 13597.
Strakoš, M. Konec dobrý všechno dobré. K výsledkům soutěže na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny. Protimluv 3. 2004, s. 36-. ISSN MK ČR E 13597.
Strakoš, M. Konference "Meziválečná průmyslová architektura v Československu". Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16. 2004, s. 15-17. ISSN 0862-612.
Strakoš, M. Konference "Nová výstavba v památkových rezervacích a zónách". Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16. 2004, s. 19-22. ISSN 0862-612.
Strakoš, M. Mezinárodní seminář "Animace průmyslového dědictví". Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16. 2004, s. 12-15. ISSN 0862-612.
Strakoš, M. Mezinárodní seminář "Vila Tugendhat". Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16. 2004, s. 17-19. ISSN 0862-612.
Strakoš, M. Meziválečná průmyslová architektura. Zpráva z konference. Architekt L. 2004, s. 54-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Nad tématem diskuse odborné i laické. O petřínské komunikaci. Architekt L. 2004, s. 68-70. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Nová vila nad Mundlochem ve Slezské Ostravě. Protimluv 3. 2004, s. 20-21. ISSN MK ČR E 13597.
Strakoš, M. Připomínka ostravského kubistického krematoria. Protimluv 3. 2004, s. 35-36. ISSN MK ČR E 13597.
Strakoš, M. s - R. Biegel - K. Ksandr - J. Veselý, Otevřený dopis. Na obranu Lubomíra Zemana. Architekt L. 2004, s. 62-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Soutěž o novostavbu vědecké knihovny? Zdaleka nejen o ostravském problému. Architekt L. 2004, s. 56-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Vodárna na Hladnově. Technická památka hodná pozornosti. Architekt L. 2004, s. 66-67. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Dlouhé 19. století v architektuře. Arch o achitektúre a inej kultúre 8. 2003, s. 45-46. ISSN 1335-3268.
Strakoš, M. Doslov - Šumná Ostrava a Šumná Olomouc, heslář. 2. sv. In: Šumná města, 2. sv. 1. vyd. Brno: Petrov, 2003. s. 410-431. ISBN 80-7227-177-6.
Strakoš, M. Dvě knihy o jiné architektuře. Arch o achitektúre a inej kultúre 8. 2003, s. 46-. ISSN 1335-3268.
Strakoš, M. Elektra: ostravský Titanic. Nad zánikem proslulé kavárny. Architekt IL. 2003, s. 58-59. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Kaufland ve Frýdku. Prohra památkové péče i architektury. Architekt IL. 2003, s. 70-72. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Nenásilně, ale dynamicky. Tenisová hala a klub v Ostravě. Architekt IL. 2003, s. 23-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Nová Ostrava a její satelity I. Stavba 10. 2003, s. 58-63. ISSN 1210-9568.
Strakoš, M. Nová Ostrava a její satelity II. Stavba. 2003, roč. 10, č. 4, s. 59-64. ISSN 1210-9568.
Strakoš, M. Pavlačové domy jako prostor filmového příběhu aneb co je nového na sídlišti jednoho českého maloměsta. Arch o achitektúre a inej kultúre 8. 2003, s. 9-. ISSN 1335-3268.
Strakoš, M. Sorela - náš stín. Rudolfinum na téma 1948 - 1958. Architekt IL. 2003, s. 57-. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Světlo v živém umění (výstava Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně). Arch o achitektúre a inej kultúre 9. 2003, s. 49-. ISSN 1335-3268.
Strakoš, M. WUWA a Bava. Dvě meziválečné výstavní osady. Architekt IL. 2003, s. 60-61. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Doslov - Šumná Ostrava a Šumná Olomouc, heslář. 1. sv. In: Šumná města, 1. sv. 1. vyd. Brno: Petrov, 2002. s. 28-35, 84-89. ISBN 80-7227-125-3.
Strakoš, M. Hodně, nebo málo? Místopis pražské meziválečné architektury. Architekt. 2002, roč. XLVIII, s. 81-82. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Jablunkovské sanatorium - bílý chrám zdraví v náručí lesů. ERA 21 5. 2002, s. 57-59. ISSN 1801-089X.
Strakoš, M. Protagonista modernity a zakladatelského mýtu. Stavba. 2002, roč. 9, s. 3-4.
Strakoš, M. Zlín: budova 21 versus dnešní úřední krajina. ERA 21 5. 2002, s. 12-15. ISSN 1801-089X.
Strakoš, M. Ernst (Arnošt) Korner. Architekt. 2001, roč. XLVII, s. 71-73. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Ikaros, VŘSR a 17. listopad. K ikonografii ostravských kašen. Architekt. 2000, roč. XLVI, s. 64-65. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Proměny ostravské periferie. Architekt. 2000, roč. XLVI, s. 55-59. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Destruktivní rekonstrukce zámku Žerotínů. Architekt. 1999, roč. XLV, s. 66-67. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Moderní architektura Ostravy. Architekt. 1999, roč. XLV, s. 111-112. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Památkáři o moderní architektuře. Architekt. 1999, roč. XLV, s. 105-106. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Záměrná devastace industriálních památek Ostravy. Fórum architektury a stavitelství. 1999, roč. VII, s. 55-57.
Strakoš, M. Bohumil Hypšman. Architekt. 1998, roč. XLIV, s. 52-54. ISSN 0862-7010.
Strakoš, M. Jatka v Ostravě. Architekt. 1998, roč. XLIV, s. 50-52. ISSN 0862-7010.


AutorNázev práceTypRok
Rosendorfová KristinaHospodářské zázemí zámku v Hradci nad Moravicí (Stavebně-historický průzkumdiplomová  
Švédová Blanka"Malamut - Performance meeting Ostrava (1994 - 1999, 2007)"bakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub