Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Ljuba Mrověcová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 604, budova D
funkce:
obor činnosti:lexikologie, podnikatelská ruština, ruština pro nerusisty
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1854
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Oponentský posudek na disertační práci Mgr. L.Plesníka
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek odborného článku
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Univerzita P.J.Šafaríka v Košicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Neologizmy v russkom i češskom jazykach - biznes jazyki
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Obučenije v Češskoj respublike i v Ostravskom universitete
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sémantická specifika a variabilita konceptu "pravda" v českých a ruských parémiích (kognitivní a kulturologický aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tipy terminov-neologizmov v češskom i russkom subjazykach (diachroničeskij i sinchroničeskij aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017, Studia slavica XXI/1
článek v odborném periodiku

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii (diachronní a synchronní aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek na disertační práci Stanislavy Špačkové
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zaimstvovanija i Internacionalizmy v russkom jazyke sfery biznesa
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Erasmus+, Lotyšská státní univerzita, 30. 11. 2015 - 4. 12. 2015
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4. 5. 2015 - 8. 5. 2015
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lotyšská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Galium
kapitola v odborné knize

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014, Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Opole University, Poland
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013, Garamon
kapitola v odborné knize

Jazyky a metody cizojazyčné výuky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
kapitola v odborné knize

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní projekt l-pack v zahajovací etapě
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Rozvíjení komunikativních/komunikačních kompetencí migrantů prostřednictvím L-Packu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

TRADIČNÍ VERSUS MODERNÍ METODY A FORMY VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Gdaňsk
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dokument, dokumentovedenie, dokumentooborot i deloproizvodstvo v Rossijskoj Federacii
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
kapitola v odborné knize

Erasmus+, Mrověcová, L. Tallinn University, Estonia, 30. 4. 2012 - 7. 5. 2012
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tallinn University, Estonia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Čeština pro rusky mluvící 2
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lexikálně-sémantická analýza nominací ruských ?obchodníků? v historickém kontextu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011, Studia slavica
článek v odborném periodiku

Ruština pro komunikaci v podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Zkušenosti s přípravou a realizací e-learningového kurzu Ruština ve sfére podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Delovaja perepiska v Rossiji
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E-learningová výuka cizích jazyků v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Funkční stylistika ruského jazyka
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modifikace frazémů v titulcích ekonomických periodik
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Některé aktuální frazémy v ruských a českých ekonomických periodikách komentující realitu nové tržní ekonomiky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Opolská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Parémie národů slovanských V
Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Marcela Grygerková, Milada Jankovičová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Pojetí univerbizace v ruské a české lingvistice
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010, Tribun EU
kapitola v odborné knize

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čeština pro rusky mluvící
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Stylově příznakové neologizmy v ruských a českých ekonomických periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009, Acta Academica Karviniesia
článek v odborném periodiku

Univerzita Mateje Bela
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Abreviatury názvů podniků, firem a institucí v současných ruských a českých periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Elektronnoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Novoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I
Ljuba Mrověcová, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize

Talinská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Výuka ruštiny v obchodu a podnikání fromou e-Learningu v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj, klasifikace a produktivita ruských a českých abreviatur ekonomické povahy
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Češskij jazyk dlja inostrastrannych studentov, govorjaščich na russkom jazyke I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Čeština pro zahraniční studenty hovořící slovanskými jazyky I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E-Learningová opora pro výuku ruštiny ve sféře obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obchodní ruština
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obučenije delovomu russkomu jazyku - novaja forma obučenija e-Learning
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociolingvistické aspekty formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v ekonomicko-komerčních periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sopostaviteľnyj analiz semantičeskich struktur slov
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Typologie přejatých substantiv v ruských a českých ekonomických textech
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2006, -
článek v odborném periodiku

Aktualnyje emocional´no okrašennyje kommerčeskije terminy v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičeskoj pečati
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

O nekotorych novych učebnych posobijach po russkomu jazyku sfery ekonomiki i biznesa
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Produktivní internacionální afixy v ruštině a češtině sféry obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Strukturální zvláštnosti ruských reklamních sloganů
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Analýza a komparace aktuálních a produktivních kvazikompozit v současném ruském a českém ekonomicko-komerčním tisku
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Historie Petrohradské univerzity a charakter kateder anglistiky a slavistiky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004, -
článek v odborném periodiku

Nominace některých nových výrobků z oblasti elektrotechniky v ruské a české reklamě
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

O nekotorych frazeologičeskich jedinicach v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičesko-kommerčeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ob odnom tipe univerbatov produktivních v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Lepilová, K. - Vorel, J.: Kapitoly z ruské literatury a kultury I (1. pol. 19. stol.). Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Jan Vorel, Květuše Lepilová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Nedomová, Z.,Rudincová, B.: Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a gramatiky ruštiny. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Vavrečka, M.: Funkční lexikologie. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky
Ljuba Mrověcová, Mojmír Vavrečka
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zaimstvovanija v rossijskoj i češskoj ekonomičeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

O nekotorych sintaktičeskich struturach zagolovkov v sovremennych russkich dělových periodikach ( v sopostavitelnom aspekte s češskimi periodikami
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002, Acta academica karviniensis SU
článek v odborném periodiku

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, II
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Státní Petrohradská univerzita, Katedra slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Kompozita analyticko-adjektivního typu v komerčních textech jako výsledný produkt při procesu univerbizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Novyje učebnyje posobija po russkomu jazyku dlja inostrancev, izučajuščich ekonomiku i biznes v vuzach v sovremennom Sankt Peterburge
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pennsylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Reklama v současném Sankt-Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Státní univerzita v Sankt Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Strukturalnyje i semantičeskije osobennosti nazvanij sovremennych peterburgskich kompanij, predprijatij, učreždenij i firm
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Opyt raboty po podgotovke studentov k meždunarodnomu ekzamenu Byznys i kommercija
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Profesní jazyk v rámci cizojazyčné výuky (ruština, španělština).
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slavjanskije jazyki v SŠA i vkratce o slavjanských jazykách v MU v Brno
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Taylor Institution Library Oxford - Slovanská knihovna
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
působení v zahraničí

Biznes-kurs dlja delových ljudej učebnoje posobije dlja podgotovki buduščich perevodčikov v oblasti ekonomiki, torgovli i sfery uslug
Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pensylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
působení v zahraničí

Russkij jazyk v delovom občšeniji, Michalkina I., Klobukova...
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tendence ve vývoji současné ruštiny . Komerční ruština má zelenou.
Ljuba Mrověcová
Rok: 1997, Sborník prací OPF SU
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BPOR1Podnikatelská ruština 1
BPOR2Podnikatelská ruština 2
CERVybrané kapitoly z českých reálií
CFONFonetika a grafika češtiny
CGRM1Gramatika a morfologická cvičení 1
CGRM2Gramatika a morfologická cvičení 2
CKOL1Konverzace a lexikální cvičení A1, A2
CKOL2Konverzace a lexikální cvičení B2
CLITVybrané kapitoly z české literatury
CPKPsané komunikáty
CPSP1Poslech s porozuměním 1
CPSP2Poslech s porozuměním 2
CTEROdborná oborová terminologie
CTEX1Texty - čtení s porozuměním 1
CTEX2Texty - čtení s porozuměním 2
EFLX1Funkční lexikologie 1
EFLX2Funkční lexikologie 2
EKOPRKomunikace v profesní praxi v ruštině
EODBPOdborná praxe
EPOR1Podnikatelská ruština 1
EPOR2Podnikatelská ruština 2
EPOR3Podnikatelská ruština 3
EPOR4Podnikatelská ruština 4
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
EUPPPísemný projev
FODBPOdborná praxe
FPOR1Podnikatelská ruština 1
FPOR2Podnikatelská ruština 2
FPOR3Podnikatelská ruština 3
FPOR4Podnikatelská ruština 4
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KOBPOdborná praxe
KPR1Podnikatelská ruština 1
KPR2Podnikatelská ruština 2
KPR3Podnikatelská ruština 3
KPR4Podnikatelská ruština 4
KRUS1Ruština 1 (A1)
KRUS2Ruština 2 (A1/A2)
KRUS3Ruština 3 (A2)
KRUS4Ruština 4 (B1)
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PJRJazyk reklamy
PPDPřeklad dokumentů
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PPPPsané publicistické texty
RUS1XRuština 1 (A1)
RUS2XRuština 2 (A1/A2)
RUS3XRuština 3 (A2)
RUS4XRuština 4 (B1)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
0RU1XRuština 1 (A1)
0RU2XRuština 2 (A1/A2)
1POR1Podnikatelská ruština 1
1POR2Podnikatelská ruština 2
1POR3Podnikatelská ruština 3
1POR4Podnikatelská ruština 4
4PDOKPřeklad dokumentů
7JREKJazyk reklamy
7PPTXPsané publicistické texty
7RU3XRuština 3 (A2)
7RU4XRuština 4 (A2/B1)
7RU5XRuština 5 (B1)
7RU6XRuština 6 (B1/B2)
8POR1Podnikatelská ruština 1
8POR2Podnikatelská ruština 2
8POR3Podnikatelská ruština 3
8POR4Podnikatelská ruština 4
8RU3XRuština 3 (A2)
8RU4XRuština 4 (A2/B1)


AutorNázev práceTypRok
Stoláriková KateřinaJazyková analýza českých a ruských termínů užívaných v ekologiidiplomová 2019 
Szopová BarbaraJazyková analýza českých a ruských pojmenování alkoholických nápojůdiplomová 2019 
Vrubelová TerezaPrezentace a komparace slovní zásoby obuvnictví na příkladu českého podniku Baťa a ruského podniku Unicheldiplomová 2017 
Vitoslavský JanKomparace pražského a moskevského metra (Česko-ruský terminologický glosář)diplomová 2016 
Cholevová BarboraJazykové zvláštnosti v ruských a českých reklamních textech v oblasti kinematografiediplomová 2015 
Karpfová HanaAnalýza jazyka příbalových návodů k obsluze vybraných domácích spotřebičů. Vypracování překladového tématického slovníkudiplomová 2015 
Kanclířová KristýnaKomparace některých druhů kontraktů v ruštině a češtině (vytvoření rusko-českého a česko-ruského terminologického slovníku)diplomová 2014 
Schoupalová BarbaraAnalýza jazyka reklam ruských a českých cestovních kancelářídiplomová 2014 
Ševečková BarboraRuská a česká bankovní terminologie v oblasti mezinárodního obchodudiplomová 2014 
Kaczmarzová TaťánaE-commerce v malém podniku (vytvoření česko-ruského oborového slovníku)diplomová 2013 
Kukuricášová Monika\rus{Russkaya i cheshskaya terminologiya gostinichnogo biznesa (sostavlenie otraslevogo slovarya)diplomová 2013 
Pohludková Michaela\rus{Predprinimatelp1stvo v Rossii i CHekhii s cheshsko-russkim mini-slovare0m dlya nachinayuwego biznesmenadiplomová 2013 
Šafaříková Iveta\rus{Prezentaciya cheshskogo i rossii0skogo predpriyatii0 toi0 zhe specializacii i sostavlenie otraslevogo slovaryadiplomová 2013 
Kosa Martin\rus{Tipologiya frazeologizmov v sovremennykh rossii0skikh e1konomicheskikh SMIdiplomová 2012 
Števove Jiří\rus{Kompp1yuternaya terminologiya kak vazhnaya sostavnaya chastp1 leksicheskogo fonda sovremennogo russkogo yazykadiplomová 2009 
Havel Filip\rus{Tamozhennoe upravlenie v CHR i RFbakalářská 2018 
Savelyeva Anastasia\rus{ Osobennosti bukhgalterskogo ucheta v Rossii i v CHekhii bakalářská 2018 
Starostková Leona\rus{Klastery na territorii CHeshskoi0 Respubliki i Rossii0skoi0 Federaciibakalářská 2018 
Hulina David\rus{Razvitie telefonnykh apparatov v Chekhii i Rossii (sostavlenie cheshsko-russkogo slovarika terminov po telekommunikaciyam)bakalářská 2017 
Kempná Kamila\rus{Istoriya deneg v CHekhii i Rossiibakalářská 2017 
Staňková Nela\rus{Otdel kadrov i kadrovye dokumenty v CHeshskoi0 Respublike i Rossii0skoi0 Federacii (sostavlenie cheshsko-russkogo slovarika terminov v kadrovoi0 rabote) bakalářská 2017 
Hyklová Petra\rus{Russkaya terminologiya menedzhmenta po sravneniyu s cheshskoi0 terminologiei0 (Sostavlenie tematicheskogo cheshsko-russkogo slovarya) bakalářská 2016 
Kaczmarczyková Teresa\rus{Prakticheskii0 spravochnik dlya russkogo turista, sobirayuwegosya posetitp1 CHeshskuyu Respublikubakalářská 2016 
Fabiánová Klára\rus{Gumanitarnaya pomowp1 CHekhii na Ukrainebakalářská 2015 
Gajdošová Alžběta\rus{Istoricheskoe razvitie sredstv massovoi0 informacii v Rossiibakalářská 2015 
Hanáková Šárka\rus{Analiz yazyka russkikh obp2yavlenii0 (predlozhenie rabochikh mest)bakalářská 2015 
Rapantová Taťjana Kateřina\rus{Istoriya Olimpii0skikh igr i Zimnie Olimpii0skie igry Sochi 2014bakalářská 2015 
Semelová Dagmar\rus{Kurort AO Lugachovice - predlozhenie procedur russkoi0 klienturebakalářská 2015 
Doležalová Jitka\rus{Rechevye klishe v russkoi0 i cheshskoi0 predprinimatelp1skoi0 kommunikaciibakalářská 2014 
Piskunova Olesia\rus{Internacionalizmy v russkikh tekstakh kontraktov (po sravneniyu s cheshskimi tekstami)bakalářská 2013 
Seidlerová Eliška\rus{KHarakteristika populyarnykh cheshskikh i russkikh e1konomicheskikh gazetbakalářská 2013 
Černínová Marie\rus{Marketingovaya strategiya na rynke kosmetiki (na primere i sravnenii kompanii Oriflei0m v RF i CHR)bakalářská 2012 
Kročilová Eva\rus{Istoriya vozniknoveniya izobreteniya i razvitie fotografii v CHR i RFbakalářská 2012 
Schoupalová Barbara\rus{Seti bystrogo pitaniya v Rossii0skoi0 Federacii i v CHeshskoi0 Respublikebakalářská 2012 
Ulmanová Renáta\rus{Produkty AO ZHDB GROUP na rossii0skom rynkebakalářská 2012 
Bodareu Olga\rus{Reklama kak sostavnaya chastp1 marketingovoi0 strategiibakalářská 2011 
Pohludková Michaela\rus{Sociokulp1turnyi0 minimum dlya adaptacii v russkoi0 predprinimatelp1skoi0 sredebakalářská 2011 
Zelenskaya Nina\rus{Torgovo-e1konomicheskie otnosheniya mezhdu RF i CHRbakalářská 2011 
Jelínková Věra\rus{Anglicizmy kak neotp2emlemaya chastp1 e1konomicheskoi0 terminologii sovremennogo russkogo yazykabakalářská 2009 
Mielcová Tereza\rus {Process obrazovaniya nazvanii0 predpriyatii0: tipy i struktura nazvanii0 v russkom i cheshskom yazykakhbakalářská 2009 
Dvorská Petra\rus{Avtomobilp1naya promyshlennostp1 v Moravskosilezskom regionebakalářská 2008 
Szöcsová Olena\rus{Sovmestnye predpriyatiya v ostravskom regionebakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub