Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jana Šrubařová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jana Šrubařová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:literární kritika, výtvarné dění na Ostravsku
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Tvůrčí profilace Miloše Martena
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Arnošt Procházka a jeho Prostibolo duše
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Émile Bernard, francouzský přítel Miloše Martena
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012, Zprávy spolku českých bibliofilů v Praze
článek v odborném periodiku

Generační střet Miloše Martena a Františka X. Šaldy
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Utváření umělecko-kritického profilu Miloše Martena, kritika z okruhu Moderní revue
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Utváření umělecko-kritického profilu Miloše Martena, kritika z okruhu Moderní Revue
Jana Šrubařová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generační střet Miloše Martena a F. X. Šaldy
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miloš Marten
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2011, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze
článek v odborném periodiku

Osobnost Miloše Martena
Jana Šrubařová
Rok: 2011, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze
článek v odborném periodiku

Bibliografie díla Miloše Martena
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub