Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Martin Pleško


titul, jméno, příjmení:Mgr. Martin Pleško, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 411, budova G
funkce:
obor činnosti:francouzská lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1944
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Quelle féminisation linguistique pour l?Afrique francophone ?
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2017, e-Scripta Romanica
článek v odborném periodiku

La féminisation linguistique au Sénégal : état des lieux
Martin Pleško
Rok: 2017, Philologist
článek v odborném periodiku

Féminisation des textes dans les pays francophones: égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration des formulaires institutionnels
Martin Pleško
Rok: 2015
stať ve sborníku

Les femmes, le français et la francophonie. La féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse
Martin Pleško
Rok: 2015, Univerzita Palackého
odborná kniha

SOUBOR UČEBNÍCH TEXTŮ A PRACOVNÍCH LISTŮ Z ODBORNÉHO JAZYKA pro posluchače 1. ročníku oboru francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Martin Pleško
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Conjugaison du verbe français basée sur le code oral
Martin Pleško
Rok: 2013, omanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

La féminisation linguistique en milieu francophone
Martin Pleško
Rok: 2012, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Rodové stereotypy v učebniciach francúzštiny ako cudzieho jazyka
Martin Pleško
Rok: 2012, XLinguae : European Scientific Language Journal
článek v odborném periodiku

Hledáme servírku. Přijmeme řidiče. Aneb jazyková feminizace ve francouzštině v praxi.
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2021, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

Honová, Z. (2020): Le terme dans sa variabilité dans la perspective contextuelle en français contemporain (Ostrava: Ostravská univerzita)
Martin Pleško
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Aktuální tendence v oblasti gendrově neutrálního jazyka ve francouzštině
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2020, Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi
článek v odborném periodiku

La traduction et ses enjeux: le cas des textes techniques
Martin Pleško
Rok: 2020
působení v zahraničí

Lexikologie francouzštiny
Martin Pleško
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obchodní korespondence 1
Martin Pleško
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svobodová, P. (2020): Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska (Praha: Univerzita Karlova KAROLINUM)
Martin Pleško
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dedková, I (2019).: Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1 (2. vyd.)
Martin Pleško
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Particularités du français dit maghrébin et pourquoi enseigner sur le Maghreb
Martin Pleško
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Putování za svatým Jakubem. Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Martin Pleško, Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Représentations langagi?res et littéraires du monde
Martin Pleško
Rok: 2019
ostatní

La féminisation linguistique au Maghreb
Martin Pleško
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavenie francúzštiny v jazykových zákonoch vybraných frankofónnych krajín
Martin Pleško
Rok: 2018
stať ve sborníku

Pourquoi et comment (ne pas) féminiser le français ?
Martin Pleško
Rok: 2018
působení v zahraničí

Quelle féminisation linguistique pour l?Afrique francophone ?
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Dedková, I. (2017): Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1 (1. vyd.)
Martin Pleško
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2017, e-Scripta Romanica
článek v odborném periodiku

La féminisation linguistique au Sénégal : état des lieux
Martin Pleško
Rok: 2017, Philologist
článek v odborném periodiku

O nesexistickom francúzskom jazyku
Martin Pleško
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Portugalská a francouzská přítomnost v Senegalu
Martin Pleško, Petra Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Senegal - jeden lid, jeden cíl, jedna víra
Martin Pleško, Petra Svobodová
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Interakcia dvoch svetov: učiteľ francúzštiny a pakistanskí študenti
Martin Pleško
Rok: 2016
působení v zahraničí

Présence portugaise en Casamance (Ziguinchore)
Martin Pleško
Rok: 2016
ostatní

Quelques remarques sur la féminisation linguistique en Afrique francophone
Martin Pleško
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spojenie tradičného a moderného: on-line putovanie po Svätojakubskej ceste
Martin Pleško, Andrej Lobotka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ZKOUŠENÍ, HODNOCENÍ A KLASIFIKACE V KURZECH FRANCOUZSKÉHO A ITALSKÉHO JAZYKA
Martin Pleško, Eva Skříčková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Féminisation des textes dans les pays francophones: égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration des formulaires institutionnels
Martin Pleško
Rok: 2015
stať ve sborníku

Les femmes, le français et la francophonie. La féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse
Martin Pleško
Rok: 2015, Univerzita Palackého
odborná kniha

Schmitt, F. (2015): Les cultures française et slovaque
Martin Pleško
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

SOUBOR UČEBNÍCH TEXTŮ A PRACOVNÍCH LISTŮ Z ODBORNÉHO JAZYKA pro posluchače 1. ročníku oboru francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Martin Pleško
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Féminisation linguistique des textes administratifs et officiels: état des lieux dans les pays francophones
Martin Pleško
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Féminisation linguistique des textes administratifs et officiels: état des lieux dans les pays francophones
Martin Pleško
Rok: 2014
ostatní

Féminisation linguistique en français : le cas des offres d?emploi
Martin Pleško
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pôvod jazykovej feminizácie a jej vývoj vo frankofónnych krajinách
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy a přístupy ve výuce románských a ostatních jazyků na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Martin Pleško, Eva Skříčková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Conjugaison du verbe français basée sur le code oral
Martin Pleško
Rok: 2013, omanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Féminisation des textes dans les pays francophones : égalité entre les hommes et les femmes dans les formulaires institutionnels
Martin Pleško
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Guy, N. a kol. (2013): Mosa?que de la littérature slovaque contemporaine/Mozaika súčasnej slovenskej literatúry
Martin Pleško
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kadlec, J. Holeš, J. (2013): Jazyková politika ve frankofonních zemích
Martin Pleško
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kadlec, J. (2013): Francouzština na africkém kontinentě
Martin Pleško
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Olomouc Linguistics Colloquium
Martin Pleško
Rok: 2013
ostatní

Postavenie francúzštiny v jazykových zákonoch vybraných frankofónnych krajín
Martin Pleško
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feminizácia vo frankofónnom prostredí: súčasný stav a vzájomné vplyvy
Martin Pleško
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chovancová, K. a kol. (2012): Slovesá v kontraste
Martin Pleško
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

La féminisation linguistique en milieu francophone
Martin Pleško
Rok: 2012, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

L'état de la féminisation en français
Martin Pleško
Rok: 2012, Philologia - Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
článek v odborném periodiku

Rodové stereotypy v učebniciach francúzštiny ako cudzieho jazyka
Martin Pleško
Rok: 2012, XLinguae : European Scientific Language Journal
článek v odborném periodiku

Études françaises en Slovaquie 2010
Martin Pleško
Rok: 2010
ostatní

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BFLE1Praktická cvičení lexikální 1-F
BFLE2Praktická cvičení lexikální 2-F
BHIKRHistorie a kultura Francie-F
BLEXILexikologie francouzštiny-F
BOBK2Francouzská obchodní korespondence 2-F
DKRE2Dějiny, kultura a reálie Francie 2-F
EXFRAExkurze do Francie-F
KADE2Dějiny a kultura Francie 2-F
KFOFOFonetika a fonologie-F
KFRA1Francouzština 1 (A1)-F
KLEXFLexikologie francouzštiny-F
KPRXEOdborná praxe-F
LEXIBLexikologie francouzštiny-F
NDIS2Diplomový seminář 2-F
OBKORObchodní korespondence-F
OBKRCCvičení z obchodní korespondence-F
PRXEBOdborná praxe-F
SBP1ASZZ - Písemná část-F
SBP2ASZZ - Odborný francouzský jazyk-F
SBP3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část-F
SBP4ASZZ - Kulturně-historický přehled-F
SEZP2Seminář k bakalářské práci 2-F
SZB1ASZZ - Písemná část-F
SZB1DSZZ - Franc. jazyk a literatura-F
ZFRSTZáklady francouzské stylistiky-F
0EXFRExkurze do Francie-F
1FRSTFrancouzská stylistika-F
1LEXFLexikologie francouzštiny-F
1ODJ1Odborný jazyk 1-F
1ODJ2Odborný jazyk 2-F
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1TEXATextová analýza-F
2CLE1Praktická cvičení lexikální 1-F
2CLE2Praktická cvičení lexikální 2-F
2PRODPráce s odborným textem-F
3DIS1Didaktika románských jazyků 1-S
3FFR1Francouzská frazeologie-F
3NTLITextová lingvistika-F
3POT1Překlad odborného textu 1-F
3POT2Překlad odborného textu 2-F
4PSE1Překladatelský seminář 1-F
4PSE2Překladatelský seminář 2-F
7FELIFéminisation linguistique-F
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
8CLE2Praktická cvičení lexikální 2-F
8FRSTFrancouzská stylistika-F
8LEXFLexikologie francouzštiny-F
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
8TEXATextová analýza-F


AutorNázev práceTypRok
Machalová VeronikaLa traduction commentée - le texte de la médicine non conventionnellediplomová 2019 
Maroszová MarkétaAnalyse lexico-sémantique ďun texte de spécialitébakalářská 2022 
Hájková JanaL'usage des formes féminines désignant des métiers, titres, grades et fonctions dans un corpus choisibakalářská 2021 
Kulasová KarolínaLa féminisation linguistique dans des pays francophones choisis hors d'Europebakalářská 2021 
Lognerová SabinaLa ridiculisation des femmes et des hommes dans la langue française (la femme et l'homme dans la phraséologie française)bakalářská 2021 
Pechová PavlínaLa place des femmes dans la société française et dans la langue française avant et après la Révolution françaisebakalářská 2021 
Phan Thi Lan AnhL'analyse des traductions tchèques du roman "Le Petit Prince" d'Antoine de Saint-Exupérybakalářská 2021 
Vítek AdamAnalyse d'un texte de spécialité: le cas de médecinebakalářská 2021 
Došlová TerezaLe Racisme, son origine et son évolution et la situation actuelle en France - la visualisation dans les médiasbakalářská 2020 
Eliášová EliškaLa féminisation linguistique du français dans le domaine du sportbakalářská 2020 
Zubková PavlaLes vrais amis, amis partiels et faux amis entre le français et l'anglaisbakalářská 2020 
Horníček NikolaLa féminisation linguistique dans les départements et régions d'outre-merbakalářská 2019 
Vaňková LucieLa situation linguistique actuelle au Québecbakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub