Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Mária Wozniaková


titul, jméno, příjmení:MUDr. Mária Wozniaková
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav molekulární a klinické patologie a lékařské genetiky (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016 – dosud
Lékařská fakulta UP Olomouc - doktorské studium
2008 – 2014
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství
 

Kvalifikace

2017
Základní kmen patologický pro obor patologie
 

Zaměstnání, praxe

2016 – dosud
Lékařská fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent
9/2014 – dosud
Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav patologie
 

Odborné zaměření

Patologie
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 


Kazuistika: Gaucherova choroba v biopsii kostní dřeně 16 leté dívky vyšetřované pro podezření na myelodysplastický syndrom
Vladimír Židlík, Tomáš Kuhn, Pavel Hurník, Mária Wozniaková, Barbora Mičulková, Dušan Žiak, Marie Sporková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Jiří Ehrmann ... další autoři
Rok: 2021, Ceskoslovenska patologie
článek v odborném periodiku

Kazuistika: Placenta accreta léčena Metotrexátem
Patricie Delongová, R. Ondruššek, J. Horáček, Mária Wozniaková, Ondřej Šimetka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smrtící meningokok
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, Pavel Hurník, Radoslava Tomanová, J. Horáček
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tumor endolymfatického vaku jako komplikace VHL
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, V. Židlík, Š. Reguli, P. Hanzlíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stromální mikroprostředí u dobře diferencovaného kolorektálního karcinomu
Mária Gamratová, Patricie Delongová, T. Hulínová, S. Brychtová, J. Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 10134/16
Mária Gamratová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?
Mária Gamratová, Iveta Szotkovská, Radoslava Tomanová, L. Křen, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patologie v kostce
Jana Dvořáčková, Mária Gamratová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fulminantní průběh T-lymfoblastického lymfomu u dítěte
Mária Gamratová, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, V. Campr, T. Kuhn
Rok: 2016
stať ve sborníku

Fulminantní průběh T-lymfoblastického lymfomu u dítěte
Mária Gamratová, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, V. Campr, T. Kuhn
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patomorfologické nálezy v plicní tkáni po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patomorfologické nálezy v plicní tkání po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.
Mária Gamratová, I. Trúchliková, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, D. Žiak, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Střílková JanaPorovnání exprese prediktivních markerů u primárního karcinomu prsu a jeho metastázbakalářská 2020 
Syrková TerezaVyužití speciálních barvení v nekropsiíchbakalářská 2020 
Pomykalová PavlaAnalýza exprese vybraných prognostických markerů vývodového karcinomu pankreatubakalářská 2019 
Pavlásková DanaVliv fixace na kvalitu histologických metodbakalářská 2018 
Pchálková TerezaVyužití speciálních barvení a imunohistochemických metod v průkazu Helicobacter pyloribakalářská 2018 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub