Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Kai Witzlack-Makarevich


titul, jméno, příjmení:Kai Witzlack-Makarevich, M.A.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:dějiny německy mluvících zemí, kulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí, němčina pro hospodářskou sféru
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1933
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Russian in Germany: Past, Present, Future.
Kai Witzlack-Makarevich, Katharina Hamann, Nadja Wulff
Rok: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize

Diskussionen um Stand, Ausbau, Status und Kodifizierung des (Ober-)Schlesischen
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Frank & Timme Verlag
kapitola v odborné knize

Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Laienlinguistische und sprachwissenschaftliche Diskurse um das Schlesische
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le calque dans les langues slaves littéraires - Boris Unbegaun revisited
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Frank & Timme Verlag
kapitola v odborné knize

Mniejszość polska na Zaolziu wobec polskości i języka polskiego.
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
stať ve sborníku

Śląsk i śląskość: Obserwacje z Zaolzia
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zwischen Deutsch und Tschechisch: Germanisches und Slavisches in den obersorbischen Grammatiken, Sprachratgebern und Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ADEK2Dějiny německy mluvících zemí 2
AKDE2Dějiny německy mluvících zemí 2
AKFB1Fonetika a fonologie
AKNE5Němčina pro hospodářskou sféru 5
AKNE6Němčina pro hospodářskou sféru 6
AKRE1Reálie německy mluvících zemí 1
ANEH5Němčina pro hospodářskou sféru 5
ANEH6Němčina pro hospodářskou sféru 6
APKCPraktická konverzační cvičení v NJ
APRE2Překládání v praxi 2
AREA1Reálie německy mluvících zemí 1
BFOFNFonetika a fonologie A1
BPRB1Praktická cvičení B1
BRNZ1Reálie německy mluvících zemí 1
FOAFOFonetika a fonologie
KKUPGKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
KMLNEMluvená němčina
KUPGKultur - Politik - Gesellschaft
LIHRLingvoreální a historické propedeutikum
NKUPGKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
NMLNEMluvená němčina
SNStudentské noviny
1PJC1Praktická jazyková cvičení 1
1PJC2Praktická jazyková cvičení 2
1PJC3Praktická jazyková cvičení 3
1PJC4Praktická jazyková cvičení 4
1PSPRPsaný projev
1REA1Reálie německy mluvících zemí 1
1REA2Reálie německy mluvících zemí 2
3KPPNKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
3MLNEMluvená němčina
7DEK1Deutsche Konversation 1
7DEK2Deutsche Konversation 2
7KON1Konverzace 1
7KON2Konverzace 2
7KPPNKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
7MLNEMluvená němčina
7STNBStudentské noviny
7STUZStudentenzeitung
8FOFNFonetika a fonologie
8KPPNKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
8MLNEMluvená němčina
8PJC1Praktická jazyková cvičení 1
8PJC2Praktická jazyková cvičení 2
8PJC3Praktická jazyková cvičení 3
8PJC4Praktická jazyková cvičení 4
8POC2Poslechová cvičení 2
8PSOTPráce s odborným textem
8REA1Reálie německy mluvících zemí 1
8REA2Reálie německy mluvících zemí 2


AutorNázev práceTypRok
Mižičová MichaelaWerbestrategien der Firma BMW - Eine kontrastive Analyse am Beispiel Deutschlands und der Tschechischen Republikbakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub