OU

František Dorko

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. František Dorko, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZU 209, budova ZU
funkce:vedoucí ústavu
pověřený vedením ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav anatomie (Lékařská fakulta)
Ústav histologie a embryologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1767
734 524 739
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1973 – 1976Gymnázium
1976 – 1981LF UPJŠ, Košice, Všeobecné lékařství

Další vzdělávání, kurzy

2010Habilitace docentem anatomie a histologie
1993CSc. anatomie a histologie

Zaměstnání, praxe

2010 – 2018Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta – vedoucí Ústavu anatomie
1981 – 2012LF UPJŠ Košice

Odborné zaměření

Anatomie

Akademické funkce a členství v orgánech

2017Člen vědecké rady
2016Člen akademického senátu

Ocenění

2010za nejlepší publikaci Medicínská lymfologie

Působení v zahraničí

1985Užhorodská univerzita
5/2010Erasmus Ostrava

Jazykové znalosti

Němčinaaktivní znalost
Angličtinapasivní znalost


Všechny publikace

Žiak, D., Vaculová, J., Tokarčík, J., Uhligová, K., Kišková, K., Ulahel, M., Varga, Á., Dorko, F. a Dvořáčková, J. Hepatocelulární karcinom duktuloproliferace a denzita kapilár v rozhraní tumoru a parenchymu. In: XII. Bioptický meziregionální seminář. Ostrava. 2019.
Durďáková, R., Durďák, R., Mičaník, M. T. a Dorko, F. Akupunkturní dráha LI. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III . s. 76-77. ISBN 978-80-8187-030-9.
Tokarčík, J., Dorko, F. a Grussmannová, A. An anatomic variation of muscular masses of an anterior thoracic wall - case report. In: Morphology 2017: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017. s. 126-126. ISBN 978-80-263-1315-1.
Dorko, F., Durďáková, R. a Durďák, R. Anatomical study of potential connection between the acupuncture point LU5 and sympathetic reaction of spinal nerves. Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences. 2017, roč. 5, s. 187-191. ISSN 2354-323X.
Dorko, F., Grussmannová, A., Tokarčík, J., Ekrtová, T., Kovář, P. a Roman, J. Atlas vybraných kapitol anatomie člověka. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7464-941-7.
Durďáková, R., Durďák, R., Dorko, F. a Mičaník, T. Dissection of acupuncture points of the Large Intestine meridian (LI). In: 50th International Congress of the Czech Anatomical Society, 54th Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. s. 59-59. ISBN 978-80-263-1315-1.
Tokarčík, J., Dorko, F., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Hepatocelulárny karcinóm. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III 2017 Martin. s. 24-27. ISBN 978-80-8187-030-9.
Durďáková, R., Dorko, F. a Durďák, R. Influence of the Large Intestine Meridian on Bronchial Astma. In: 3rd International Conference and Expo on Herbal and Alternative medicine: Allied Journal of Medical Research 2017-09-01 London. London, UK: Allied academies, 2017. s. 36-36.
Grussmannová, A., Buroňová, V., Kredbová, B. a Dorko, F. Korelace fází menstruačního cyklu s výkonností a efektivitou tréninku u rekreačních běžkyň. In: Tělovýchovné lékařství 2017. Ostrava. 2017.
Durďáková, R., Durďák, R., Mičaník, M. T. a Dorko, F. Meridián tlustého střeva a jeho léčebné využití. In: 20. Košický mmorfologický deň: Nové prístupy a trendy výskumz v morfologických disciplínach 2017-05-25 Košice. Košice: Typopress-tlačiareň s.r.o., 2017. s. 34-36. ISBN 978-80-8129-052-7.
Grussmannová, A., Dorko, F. a Tokarčík, J. Metopism, os bregmaticum - the two variations of calvaria. In: Morphology 2017: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. Brno: Tribun EU s.r.o., 2017. s. 70-70. ISBN 978-80-263-1315-1.
Grussmannová, A. a Dorko, F. Nadpočetné kůstky na klenbě lebeční. In: 20. Košický morfologický deň: Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach 2017-05-25 Košice. Košice: Typopress-tlačiareň s.r.o., 2017. s. 40-42. ISBN 978-80-8129-052-7.
Durďáková, R., Durďák, R. a Dorko, F. Possible influence of the acupuncture on bronchial asthma. In: 2nd International Congress on Restorative and Alternative medicine: Alternative and Integrative Medicine 2017-11-06 Vienna, Austria. s. 36-36. ISSN 2324-8777.
Dorko, F., Giacintov, P., Giacintová, R., Giacintov, A., Rezek, P. a Grussmannová, A. The eye drops osmotic concentration and their utilization in keratoconjuntivis sicca treatment. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research. 2017, 3(5), s. 1785-1788. ISSN 2395-6429.
Grussmannová, A. a Dorko, F. Vzácné lokalizace nádorů skupiny Ewingova sarkomu. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III . s. 22-23. ISBN 978-80-8187-030-9.
Tokarčík, J. a Dorko, F. Anatomický pohled na játra. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 106-110. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Výborná, E. Congenital malformations of the ureter: anatomical studies. ANAT SCI INT. 2016, roč. 91, s. 290-294. ISSN 1447-6959.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Rumpel, E. Korozivní preparáty a jejich využití ve výuce anatomie. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. X-MEDIA servis, 2016. s. 18-20. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F., Durďáková, R., Durďák, R. a Švub, K. Plucná akupunktúrna dráha a jej priebeh. In: Morphology 2016: Morphology 2016 2016-09-08 Bratislava. Bratislava: Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 14-15. ISBN 978-80-223-4171-4.
Dorko, F., Durďáková, R., Durďák, R. a Švub, K. Preparace aktivních bodů na meridián plic. In: 19. Košický morfolgický deň: 19. Košický morfologický deň 2016-05-27 Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 24-26. ISBN 978-80-8129-052-7.
Pindur, T., Stach, J., Červeňová, M., Jasiok, M., Rumpel, E., Škrda, D., Tokarčík, J., Dorko, F. a Výborná, E. Preparace arterie maxillaris a jejich větví. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 84-86. ISBN 978-80-7464-813-7.
Jasiok, M., Červeňová, M., Pindur, T., Rumpel, E., Stach, J., Škrda, D., Tokarčík, J., Výborná, E. a Dorko, F. Preparace orbity. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 58-61. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F., Durďáková, R., Durďák, R. a Švub, K. Projekce akupunkturních bodů plicní dráhy na povrch těla. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 21-25. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F. Propojení anatomie s klinickými pracovišti. 2016.
Tokarčík, J., Dorko, F., Rumpel, E., Jasiok, M., Červeňová, M., Pindur, T., Stach, J. a Škrda, D. Rezy os temporale. In: Morphology 2016: Morphology 2016 2016-09-08 Bratislava. Bratislava: Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 58-58. ISBN 978-80-223-4171-4.
Rumpel, E., Jasiok, M., Červeňová, M., Pindur, T., Stach, J., Škrda, D., Tokarčík, J., Dorko, F. a Výborná, E. Řezy os temporale. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava. Ostrava: X-MEDIA servis, 2016. s. 92-95. ISBN 978-80-7464-813-7.
Dorko, F. Aktivita AChe a BuChE v lymfopoetických orgánoch. In: Nové trendy a perspektívy v histológii II. Martin: Jesseniova Lekárska fakulta v Martine, 2015. Jesseniova Lekárska fakulta v Martine, 2015. s. 55-56. ISBN 978-80-89544-74-5.
Dorko, F., Výborná, E., Holibka, V., Tokarčík, J., Chyliková, J. a Horňaková, Ľ. Autonomic innervation of renal haemolymph node in rats.: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 8-8. ISSN 1213-8118.
Výborná, E., Dorko, F., Holibka, V., Tokarčík, J. a Chyliková, J. Historical overview of morphological studies of palatine tonsil: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 41-42. ISSN 1213-8118.
Tokarčík, J., Dorko, F., Výborná, E., Chyliková, J. a Bražina, D. Interactive 3D Models: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 38-39. ISSN 1213-8118.
Dorko, F., Holibka, V. a Výborná, E. Přehled topografické anatomie lidského těla. 2015.
Dorko, F. Vrodené malformácie a anomálie močových ciest.: Zborník vedeckých prác. In: Košický morfologický deň při príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. MVDr. Petra Popeska, DrSc., UVLFaF v Košiciach,: 18. Košický morfologický deň 2015-12-08 Slovenská republika, Košice. SK Košice: UVLF v Košiciach, 2015. UVLF v Košiciach, 2015. s. 27-28. ISBN 978-80-8077-480-6.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Holibka, V. Acetylcholínesterazova - ACHE pozitívna inervácia BURSA CLOACALIS (Fabricii) kurčiat. In: Lymfatický systém z pohľadu morfológie - Varia. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. s. 62-64. ISBN 978-80-8077-400-4.
Dorko, F. Historie a současnost Lékařské fakulty a Ústavu anatomie LF OU v Ostravě. Praha: Grada Publishing, 2014. Grada Publishing, 2014. s. 259-263. ISBN 978-80-247-5023-1.
Tokarčík, J., Dorko, F. a Holibka, V. Lymfadenopatia. In: Lymfatický systém z pohľadu morfológie - Varia. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2014. s. 62-64. ISBN 978-80-8077-400-4.
Dorko, F., Holibka, V. a Výborná, E. Přehled topografické anatomie lidského těla. 2014.
Dorko, F., Výborná, E. a Tokarčík, J. Vybrané kapitoly z anatomie III. Splanchnologie, kardiovaskulární, endokrinní a mízní systém. 2014.
Dorko, F., Výborná, E. a Tokarčík, J. Základy anatomie pro nelékařské obory. 2014.
Tokarčík, J. a Dorko, F. 3D models for teaching anatomy. Brno: Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2014. Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2014. s. 24-25.
Tokarčík, J. a Dorko, F. Anatomické štruktúry a laparoskopia: Tuberkulóza a jej súčasnosť v Slovenskej a Českej republike. Bratislava: ÚNIA, 2013. ÚNIA, 2013. s. 99-104. ISBN 978-80-970589-6-8.
Dorko, F., Tokarčík, J., Franková, E., Hahnová, D., Jarkuliš, V. a Pražanová, J. Anatomické štruktúry a laparoskopia: Využitie metodiky znázorňovania parasympatikových nervov v lymfopoetických orgánoch. Bratislava: ÚNIA, 2013. ÚNIA, 2013. s. 145-147. ISBN 978-80-970589-6-8.
Flesarova, S., Dorko, F., Maloveska, M., Massanyi, P., Formicki, G. a Łaciak, T. Distribution of AChE and BuChE - positive nerves and alterations in the rabbit thymus and bone marrow after bendiocarbamate administration. In: Bendiocarb. Pesticide exposure and toxicity in animals. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2013. s. 151-166. ISBN 978-83-7271-840-7.
Patlevič, P., Dorko, F., Švorc, P., Vašková, J. a Vaško, L. FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 37-43. ISSN 0009-2770.
Dorko, F., Horáček, J., Tokarčík, J. a Miko, M. Cholinesterase activity in quail primary lymphoid organs. BIOLOGIA. 2013, roč. 68, s. 1238-1242. ISSN 0006-3088.
Borošová, T., Dorko, F. a Bohuš, P. Inervácia ženských pohlavných orgánov a je postihnutie pri nádorových ochoreniach. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 44-49. ISBN 978-80-7464-364-4.
Hronzová, H., Tokarčík, J., Dorko, F., Jarkuliš, V., Novobilský, R., Franková, E., Hahnová, D. a Pražanová, J. NEUROTRANSMITERY A NEUROMODULÁTORY V LYMFATICKÝCH ORGÁNECH. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 65-67. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dorko, F., Horáček, J., Tokarčík, J. a Sulla, I. Neuro-vascular relationship in avian bursa cloacalis (fabricii). Prešov: Printed and published by EURODOSPRINT, s.r.o., 2013. Printed and published by EURODOSPRINT, s.r.o., 2013. s. 32-32. ISBN 978-80-263-0388-6.
Borošová, T., Boroš, E. a Dorko, F. PERINERURÁLNÁ INVÁZIA PRI NÁDOROVÝCH OCHORENIACH. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 104-112. ISBN 978-80-7464-364-4.
Tokarčík, J. a Dorko, F. Přístup k léčbě diabetes mellitus. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 132-135. ISBN 978-80-7464-364-4.
Boroš, E., Borošová, T., Dorko, F. a Bodnár, J. Sekundárne nádory tenkého čreva. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 136-141. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dorko, F. a Výborná, E. Vybrané kapitoly z anatomie. 2013.
Boroš, E., Borošová, T., Dorko, F. a Bodnár, J. Vyšetrenie lymfatických uzlín u kolorektálneho karcinómu a vplyv ich pozitivity na liečbu a prognózu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 146-151. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dorko, F., Tokarčík, J., Boroš, E. a Borošová, T. Změny hmotnosti a inervace thymu po experimentálním ovlivnění. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 13-15. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Horáček, J. Změny hmotnosti a invervace thymu po experimentálním ovlivnění.. In: 2. Klinicko-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2013.
Patlevič, P., Vašková, J., Vaško, L. a Dorko, F. Dôležitý nutričný faktor - vitamín A. Slovenský veterinársky časopis. 2012, roč. 37, s. 16-18. ISSN 1335-0099.
Dorko, F., Špakovská, T., Lovásová, K., Patlevič, P. a Kluchová, D. NADPH-d activity in rat thymus after the application of retinoid acid. EUR J HISTOCHEM. 2012, roč. 56, s. 35-38. ISSN 1121-760X.
Tokarčík, J., Dorko, F. a Patlevič, P. Odkaz ladzianskeho pre budúce generácie III.: Pedagogický pohĺad absolventa LF na výučbu predmetu anatómia na LF Ostravskej univerzity. Bratislava: Vydavateĺstvo ÚNIA, 2012. Vydavateĺstvo ÚNIA, 2012. s. 47-49. ISBN 978-80-970589-6-8.
Rybárová, S., Hodorová, I., Dorko, F. a Vecanová, J. Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory. 2011.
Dorko, F., Boleková, A. a Kolesár, D. Atlas anatomických modelov. 1. vyd. Košice: Equilibria, s.r.o., 2011. 367 s. ISBN 978-80-89284-91-7.
Poliak, L., Dorko, F. a Mihálik, J. Centrální žilní vstupy. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 129-132. ISBN 978-80-7368-806-6.
Dorko, F., Danko, J., Flešarová, S., Boroš, E. a Sobeková, A. Effect of pesticide bendiocarbamate on distribution of acetylcholine- and butyrylcholine-positive nerves in rabbit's thymus. EUR J HISTOCHEM. 2011, roč. 55, s. 206-209. ISSN 1121-760X.
Dorko, F. Experimentálna časť: Týmus z pohľadu anatómie, histológie a embryológie. In: Vývin a inervácia týmusu. 1. vyd. Bratislava: Asklepios, 2011. s. 86-134. ISBN 978-80-7167-156-5.
Dorko, F. Inervácia a neurotransmitery týmusu: Týmus z pohľadu anatómie, histológie a embryológie. In: Vývin a inervácia týmusu. 1. vyd. Bratislava: Asklepios, 2011. s. 35-42. ISBN 978-80-7167-156-5.
Dorko, F., Kluchová, D., Boleková, A., Špakovská, T., Borošová, T. a Lovásová, K. Influence of surgical and chemical orchidectomy on weight and distribution of AChE-nerve fibres in thymuses of adult rats. EUR J HISTOCHEM. 2011, roč. 55, s. 117-121. ISSN 1121-760X.
Boroš, E., Borošová, T. a Dorko, F. Malígne neepitelové nádory tráviacej rúry. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 14-15. ISBN 978-80-7368-806-6.
Borošová, T., Boroš, E., Tóth, R., Dorko, F. a Bohuš, P. Metastázovanie karcinomu žalúdka do lymfatických uzlín v l´avej axile. In: Morfologie a Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 23-26. ISBN 978-80-7368-806-6.
Dorko, F. Modernizácia výučby anatómie na Lekárskej fakulte UPJŠ. s. 27-28. ISBN 978-807-09787-95.
Kluchová, D., Špakovská, T., Dorko, F., Lovásová, K. a Boleková, A. Postnatal development of nitrergic and cholinergic structures in rat spinal cord. ARCH ITAL BIOL. 2011, roč. 149, s. 293-302. ISSN 0003-9829.
Špakovská, T., Dorko, F., Lovásová, K. a Kluchová, D. Prenatálna aplikacia atRA zapríčiňuje perinatálnu úmrtnost´ u potkanov. s. 92-94. ISBN 978-807-09787-95.
Dorko, F., Výborná, E. a Holibková, A. První rok výuky anatomie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 42-45. ISBN 978-80-7368-806-6.
Mihálik, J., Dorko, F. a Poliak, L. Regionálna anestézia. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 122-124. ISBN 978-80-7368-806-6.
Boroš, E., Borošová, T. a Dorko, F. Rektovaginálna fistula. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 19-22. ISBN 978-80-7368-806-6.
Borošová, T., Boroš, E., Tóth, R., Dorko, F. a Bohuš, P. Sekundárne nádory prsníka. In: Morfologie a Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 27-31. ISBN 978-80-7368-806-6.
Patlevič, P. a Dorko, F. Vitamín A v biologickom systéme. In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II. Bratislava: ÚNIA, 2011. ÚNIA, 2011. s. 135-139. ISBN 978-80-970589-3-7.
Dorko, F., Holibková, A. a Výborná, E. Aktivita cholinesteráz a ich význam v medicíne. s. 35-37. ISBN 978-80-7097-858-0.
Kluchová, D., Mihálik, J. a Dorko, F. Anatómia trupu a končatín pre študentov zubného lékarstva. 2010.
Kluchová, D., Mihálik, J. a Dorko, F. Anatomy of trunk and limbs for dental students. 2010.
Dorko, F. a Boleková, A. Aplikácia alternatívnych foriem výučby anatómie s využitím anatomických modelov a počítačového softvéru. ÚNIA, 2010. ISBN 978-80-9705-890-6.
Lovásová, K., Kluchová, D., Boleková, A., Dorko, F. a Špakovská, T. Distribution of NADPH-diaphorase and AChE activity in the anterior leaflet of rat mitral valve. EUR J HISTOCHEM. 2010, č. 54, s. 25-29. ISSN 1121-760X.
Mihálik, J. a Dorko, F. Endokrinná funkcia týmusu. s. 168-171. ISBN 978-807-09785-80.
Boroš, E., Borošová, T. a Dorko, F. Chirurgická liečba hemoroidov diodovým laserom. In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II. Bratislava: UNIA, 2010. UNIA, 2010. s. 59-61. ISBN 978-809-70589-06.
Boleková, A. a Dorko, F. Informační technologie v pregraduální výuce humánní anatomie na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích. s. 1-3.
Varga, I., Jablonská, V., Cingel, V., Kubíková, E., Dorko, F. a Polák, Š. The first histological and immunohistochemical examination of thymus in a case of fetus in fetu. ANN ANAT. 2010, č. 192, s. 232-236. ISSN 0940-9602.
Dorko, F. Týmus - centrálny lymfatický orgán s endokrinnou funkciou. Folia Medica Cassoviensia. 2010, s. 48-51. ISSN 1337-7817.
Dorko, F. Vplyv vybraných faktorov na vel´kost´ a hmotnost´ týmusu. s. 19-21. ISBN 978-808-88669-09.
Dorko, F. Klinicko - diagnostický význam cholinesteráz. Equilibria, 2009. ISBN 978-80-8928-430-6.
Špakovská, T., Lovásová, K., Dorko, F. a Kluchová, D. NADPH-d pozitívne neuróny v hipokampe potkana počas postnatálného vývoja. Košice: Equilibria, 2009. Equilibria, 2009. ISBN 978-80-970589-0-6.
Kluchová, D., Lovásová, K., Špakovská, T., Dorko, F. a Boleková, A. Neonatálna mortalita a malformácie u potkana po aplikácii vitamínu A. Equilibria, 2009. ISBN 978-808928-430-6.
Dorko, F. Porovnávacia štúdia lokalizácie ACHE - pozitívnych a NADPH-diaforázových vláken v týmusoch potkanov. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova fakulta v Martine, 2009. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova fakulta v Martine, 2009. ISBN 978-80-8886-666-4.
Lovásová, K., Boleková, A., Dorko, F. a Špakovská, T. Postnatálne obdobie vývoja a nitrergická aktivita nervovocievnych štruktúr komorového myokardu. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lékárska fakulta v Martine, 2009. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lékárska fakulta v Martine, 2009. ISBN 978-80-8886-666-4.
Dorko, F. Teratogenný vplyv kyseliny retinolovej na vývoj potkanov. Košice: Equilibria, 2009. Equilibria, 2009. ISBN 978-80-8928-430-6.
Dorko, F., Boleková, A., Kluchová, D., Lovásová, K. a Špakovská, T. Vplyv dávkovanej stravy na hmotnost´ týmusu u kurčiat. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2009. ISBN 978-80-8886-666-4.
Dorko, F. Lokalizácia AChE a BuChE - pozitívnych nervových štruktúr v týmuse po ovplyvnení bendiokarbamátom. Košice: Univerzita veterinárskeho lékárstva, 2008. Univerzita veterinárskeho lékárstva, 2008. ISBN 978-80-8077-090-7.
Dorko, F., Kluchová, D., Boleková, A., Lovásová, K. a Špakovská, T. Lokalizácia NADPH-d pozitívnych štruktúr v týmuse potkana po aplikácii vitamínu. ISBN 978-80-8886-659-6.
Lovásová, K., Kluchová, D., Dorko, F., Boleková, A. a Špakovská, T. Morfologické aspekty aplikácie syntetického vitamínu A. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lékarska fakulta, 2008. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lékarska fakulta, 2008. ISBN 978-80-8886-659-6.
Lovásová, K., Kluchová, D., Dorko, F., Boleková, A., Ništiar, F., Špakovská, T., Patlevič, P. a Daxnerová, Z. Prenatálna aplikácia vysokých dávok vitamínu A - teratogénny vplyv na morfogenézu vyvíjajúceho sa plodu. s. 49-49.
Kluchová, D., Lovásová, K., Dorko, F. a Boleková, A. Príručka pre štúdium anatómie ludského tela. 2008.
Dorko, F. Vitamín A (retinol) a jeho účinky na organizmus. Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2008. ISBN 978-80-89284-30-6.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
1AN1LNormální anatomie I.
1AP1LNormální anatomie I. - pitevní blok
2AN2LNormální anatomie II.
2AP2LNormální anatomie II. - pitevní blok
1ANE1Anatomie 1 - cvičení
1ANF1Anatomie 1 - cvičení
1ANR1Anatomie 1 - přednáška
2ANE2Anatomie 2 - cvičení
2ANF2Anatomie 2 - cvičení
2ANR2Anatomie 2 - přednáška
ANANKAnatomie
ANANTAnatomie
ANAR1Anatomie 1 - přednáška
ANAR2Anatomie 2 - přednáška
ANASPAnatomie pro sociální pracovníky
ANAT1Anatomie 1 - přednáška
ANAT2Anatomie 2 - přednáška
ANRA1Anatomie 1
ANRA2Anatomie 2
ANRE1Anatomie 1 - cvičení
ANRE2Anatomie 2 - cvičení
ANRF1Anatomie 1 - cvičení
ANRF2Anatomie 2 - cvičení
ANRK1Anatomie 1
ANRK2Anatomie 2
ANTKSAnatomie
ANVM1Anatomie 1 - cvičení
ANVM2Anatomie 2 - cvičení
ANVZ1Anatomie1 - cvičení
ANVZ2Anatomie2 - cvičení
ANZK1Anatomie
ANZZ1Anatomie
AN1LFNormální anatomie I.
AN1VPAnatomie 1
AN2LFNormální anatomie II.
AN2VPAnatomie 2
AN3LFNormální anatomie III.
AP1LFNormální anatomie I. - pitevní blok
AP2LFNormální anatomie II. - pitevní blok
KTALFTopografická anatomie
XANBTAnatomie pro BT
0IAE1Anatomie 1 - cvičení
0IAE2Anatomie 2 - cvičení
0IAF1Anatomie 1 - cvičení
0IAF2Anatomie 2 - cvičení
0IAN1Anatomie 1 - přednáška
0IAN2Anatomie 2 - přednáška
0IA01Anatomie 1 - přednáška
0IA02Anatomie 2 - přednáška
0IA21Anatomie pro sociální pracovníky 1
0IA22Anatomie pro sociální pracovníky 2
0IKN1Anatomie
0IKS1Anatomie 1
0IKS2Anatomie 2
0IKZ1Anatomie
0INK1Anatomie 1
0INK2Anatomie 2
0INT1Anatomie 1 - cvičení
0INT2Anatomie 2 - cvičení
0IRA1Anatomie 1 - cvičení
0IRA2Anatomie 2 - cvičení
0IRK1Anatomie 1
0IRK2Anatomie 2
0ISP1Anatomie pro sociální pracovníky 1 - cv.
0ISP2Anatomie pro sociální pracovníky 2 - cv.
0IVP1Anatomie 1 - cvičení
0IVP2Anatomie 2 - cvičení
0IVZ1Anatomie 1 - cvičení
0IVZ2Anatomie 2 - cvičení
0IXA1Anatomie pro BT
0IZK1Anatomie 1
0IZK2Anatomie 2
0IZL1Anatomie 1 - cvičení
0IZL2Anatomie 2 - cvičení
0IZZ1Anatomie 1 - cvičení
0IZZ2Anatomie 2 - cvičení
1NKANAnatomie
1ZAN1Anatomie
O1ANTAnatomie
1ANP1Anatomie 1
1ANR1Anatomie 1
2ANP2Anatomie 2
2ANR2Anatomie 2


Nenalezen žádný záznam.Klinická anatomie dutiny hrudní. Invazivní přístupy do dutiny hrudní.
Hlavní řešiteldoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Inovace praktické výuky anatomie s využitím korozivních preparátů.
Hlavní řešiteldoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Preparace akupunkturní dráhy tlustého střeva na kadaverech lidských rukou se zaměřením na topografii bodů a jejich propojení s plicní akupunkturní drahou
Hlavní řešiteldoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Projekce bodů akupunktury tradiční čínské medicíny na lidské tělo a vědecké podložení akupunkturních drah
Hlavní řešiteldoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace praktické výuky topografické anatomie.
Hlavní řešiteldoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Lokalizace NO-pozitivních struktur v lymfatické tkáni postižené nádorovým onemocněním
Hlavní řešiteldoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub