OU

Martin Celhoffer

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: F 111, budova F
funkce:proděkan pro vědu a rozvoj
zástupce vedoucího katedry pro hudební část
obor činnosti:hudební teorie, estetika
katedra / středisko (fakulta): Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
Děkanát Fakulty umění
telefon, mobil: 553 46 2934
734 393 760
553 46 2980
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2012PhDr., Masarykova univerzita, obor Hudební věda
2006 - 2011Ph.D., Masarykova univerzita, obor Hudební věda
2003 - 2006Mgr., Masarykova univerzita, obor Hudební věda
2000 - 2003Bc., Masarykova univerzita, obor Hudební věda
1994 - 2000Absolutorium, Štátne Konzervatórium v Bratislave
1990 - 1994Piaristické Gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Kvalifikace

2012PhDr.
2011Ph.D.

Zaměstnání, praxe

2008 - 2014Masarykova univerzita

Odborné zaměření

Hudební teorie
Provozovací praxe staré hudby
Estetika

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 - doposudproděkan pro vědu a rozvoj

Ocenění

2010Třetí cena v "Competition on the best essay on sustainable development organized by STUZ SR, STUZ CR, REC Slovakia and Magazine MOSTY, with international jury"

Působení v zahraničí

2005 - 2006Royal Holloway University of London

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Celhoffer, M. Autor - dílo - recipient. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 143 s. ISBN 978-80-7464-239-5.
Celhoffer, M. Applying Reconstructive Hermeneutics in Early Music Theory Treatises: A Case Study: A Case Study. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013, roč. 2013, s. 19-28. ISSN 1805-3742.
Celhoffer, M. Exploring ancient musical ratios. Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia. 2013, roč. 18, s. 9-20. ISSN 1212-1193.
Celhoffer, M. Systema v De institutione musica - propojení aritmetiky, geometrie a hudby: '. Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, s. 23-32. ISSN 1212-0391.
Celhoffer, M. Teoretická východiska a praktické aspekty Kirnbergerova ladění: Část I.. Opus musicum. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 60-72. ISSN 0862-8505.
Celhoffer, M. Teoretická východiska a praktické aspekty Kirnbergerova ladění.: Část II.. Opus musicum. 2013, roč. 45, č. 5, s. 45-55. ISSN 0862-8505.
Celhoffer, M. Kirnbergerova temperatura v ?Die Kunst des reinen Satzes in der Musik? (1771). Akustické listy. 2012, č. 18, s. 12-18. ISSN 1212-4702.
Celhoffer, M. Musical practise and notation. Musicologica. 2012, č. 2012, s. 1-8. ISSN 1805-370X.
Celhoffer, M. Sectio canonis - geometrická konstrukce hudebních intervalů řeckého systema teleion. Opus musicum. 2012, roč. 44, s. 59-67. ISSN 0862-8505.
Celhoffer, M. 2/7-koma středotónové ladění v Le istitutioni harmoniche (1558). Opus musicum. 2012, roč. 44, s. 48-55. ISSN 0862-8505.

Všechny publikace

Celhoffer, M. Afekt - rétorické figury - temperatura. In: zvaná přenáška. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Celhoffer, M. Autor - dílo - recipient. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 143 s. ISBN 978-80-7464-239-5.
Celhoffer, M. Kirnberger a afektová teória v kontexte ladenia. In: zvaná přednáška. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2014.
Celhoffer, M. Musica jako součást kvadrivia. In: zvaná přednáška. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Celhoffer, M. Platonismus a pythagoreismus v latinském hudebním písemnictví: základní problémy. In: Středověký člověk: poznání a svět. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Celhoffer, M. Problémy stredotónového ladenia v Le istitutioni harmoniche Gioseffa Zarlina. In: zvaná přednáška. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2014.
Celhoffer, M. a Derflerová Brázdová, DrSc., p. M. Z. Thomas Weelkes a jeho madrigal As Westa was from Lathmos Hill descending. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, s. 85-105. ISSN 1212-0391.
Celhoffer, M. Univerzita Komenského v Bratislave. 2014.
Celhoffer, M. Applying Reconstructive Hermeneutics in Early Music Theory Treatises: A Case Study: A Case Study. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013, roč. 2013, s. 19-28. ISSN 1805-3742.
Celhoffer, M. Exploring ancient musical ratios. Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia. 2013, roč. 18, s. 9-20. ISSN 1212-1193.
Celhoffer, M. Marchetto z Padovy a spor o musica ficta. In: '. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava. 2013.
Celhoffer, M. Platónska ontológia a jej význam pre antickú hudobnú teóriu. In: '. Univerzita Komenského ratislava: Univerzita Komenského Bratislava. 2013.
Celhoffer, M. Systema v De institutione musica - propojení aritmetiky, geometrie a hudby: '. Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, s. 23-32. ISSN 1212-0391.
Celhoffer, M. Teoretická východiska a praktické aspekty Kirnbergerova ladění: Část I.. Opus musicum. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 60-72. ISSN 0862-8505.
Celhoffer, M. Teoretická východiska a praktické aspekty Kirnbergerova ladění.: Část II.. Opus musicum. 2013, roč. 45, č. 5, s. 45-55. ISSN 0862-8505.
Celhoffer, M. Approaching Bartok's notation in terms of authenticity. Musicologica Brunensia. 2012, roč. 46, s. 3-8. ISSN 1212-0391.
Celhoffer, M. Básně o lásce a smrti ze staré Itálie. [Komorní hra]. Brno. Centrm experimentálního divadla Brno. 2012.
Celhoffer, M. Breviář kontrapunktika. Musicologica. 2012, roč. 2012, s. 1-8. ISSN 1805-370X.
Celhoffer, M. Diminuce madrigalu "Ancidetemi Pur" Jacoba Arcadelta. Musicologica. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 1-9. ISSN 1805-370X.
Celhoffer, M. Diminuční praxe I. In: Diminuční praxe I. Workshop. Akademie staré hudby Brno: Masarykova univerzita. 2012.
Celhoffer, M. Diminuční praxe II. In: Diminuční praxe II. Workshop. Akademie staré hudby Brno: Masarykova univerzita. 2012.
Celhoffer, M. Diminuční praxe III. In: Diminuční praxe III. Workshop. Akademie staré hudby Brno: Masarykova univerzita. 2012.
Celhoffer, M. Kirnbergerova temperatura v ?Die Kunst des reinen Satzes in der Musik? (1771). Akustické listy. 2012, č. 18, s. 12-18. ISSN 1212-4702.
Celhoffer, M. Musical practise and notation. Musicologica. 2012, č. 2012, s. 1-8. ISSN 1805-370X.
Celhoffer, M. Sectio canonis - geometrická konstrukce hudebních intervalů řeckého systema teleion. Opus musicum. 2012, roč. 44, s. 59-67. ISSN 0862-8505.
Celhoffer, M. 2/7-koma středotónové ladění v Le istitutioni harmoniche (1558). Opus musicum. 2012, roč. 44, s. 48-55. ISSN 0862-8505.
Celhoffer, M. Hudba, animus a proporce v kontextu Marchettova Lucidaria, aneb "Svůdné mámení sirén". Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, s. 47-52. ISSN 1212-0391.
Celhoffer, M. K metodě dělení monochordu v "De musica cum tonario". In: Akustika a kmity. Brno. 2011.
Celhoffer, M. K metodě dělení monochordu v De musica cum tonario (kolem r. 1100). In: Sborník z 82. akustického semináře. Praha: ČVUT Praha, 2011. ČVUT Praha, 2011. s. 5-14. ISBN 978-80-01-04814-6.
Celhoffer, M. [druhá odmocnina z] 2 [se nerovná] a : b jako problém tonality.. Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 69-76. ISSN 1212-0391.
Celhoffer, M. Kultúra, krajina a udržateľný rozvoj. In: Krajina ako dar. Monografia k 10. výročiu Európskeho dohovoru o krajine. 1. vyd. Bratislava: STUŽ/SR, EKOPOLIS a Geografický ústav SAV, 2010. s. 34-34. ISBN 978-80-970522-0-1.
Celhoffer, M. Giovanni Girolamo Kapsperger: Passaggi diversi sú le note per sonare sopra la parte. Acta musicologica Brno. 2009, s. 25-40. ISSN 1214-5955.
Celhoffer, M. K typologii kadencí (klauzulí) a závěrů podle Joachima Burmeistera. Acta musicologica Brno. 2008, č. 1, s. 1-14. ISSN 1214-5955.
Celhoffer, M. Komunikačné aspekty hudby z hľadiska biomuzikológie. In: Hudba, integrácie, interpretácie 11. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa Nitra, 2008. Univerzita Konštantina Filozofa Nitra, 2008. s. 106-114. ISBN 978-80-8094-199-4.


AutorNázev práceTypRok
Voráček PavelPrstokladová a interpretační problematika Sonáty c-moll op. 111 Ludwiga van Beethovenadisertační 2019 
Smutný MartinF. Schubert- Impromptus op. 90diplomová 2014 
Jakl VojtěchThomas Linley ml. - Sonáta pro housle a basso continuo A dur - kritická edicebakalářská 2018 
Lukšová AnežkaStyle Brisé se zaměřením na cembalovou tvorbubakalářská 2017 
Gálová MarkétaHistorie a současnost hry na klarinet v systému českých hudebních vysokých školbakalářská 2016 
Blaževič MartinBasové role v operách G. F. Händela za jeho působení v Londýněbakalářská 2015 
Polednová MarkétaTriová sonáta v kontextu dobových pojednání Carla Philippa Emanuela Bacha a Johanna Joachima Quantzebakalářská 2015 


Klastr umění a designu
Hlavní řešitelPhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2022
PoskytovatelFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů
Hlavní řešitelPhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Filozofie umění se zaměřením na hudební kulturu
Hlavní řešitelPhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub