OU

Jana Janoutová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 370, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 733 784 093
553 46 1798
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Petřeková, K., Svrčinová, P., Horká, V., Janoutová, J. a Bužga, M. Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci. Praktický lékař. 2018, roč. 98, č. 1, s. 36-41. ISSN 0032-6739.
Šerý, O., Janoutová, J., Ewerlingová, L., Hálová, A., Lochman, J., Janout, V., Khan, N. a Balcar, V. CD36 gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease. BIOCHIMIE. 2017, č. 135, s. 46-53. ISSN 0300-9084.
Horák, S., Sovová, E., Pastucha, D., Konečný, P., Radová, L., Calabová, N., Janoutová, J. a Janout, V. Comprehensive Group Therapy of Obesity and Its Impact on Selected Anthropometric and Postural Parameters. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2017, č. 25, s. 326-331. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Dalecká, A., Vašendová, V., Janoutová, J. a Janout, V. How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?. REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH. 2017, roč. 32, č. 1-2, s. 177-183. ISSN 0048-7554.
Káňová, M., Sklienka, P., Kula, R., Burda, M. a Janoutová, J. Incidence and risk factors for delirium development in ICU patients - a prospective observational study. Biomedical Papers. 2017, roč. 2017, č. 161, s. 187-196. ISSN 1213-8118.
Ambroz, P., Janoutová, J., Machaczka, O., Kovalová, M., Zatloukalová, A., Vařechová, K., Košta, O., Tomášková, H., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?. Česka Gynekologie. 2017, roč. 82, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-7832.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Profese online. 2017, roč. 10, č. 2, s. 1-9. ISSN 1803-4330.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M., Fedičová, M. a Janout, V. Studie nových antikoagulancií - dílčí výsledky. Praktický lékař. 2017, roč. 97, č. 6, s. 259-263. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. ISSN 1804-7874.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H., Janoutová, J., Jiřík, V. a Janout, V. A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 18-25. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Machaczka, O., Miturová, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Janoutová, J., Velická, H. a Janout, V. AIR POLLUTION AND POTENTIAL HEALTH RISK IN OSTRAVA REGION - A REVIEW. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 4-17. ISSN 1210-7778.
Machaczka, O., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Ankle brachial index a jeho interpretace u diabetiků. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 107-113. ISSN 0032-6739.
Šerý, O., Hlinecká, L., Povová, J., Bonczek, O., Zeman, T., Janout, V., Ambroz, P., Khan, N. A. a Balcar, V. J. Arachidonate 5-lipoxygenase (ALOX5) gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease and body mass index. J NEUROL SCI. 2016, roč. 52, č. 362, s. 27-32. ISSN 0022-510X.
Jiřík, V., Machaczka, O., Ovesná, V., Miturová, H., Holendová, E., Janoutová, J. a Janout, V. BIOAEROSOLS IN THE SUBURBS OF OSTRAVA DURING A ONE YEAR PERIOD. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 55-60. ISSN 1210-7778.
Janoutová, J., Janáčková, P., Šerý, O., Zeman, T., Ambroz, P., Kovalová, M., Vařechová, K., Hosák, L., Jiřík, V. a Janout, V. Epidemiology and risk factors of schizophrenia. NEUROENDOCRINOL LETT. 2016, roč. 37, č. 1, s. 1-8. ISSN 0172-780X.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Hearing Loss in Persons Exposed and not Exposed to Occupational Noise. J Int Adv Otol. 2016, roč. 12, č. 1, s. 49-54. ISSN 1308-7649.
Vařechová, K., Janoutová, J. a Janout, V. Karcinom močového měchýře a kouření-přehledový článek. Urologické listy. 2016, roč. 14, č. 1, s. 32-35. ISSN 1214-2085.
Ambroz, P., Janoutová, J. a Janout, V. Karcinom plic a HPV infekce: Lung cancer and HPV infections. Hygiena. 2016, roč. 61, č. 4, s. 172-175. ISSN 1802-6281.
Pohlídalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 114-121. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K., Bužga, M. a Janoutová, J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 2, s. 82-86. ISSN 0032-6739.
Janoutová, J., Siváková, L., Máslová, L., Hozák, A., Vařechová, K. a Janout, V. Popis familiární formy Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, roč. 65, č. 2, s. 145-148. ISSN 1210-7913.
Vařechová, K., Provazníková, L., Janoutová, J., Dančík, P. a Janout, V. Profesionální rizika u karcinomu močového měchýře-přehled problematiky a výsledky pilotní studie. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 54-64. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Kovalová, M., Tomášková, H., Janoutová, J., Sachová, P., Záthurecký, E., Šichnárek, J., Vojkovská, K. a Janout, V. Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 33-39. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 12-22. ISSN 0032-6291.
Janoutová, J., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Is Mild Cognitive Impairment a Precursor of Alzheimer's Disease? Short Review.. Cent Eur J Public Health. 2015, roč. 23, č. 4, s. 365-367. ISSN 1210-7778.
Povová, J., Dalecká, A., Tomášková, H., Vařechová, K. a Janout, V. Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě. Hygiena. 2015, roč. 60, č. 3, s. 102-106. ISSN 1802-6281.
Kopecký, J., Povová, J. a Janout, V. Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty. Urologie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 3, s. 106-108. ISSN 1213-1768.
Povová, J., Dalecká, A., Hývnarová, L., Tomášková, H., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Srovnání rizika z kouření cigaret a vodní dýmky: Comparison of risks from smoking cigarttes and water pipe. Praktický lékař. 2015, roč. 95, č. 3, s. 127-130. ISSN 0032-6739.
Dančík, P., Povová, J., Vařechová, K. a Janout, V. Urolitiáza a obezita. Urologie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 3, s. 99-101. ISSN 1213-1768.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Machaczka OndřejHodnocení validity indexu krevního tlaku u diabetikůdisertační 2018 
Petřeková KarinEpidemiologická studie hodnotící účinnost bariatrické terapie, nutriční profil a změny ve stravování bariatrických pacientů.disertační 2018 
Zatloukalová AnnaEpidemiologická studie nových antikoagulanciídisertační 2018 
Káňová MarcelaIncidence delirantních stavů u kriticky nemocných pacientůdisertační 2017 
Vidličková IvanaVýznam stanovení specifických IgA protilátek a KFR protilátek v diagnostice epidemické parotitidyrigorózní 2017 
Honkyšová SabinaRizikové faktory mírné kognitivní poruchydiplomová 2018 
Fedičová MagdalénaProblematika antikoagulanciídiplomová 2017 
Sobková AnežkaAnkle-brachial index u diabetikůdiplomová 2017 
Brímusová MartinaEdukace mladistvých v problematice kuřáctvídiplomová 2015 
Dalecká AndreaPrevalence kuřáctví u studentů lékařské fakultydiplomová 2015 
Matulová PetraKarcinom prsu- Preventivní péče u asymptomatických jedinců z onkologicky rizikových rodin a pacientů s genetickou zátěží.diplomová 2015 
Vaclaviková TerezaVýskyt nadváhy a obezity u vybrané populační skupinydiplomová 2014 
Zatloukalová AnnaProblematika vybraných onemocnění kůžediplomová 2014 
Hývnarová LenkaVliv kouření vodní dýmky a jiných tabákových výrobků na zdravídiplomová 2013 
Vaníčková LucieProblematika stravovaní dospívajících, doporučení a realitadiplomová 2013 
Křížková VeronikaVliv genetických faktorů na vznik Alzheimerovy chorobydiplomová 2012 
Lehnertová JanaRizikové faktory Alzheimerovy chorobydiplomová 2012 
Hrozková PetraPrevalence obezity a nadváhy u vybrané populační skupinydiplomová 2011 
Kalecká MariePřísun zeleniny a ovoce u vybrané populační skupinydiplomová 2011 
Vašendová VeronikaEpidemiologie neurodegenerativních onemocnění centrální nervové soustavybakalářská 2017 
Dydowiczová TerezaAditivabakalářská 2016 
Bušina ZdeněkStravovací návyky vybraných věkových skupinbakalářská 2015 
Ferfecká AliceVýskyt nadváhy a obezity u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Šuráňová AnežkaMetabolický syndrombakalářská 2014 
Dalecká AndreaProblematika závislosti na tabákubakalářská 2013 
Janáčková PetraEpidemiologie schizofreniebakalářská 2013 
Matulová PetraZdravotní rizika a možnosti prevence u pacientů s Marfanovým syndromem.bakalářská 2013 
Tekielová DenisaPohybová aktivita v dětském věkubakalářská 2012 
Tratschke IvaMožnosti stravování nemocných celiakiíbakalářská 2012 
Zatloukalová AnnaEpidemiologie nádorů kůžebakalářská 2012 
Hývnarová LenkaSrovnání negativního působení kouření vodní dýmky a cigaret na zdravíbakalářská 2011 
Stuchlá AlexandraVláknina- její význam v našem jídelníčkubakalářská 2011 


Prevalence kuřáctví u studentů LF
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub