Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Eva Zezulková


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 509, budova SA
funkce:fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě
obor činnosti:speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2668
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Praktika z logopedie: Distanční studijní text
Eva Zezulková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

DIRECT SUPPORT OF THE TEACHER IN THE CONTEXT OF PRIMARY PEDAGOGICAL INTERVENTION
Eva Zezulková, Kateřina Janků
Rok: 2020
stať ve sborníku

"Tady jsme!"
Eva Zezulková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

THE PARTNERSHIP WITH PARENTS OF PUPILS IN INCLUSIVE EDUCATION
Eva Zezulková, Kateřina Janků
Rok: 2020
stať ve sborníku

Zajištění logopedické intervence u dětí s obtížným perorálním příjmem
Eva Zezulková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Diagnostické přístupy k problematice specificky narušeného vývoje řeči a jazyka
Eva Zezulková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Praktika z logopedie: Distanční studijní text
Eva Zezulková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Symptomatické poruchy řeči: Distanční studijní text.
Eva Zezulková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

TEAM WORK AS TARGETED SUPPORT OF INCLUSION IN EDUCATION
Eva Zezulková, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

THE FACTORS OF PEDAGOGICAL INTERVENTION IN PUPILS WITH RISK MANIFESTATIONS OF SCHOOL FAILURE
Eva Zezulková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Logopedická intervence ve školství v kontextu prevence školní neúspěšnosti žáků s poruchami vývoje řečové komunikace
Eva Zezulková
Rok: 2017, PdF OU
kapitola v odborné knize

Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Speciálněpedagogické intervence v současnosti
Eva Zezulková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Vybrané otázky logopedické teorie a praxe
Eva Zezulková
Rok: 2017, PdF OU
odborná kniha

Výzkum školní edukace: (ne)připravený pedagog nebo (ne)připravený žák?
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2017
stať ve sborníku

Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
stať ve sborníku

Dyslexie u dospělých.
Eva Zezulková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Logopedická intervence v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Logopedická intervence v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Logopedická intervence ve školství v kontextu prevence školní neúspěšnosti žáků s poruchami vývoje řečové komunikace
Eva Zezulková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monitoring školní edukace: nepřipravený žák nebo nepřipravený učitel?
Eva Zezulková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Eva Zezulková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom XX, nr 1/2015
Eva Zezulková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.Tom XX, nr 1/2015.
Eva Zezulková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Školská inkluze versus exkluze
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel?
Eva Zezulková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attitudinal constructs of primary school teachers towards pupils from socially excluded localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attitudinal Constructs of Primary School Teachers Towards Pupils from Socially Excluded Localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, International Journal of Arts and Sciences
článek v odborném periodiku

Current Question on Logopaedic Interventions in Education of Children and Pupils with Communication Ability Disorder
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2015, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika v špeciálnopedagogickom poradenstve. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrované vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podmínky integrovaného vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Podmínky integrovaného vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychosociálne komponenty nelátkových závislostí. Internetová závislosť a kvalita vzťahovej väzby u adolescentov s telesným postihnutím v kontexte well-being. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Risk Pupil in Relation to the Acquisition of the Communicative Competence
Eva Zezulková, Renata Mlčáková
Rok: 2015
stať ve sborníku

The conditions of integrated education of pupils with disturbed communication ability
Eva Zezulková
Rok: 2015, Grant journal
článek v odborném periodiku

The CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATION OF PUPILS WITH DISTURBED COMMUNICATION ABILITY
Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Universidad de Almería, Faculty of Education Science, Nursing and Physiotherapy. Prezentace: School education of mentally handicaped pupils
Eva Zezulková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Základní škola hlavního vzdělávacího proudu: kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Změny v propoziční hustotě v závislosti na míře kognitivního deficitu u seniorů.
Eva Zezulková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Aktuální otázky vysokoškolského poradenství na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Rok: 2014, AVŠP
kapitola v odborné knize

Alternativní a augumentativní komunikace. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Rok: 2014, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku

Analýza vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability
Eva Zezulková
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Rok: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Radmila Burkovičová, Eva Zezulková, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... další autoři
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... další autoři
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Inštitút J. Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolícke univerzity v Ružomberku. Prezentace: Pedagogické aspekty rozvoje jazyka a jazykové komunikace u žáků se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Kompetence speciálního pedagoga v edukačním procesu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence speciálního pedagoga v edukačním procesu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Logopedická praxe souvislá. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Logopedická prevence v předškolním věku
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika reedukace dyslalie. Základy fonetiky a patologie hlásek.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Monitoring of partial abilities of communicative competence of Pupils with special educational needs
Eva Zezulková
Rok: 2014, LINCOM GmbH
kapitola v odborné knize

Optimalizace podmínek vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v kontextoch edukácie
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podpora studentů se specifickými potřebami.
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Praktická cvičení z logopedie. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prediktory předprofesní a profesní přípravy žáků s mentálním postižením
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014, PdF OU
kapitola v odborné knize

Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základných škol
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základných škol
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Professional competences of teachers in context of an analysis of anamnestic data of pupils with special educational needs
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professional Competences of Teachers in Context of An Analysis of Anamnestic Data of Pupils with Special Educational Needs
Eva Zezulková
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Reedukace dyslalie I.díl
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reedukace dyslalie II
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2014, PdF OU
odborná kniha

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a základní vzdělávání
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Rok: 2014
ediční a redakční práce

School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014, University of Ostrava, Faculty of Education
odborná kniha

Speciálněpedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální kouzlo Vánoc 2014
Eva Zezulková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Speciální pedagogika - vybraná témata
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální pedagogika v sociální sféře
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Strategie rovného přístupu ke studiu bez bariér na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Svět speciální pedagogiky očima studentů
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svět speciální pedagogiky očima studentů II.
Eva Zezulková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

The development og communicative competence in pupils with mild mental disorder
Eva Zezulková
Rok: 2014, The university of Ostrava, Pedagogical Faculty
odborná kniha

Úvodní slovo garanta konference
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vybrané faktory edukace žáků s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy logopedie. Audio sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy speciální pedagogiky I. Audio sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy speciální pedagogiky II.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

A Pupil with Mild Mental Disability - Specific Aspects in the Context of the Czech Republic
Eva Zezulková
Rok: 2013, Journal of Teaching And Education
článek v odborném periodiku

Aktuální otázky vysokoškolského poradenství na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza vybraných rizikových projevů v oblasti komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku
Eva Zezulková, Beáta Akimjaková, Ludmila Krajčiríková, Mária Oravcová
Rok: 2013, PdF
kapitola v odborné knize

Analýza vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Evaluace předmětu Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace předmětu Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fonematické a fonologické uvědomování u dětí s narušeným vývojem řeči
Eva Zezulková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Komunikativní kompetence žáků s mentálním postižením v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy edukace dospělých osob s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy edukace dospělých osob s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Precursors of social communication effectiveness of persons with mental disorders
Eva Zezulková, Zuzana Hubinková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Rok: 2013, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Rizikové projevy v rozvoji komunikativní kompetence dětí předškolního věku
Eva Zezulková
Rok: 2013, Predškolská výchova 2012/2013
článek v odborném periodiku

Role speciálního pedagoga v zařízeních poskytujících sociální služby
Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Role speciálního pedagoga v zařízeních poskytujících sociální služby
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2013, OdF OU
odborná kniha

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Speech Education as a Tool for Inclusive Educationa of Pupils with Disabilities
Eva Zezulková
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Speech Education as a Tool for Inclusive Educationa of Pupils with Disabilities
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Eva Zezulková, Hana Novohradská, Renata Kovářová, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami ve vysokoškolském prostředí. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Role of Special Education Teacher in Institutions Offering SociaI Services
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Role of Special Education Teacher in Institutions Offering Social Services
Eva Zezulková
Rok: 2013, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku

The Strategy of Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w komunikacji pedagogicznej
Eva Zezulková
Rok: 2013, impuls
kapitola v odborné knize

Výchova řeči jako nástroj inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postiženímv primárním vzdělávání v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činností v rámci služeb sociální péče
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

A pupil with a mild mentaly disability
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A pupil with mild mental disability - specific aspects in the context of the Czech republic
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza vybraných rizikových projevů při osvojování komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Asistent pedagoga v pedagogické komunikaci se žáky s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Asistent pedagoga v pedagogické komunikaci se žáky s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Inovace předmětu alternativní a augumentativní komnuikace
Eva Zezulková
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Eva Zezulková
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Inovace studijního předmětu Integrativní speciální pedagogika
Eva Zezulková
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Integrace handicapovaných ve společnosti: Faktory sociální integrace osob se speciálními potřebami.Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Integrace handicapovaných ve společnosti: Teorie komunikace osob se zdravotním postižením. Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikační kompetence a výchova v rodině
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Logopedická prevence v kontextu očekávaných výstupů vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Logopedická prevence v kontextu očekávaných výstupů vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... další autoři
Rok: 2012
poskytovatelem realizované výsledky

Nabywanie kompetencji komunikacyjnych i jezykowych w przekazach ustnym i pisanym uczniów niepelnosprawnych intelektualnie w czeskim systemie edukacyjnym
Eva Zezulková
Rok: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize

Osoby se zdravotním postižením ve společnosti
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Poruchy autistického spektra - studijní materiál multimediálního charakteru
Eva Zezulková
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Precursors of social communication effectiveness of persons with mental disorders
Eva Zezulková
Rok: 2012, Sciences Éducation
kapitola v odborné knize

Pupil at risk in the contextoflearning communicative competence
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pupil at risk in the contextoflearning communicative competence
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizikový žák z hlediska osvojování komunikativní kompetence
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizikový žák z hlediska osvojování komunikativní kompetence
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Sluchowa dyferencjacja mowy u dzieci opoznionych umyslowo
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Słuchowa dyferencjacja mowy u dzieci opóźnionych umysłowo
Eva Zezulková
Rok: 2012, Wydawnictvo Gnome
kapitola v odborné knize

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě
Eva Zezulková, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Hana Novohradská
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svět speciální pedagogiky očima studentů I
Eva Zezulková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2012, Pedagogical Faculty of University of Ostrava
odborná kniha

The Effect of Phoneme Differentiation of the Brain in the Learning Process
Eva Zezulková
Rok: 2012, Ad Alta. Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Vliv fonematické diferenciace mozku v procesu učení
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv fonematické diferenciace mozku v procesu učení
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Modul speciální pedagogika
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Žák s mentálním postižením v pedagogické komunikaci
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje (člen komise pro tvůrčí činnost)
Eva Zezulková
Rok: 2011
ostatní

Diverzita ve vysokoškolském prostředí
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Inkluzivní prostředí na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Inkluzivní prostředí pro vysokoškolské studium
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Inkluzívní prostředí pro vysokoškolské studium
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Inkluzívní prostředí pro vysokoškolské studium. E-learningová podpora výuky
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2011, PdF OU
odborná kniha

Na vlastní kůži
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Nemanuální ve znakových jazycích: poznámky úvodem
Eva Zezulková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osoby s mentálním postižením v sociální komunikaci
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí vzdělávání žáků se SVP v základním uměleckém vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Precursors of social communication effectiveness of persons with intellectual disabilities
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prekurzory efektivity sociální komunikace osob s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raná stimulácia rečových schopností používať jazyk v kontexte psychomotorického vývoja detí s oneskoreným mentálným vývojom
Eva Zezulková
Rok: 2011, Verbum
kapitola v odborné knize

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Słuchowa dyferencjacja mowy u dzieci opóźnionych umysłowo
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi (LMS)
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika.E-learningová podpora výuky předmětu ICTSP
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Środowisko inkluzyjne na Uniwersytecie Ostrawskim
Eva Zezulková
Rok: 2011, Oficyna Wydawnicza Humanitas
kapitola v odborné knize

Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ.
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova řeči v pedagogické praxi (LMS)
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu základního uměleckého vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Implementace nových metod a forem do vzdělávání: Využívání ICT k podpoře vzdělávání žáků se specifickými požadavky.Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Logopedická prevence v základní škole I.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Logopedická prevence v základní škole II.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... další autoři
Rok: 2010
poskytovatelem realizované výsledky

Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Osoby s mentálním postižením v sociální komunikaci
Eva Zezulková
Rok: 2010, Wydawnictwo
kapitola v odborné knize

Osoby s postižením ve společnosti
Eva Zezulková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osoby se speciálními potřebami v současné společnosti
Eva Zezulková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Eva Zezulková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Teorie komunikace osob se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2010, PdF OU
odborná kniha

Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogická diagnostika logopedická.
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využívání ICT k podpoře vzdělávání žáků se specifickými požadavky.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Vzdělávací aktivity vysokoškolského poradenského Centra Pyramida na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu integrace I.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu integrace II.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žák s SVP na pozadí současné platné legislativy.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Jana Swierkoszová, Kateřina Janků
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Centrum Pyramida vzdělává
Eva Zezulková
Rok: 2009, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Dobré ráno
Eva Zezulková
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Hranice, rizika a paradoxy podpory studentů se zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluze nesmí být jen iluze
Eva Zezulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Inkluze nesmí být jen iluze
Eva Zezulková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní program pro studenty se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní program pro studenty se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě.
Eva Zezulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Komunikační kompetence a výchova v rodině
Eva Zezulková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2009, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Možnosti a meze poskytování asistence studentům se specifickými potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Networked Learning and Approaches to ICT supported Education
Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostravská univerzita vítá studenty se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Sunflower 2009
Eva Zezulková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Świadomość fonematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym
Eva Zezulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Need to Lead and the Tranformation to a New Social Paradigm
Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávací aktivity vysokoškolského poradenského Centra Pyramida na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace
Eva Zezulková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Centrum Pyramida informuje
Eva Zezulková
Rok: 2008, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2008, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Eva Zezulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Logopedická prevence v předškolním věku
Eva Zezulková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posudek návrhu standardního grantového projektu
Eva Zezulková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pyramida na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Rok: 2008, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole. Studenti se senzorickým postižením.
Eva Zezulková, Lenka Krhutová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studenti se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Świadomość fonematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym
Eva Zezulková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uplatňování nových přístupů v logopedické terapii
Eva Zezulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Výchova řeči - jak na to?
Eva Zezulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Wykorzystanie synergetycznej terapii odruchowej podczas reedukacji dyslalii
Eva Zezulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dítě s narušenou komunikační schopností v procesu integrace
Eva Zezulková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Cyril Klimeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Cyril Klimeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Komunikativní kompetence u dětí s lehkou mentální retardací
Eva Zezulková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Logopedická prevence v předškolním věku
Eva Zezulková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole
Eva Zezulková, Renata Kovářová, Kateřina Vitásková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek rozvojového projektu PdF MU na rok 2007 č. 416020
Eva Zezulková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika rozvoje komunikativních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole
Eva Zezulková, Marie Vítková
Rok: 2007, Paido
kapitola v odborné knize

Specifika rozvoje komunikativních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole
Eva Zezulková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Stimulace řečového vývoje u žáků s lehkou mentální retardací metodou fonematického uvědomování
Eva Zezulková
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, přednášky - Orientační diagnostika ve výchovně vzdělávacím procesu
Eva Zezulková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení
Eva Zezulková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení. In Kasáčová, B., Lipnická, M., Gašparová, E. Školská pripravenosť detí
Eva Zezulková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití synergetické reflexní terapie při korekci dyslalie
Eva Zezulková, Jiřina Klenková
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

Význam orientační diagnostiky výslovnosti v mateřské škole
Eva Zezulková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam rané péče v oblasti rozvoje komunikace u dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Cyril Klimeš
Rok: 2006
stať ve sborníku

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií
Eva Zezulková, Jana Swierkoszová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Logopedická prevence
Eva Zezulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podpora integrace žáků se zdravotním postižením na ZŠ a SŠ (praktické zkušenosti poradenské psycholožky)
Eva Zezulková, Eleonora Smékalová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika edukace žáků s narušenou komunikační schopností. In Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Eva Zezulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení
Eva Zezulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané kapitoly speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele
Eva Zezulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití synergetické reflexní terapie při reedukaci dyslalie
Eva Zezulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam orientační diagnostiky výslovnosti v mateřské škole
Eva Zezulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam rané péče v oblasti rozvoje komunikace u dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace jako předpoklad integrace
Eva Zezulková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komunikace jako předpoklad integrace
Eva Zezulková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika integrace jedinců se specifickými potřebami I.
Eva Zezulková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika integrace jedinců se specifickými potřebami II.
Eva Zezulková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Speciální pedagogika - úvod do problematiky
Eva Zezulková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické poruchy učení - problém stále aktuální
Eva Zezulková
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Stimulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování
Eva Zezulková
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychopedie-Speciální pedagogika mentálně retardovaných
Eva Zezulková, Petr Franiok, Jaroslav Kysučan
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

TEAM WORK AS TARGETED SUPPORT OF INCLUSION IN EDUCATION
Eva Zezulková, Kateřina Janků
Rok:
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
NVDSPVzdělávání dětí se spec. vzděl. potřeb.
7AVDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
ALOGLogopedie v předškolním věku
AVRVýchova řeči v mateřské škole
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AC1Speciálně pedagogická praxe 1
E-AC2Speciálně pedagogická praxe 2
E-AC3Speciálně pedagogická praxe 3
IASPIntegrativní aspekty spec. pedagogiky
ICTSPSpeciální pedagogika
KLOG1Logopedie 1
KLOG2Logopedie 2
KPXLGLogopedická praxe - souvislá
KSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
KSZZLSZZ - Logopedie
KVRPXVýchova řeči v pedagogické praxi
LOGOPLogopedie
LOG1RLogopedie I
LOG2RLogopedie II
LOPRLogopedická prevence
MSODProjekt - předmětové didaktiky
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PLOG1Logopedie 1
SLOG1Logopedie 1
SLOG2Logopedie 2
SNLDGSpeciálně pedagog. diagnostika logoped.
SNLGILogopedická intervence
SNLGPLogopedie
SNLOGLogopedie
SNPRPPrůběžná praxe
SNRRMRozvoj řeči osob s mentálním postižením
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
SPEDBSpeciálně pedagogická diagnostika 2
SPXLGLogopedická praxe - souvislá
SSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
SSZZLSZZ - Logopedie
SVRPXVýchova řeči v pedagogické praxi
SZZLSSZZ - Logopedie
VYREVýchova řeči
WNLDGSpeciálně pedagogická diagn. logopedická
WNLGILogopedická intervence
WNLGPLogopedie
WNLOGLogopedie
WNPRPPrůběžná praxe
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRRMRozvoj řeči u mentálně postižených
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPSSpeciálně pedagogický seminář
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WPRLGPraxe logopedická
WZFPHZáklady fonetiky a patologie hlásek
WZZLSSZZ - Logopedie
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
YPEP1Vybrané problémy speciální pedagogiky
33OPRLogopedická prevence
6LGPXLogopedická praxe souvislá
6LOG1Logopedie 1
6LOG2Logopedie 2
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPECZáklady speciální pedagogiky
6SZZLSZZ - Logopedie
6ZSP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
6ZSP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66GPXLogopedická praxe souvislá
66OG1Logopedie 1
66OG2Logopedie 2
66PECZáklady speciální pedagogiky
66SP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
66SP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66SZLSZZ - Logopedie
7AJARJazyk a řeč dítěte předškolního věku
7ALOGLogopedie v předškolním věku
7LGINLogopedická intervence
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PSOXSouvislá praxe specializační
7SDGLSpeciálně pedag. diagnostika logopedická
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SZZLSZZ - Logopedie
77BHJObhajoba diplomové práce
77DGLSpeciálně pedag. diagnostika logopedická
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77GINLogopedická intervence
77POXPrůběžná praxe specializační
77SOXSouvislá praxe specializační
77VDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
77ZZLSZZ - Logopedie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8LOPNLogopedická prevence
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DISPVybrané problémy inkluzivního vzdělávání
99ISPVybrané problémy inkluzivního vzdělávání
LOG1PLogopedie
LOG2PLogopedie
MSLO1Logopedická prevence v předšk. věku 1
MSLO2Logopedická prevence v předšk. věku 2
SPPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
1MLG1Logopedická prevence v před. věku 1
1MSPSpeciální pedagogika - základní kurz
2MLG2Logopedická prevence v před. věku 2


AutorNázev práceTypRok
Nováková JaroslavaReedukace opožděného vývoje řeči u dítěte předškolního věkudiplomová  
Bezová KamilaAspekty hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávánídiplomová 2021 
Bromek ClaudiaŽák s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávánídiplomová 2021 
Kotasová MichaelaStimulace jazykových a řečových dovedností u dětí v přípravné třídě základní školydiplomová 2021 
Židová AlžbětaSpeciálně pedagogická diagnostika logopedickádiplomová 2021 
Bubelová TerezaSpeciálněpedagogická intervence logopedickádiplomová 2020 
Kozarová JanaPrevence nesprávné výslovnosti dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2020 
Pollová AdélaPlánování pedagogické podpory v základní školediplomová 2020 
Zabystrzanová MonikaDítě se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávánídiplomová 2020 
Gregorová MichaelaReedukace opožděného vývoje řeči u dítěte předškolního věkudiplomová 2019 
Groušlová VeronikaLogopedická intervence v předškolním vzdělávánídiplomová 2019 
Malá KateřinaStimulace lexikálně sémantické jazykové roviny v předškolním vzdělávánídiplomová 2019 
Vašinová KateřinaSpeciálněpedagogická intervence v předškolním vzdělávánídiplomová 2019 
Dvořáková LuciePedagogická diagnostika žáka s rizikovými projevy školní neúspěšnostidiplomová 2018 
Fardová TerezaŽák se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávánídiplomová 2018 
Kapsová DagmarSpecifika procesu učení žáků s vývojovou dysfázií.diplomová 2018 
Klosová GabrielaSpeciálně pedagogická intervence v základním vzdělávánídiplomová 2018 
Lázníčková MarikaInkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopnostídiplomová 2018 
Madecká DenisaSpolupráce s rodiči při reedukaci dyslaliediplomová 2018 
Pazdírková TerezaLogopedická intervence u žáků v bilingvním prostředídiplomová 2018 
Rýdlová BarboraPlánování logopedické prevence v mateřské školediplomová 2018 
Stříbná KateřinaAspekty školní zralosti a připravenosti žáka k povinné školní docházcediplomová 2018 
Veiserová SilvieSpeciálně pedagogická intervence v základní školediplomová 2018 
Vejrová AdélaPrevence nesprávné výslovnosti dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2018 
Chovancová TerezaKomunikační kompetence dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Chrástková VeronikaPrediktory čtenářské gramotnosti žáků s vývojovou dysfáziídiplomová 2017 
Filatova RenátaKomplexní rozvoj dítěte s těžkým postižením s využitím multismyslového prostředí.diplomová 2017 
Hajzerová IvanaReedukace opožděného vývoje řečidiplomová 2017 
Hrubá KatrinKomunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní školediplomová 2017 
Huserová HanaAspekty osvojování čtenářské gramotnosti žáků s vývojovou dysfáziídiplomová 2017 
Janšová ZuzanaPředčtenářská gramotnost dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Lindovská PetraLogopedická intervence v mateřské škole.diplomová 2017 
Marcalíková AnetaAspekty diferenciální diagnostiky vývojové dysfáziediplomová 2017 
Marušková OlgaLogopedická intervence u dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věkudiplomová 2017 
Richterová PetraSpeciálně pedagogická intervence logopedickádiplomová 2017 
Stiborská ZuzanaPředčtenářské dovednosti dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Wildmannová LenkaLogopedická osvěta (nejen) rodičovské veřejnostidiplomová 2017 
Wollerová JanaFormy logopedické intervence v předškolním vzdělávání.diplomová 2017 
Zdařilová LuciePlánování logopedické prevence v mateřské školediplomová 2017 
Adamusová DankaKomunikační kompetence dětí předškolního věkudiplomová 2016 
Baroťáková TerezaJazyková a komunikační kompetence žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Bínová JanaFaktory rozvoje řeči u dětí v dětských domovechdiplomová 2016 
Florýková ŽanetaImplementace logopedické prevence do sytému plánování mateřské školydiplomová 2016 
Němčíková ŠárkaOrientační diagnostika fonematické diferenciace žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Šimková MiroslavaLogopedická intervence u žáků s narušenou komunikační schopnostídiplomová 2016 
Švédíková VeronikaOrientační diagnostika komunikační kompetence žáků v základní školediplomová 2016 
Dvořáková KristýnaKomunikativní kompetence dospělých osob s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Hilnerová LenkaLogopedická intervence u žáků s mentálním postižením.diplomová 2015 
Hořínková VeronikaKomunikační kompetence u žáků v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Langová LadaČtenářská gramotnost u dětí se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2015 
Vanková VladimíraJazyková a komunikační kompetence žáků s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Heczková MarkétaOrientační diagnostika jazykové a komunikativní kompetence dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2014 
Hlobilová TerezaDítě s Downovým syndromem v pedagogické komunikaci.diplomová 2014 
Kędzior JanaAspekty pedagogické komunikace v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2014 
Nieszporková TeresaKomunikace mezi pedagogem a žákydiplomová 2014 
Beinsteinová LenkaOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u dětí předškolního věkudiplomová 2013 
Fišerová MarkétaAspekty života osob s mentálním postižením v rodinědiplomová 2013 
Horáčková JanaOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2013 
Konečná RomanaSpeciální pedagog na trhu prácediplomová 2013 
Plšková JanaAspekty komunikace mezi pedagogem a žákem se zdravotním postiženímdiplomová 2013 
Sentenská EliškaAspekty pedagogické komunikace v předškolním zařízenídiplomová 2013 
Ševčíková LucieKomunikativní kompetence dětí s odloženou školní docházkoudiplomová 2013 
Wróblová PetraAlternativní komunikace v edukaci žáků s postiženímdiplomová 2013 
Kocifajová HanaŽák s narušenou komunikační schopností v pedagogické komunikacidiplomová 2012 
Mišúnová IvanaUplatňování orofaciální regulační terapie v ucelené rehabilitaci osob se zdravotním postiženímdiplomová 2012 
Musilová PetraOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u žáků v základní škole speciálnídiplomová 2012 
Schneiderová KateřinaKomunikativní kompetence a narušená komunikační schopnost v předškolním věkudiplomová 2012 
Filgasová MichaelaFonémické uvědomování u žáků v 1. třídách ZŠdiplomová 2011 
Galgaňáková ZdeňkaStimulace rozvoje řeči u dětí s postižením v předškolním zařízenídiplomová 2011 
Hanzlová PetraDyslalie v mladším školním věku.diplomová 2011 
Hýžová EmaKomunikační kompetence 5-6 letých dětídiplomová 2011 
Juříčková KamilaHra jako prostředek rozvoje slovní zásobydiplomová 2011 
Kornetová EliškaOrganizace občanů se zdravotním postiženímdiplomová 2011 
Lašanová LenkaFonémické uvědomování u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2011 
Olšovská MarieLogopedická intervence u dětí v předškoním věku u dětí s autismemdiplomová 2011 
Randýsková PetraIntegrace žáka s narušenou komunikační schopností v ZŠdiplomová 2011 
Sedláková LenkaRozvoj komunikativní kompetence u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2011 
Křesťanová IvanaPoruchy fluence u dětí v předškolním a mladším školním věkudiplomová 2010 
Skalická JarmilaDieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v ústavnej starostlivostidiplomová 2010 
Slaná MarieIntegrovaný žák s narušenou komunikační schopností v základní školediplomová 2010 
Sobalová IrenaFonémické uvědomování u dětí předškolního věkudiplomová 2010 
Valentová MarkétaVýměnný obrázkový komunikační systém v edukaci osob s postižením.diplomová 2010 
Krauzovičová LuciePoruchy výslovnosti u žáků v prvních třídách základních školdiplomová 2009 
Jančálková DanaKOMUNIKAČNÍ BARIÉRY U DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽE S DIAGNÓZOU LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACÍdiplomová 2008 
Šnajdrová SilvieDítě s vývojovou dysfázií v běžné třídě základní školydiplomová 2008 
Ohnheiser HanaRozvoj motorických schopností u dětí s kombinovanými vadamidiplomová 2007 
Adamovská MilenaZjištění úrovně motorických schopností u dětí s vývojovou dysfázii na speciální školediplomová 2006 
Adamovská MilenaZjištění úrovně motorických schopností u dětí s vývojovou dysfázií na speciálních školáchdiplomová 2006 
Nogová BarboraKresba jako prostředek kvalitnějšího poznávání dítětediplomová 2006 
Opálková EvaOrientační diagnostika fonematického uvědomovánídiplomová 2006 
Režnarová MiroslavaKresba jako prostředek kvalitatnějšího poznávání dítětediplomová 2005 
Kramný PavelVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodině.bakalářská  
Marvanová JitkaAspekty edukace žáků se sluchovým postiženímbakalářská  
Fajová BarboraMožnosti intervence speciálního pedagoga v sociálních službáchbakalářská 2021 
Tišlerová LeonaLogopedická prevence v mateřské školebakalářská 2021 
Gajdová KristýnaSpecifika vývoje řeči u dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2020 
Janků DenisaLogopedická prevence v integrovaných blocích ŠVP PVbakalářská 2020 
Kubiczková LuciePlánování rozvoje řečových a jazykových dovedností v předškolním vzděláváníbakalářská 2020 
Matuszyńská KarolinaPedagogická intervence u dítěte předškolního věku z bilingvního prostředíbakalářská 2020 
Ondrová LenkaAsistent pedagoga v inkluzivním vzděláváníbakalářská 2020 
Hejtmanová VeronikaVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2019 
Kozelská BarboraRozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku.bakalářská 2019 
Mžíková MichaelaInkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postiženímbakalářská 2019 
Sládková DominikaMožnosti stimulace jazykových schopností dětí v povinném předškolním vzděláváníbakalářská 2019 
Šímová IvanaPrevence specifických poruch učení v předškolním věkubakalářská 2019 
Veličková KristýnaPlánování činností logopedické prevence do ŠVP pro předškolní vzděláváníbakalářská 2019 
Krečmerová PetraDítě se zdravotním postižením v náhradní rodinné péčibakalářská 2018 
Nášelová TerezaRozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí v předškolním vzděláváníbakalářská 2018 
Pivovarová KatarínaDítě se zdravotním postižením v náhradní rodinné péči.bakalářská 2018 
Rose DanielVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2018 
Sedláčková VeronikaStimulace rozvoje slovní zásoby dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Spěváčková DanielaRozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku v rovině foneticko-fonologickébakalářská 2018 
Štěpánová VeronikaRozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku v rovině lexikálně-sémantickébakalářská 2018 
Wendelinová NicolaCanisterapie ve speciálněpedagogické intervencibakalářská 2018 
Witová MarcelaKompetence logopedického asistenta v MŠbakalářská 2018 
Benešová MarkétaPrimární logopedická prevence ve školním vzdělávacím programubakalářská 2017 
Filarová ZuzanaAspekty pedagogické komunikace v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Lašanová LucieLogopedická prevence v nestátních školských zařízeníchbakalářská 2017 
Lincerová PavlínaPodmínky edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2017 
Muchová VeronikaStimulace rozvoje řeči žáků ve volnočasových aktivitáchbakalářská 2017 
Pavlů JitkaOrientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věkubakalářská 2017 
Pollová AdélaIntegrovaný žák se speciálními vzdělávacími potřebami v základní školebakalářská 2017 
Roubalová JiřinaVýchova dítěte s mentálním postižením v rodiněbakalářská 2017 
Virčíková KarolínaHudební aktivity jako prostředek logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Žolnierčíková LenkaAspekty logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Antalová IvetaJazyková a komunikativní kompetence dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Danišová ZuzanaOrientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Gregorová MichaelaPlánování logopedické prevence v mateřské školebakalářská 2016 
Klosová GabrielaSpeciálně pedagogická intervence v sociální oblastibakalářská 2016 
Kozielová KláraLogopedická prevence v mateřské školebakalářská 2016 
Madecká DenisaLogopedická intervence ve školském poradenském zařízeníbakalářská 2016 
Pazdírková TerezaSpeciálně pedagogická intervence při poskytování sociálních služebbakalářská 2016 
Rašková KristýnaVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2016 
Šlechtová KateřinaVyužití canisterapie u osob s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Žárská KamilaLogopedická prevence v mimoškolních zařízeníchbakalářská 2016 
Chrástková VeronikaLogopedická prevence v oblasti foneticko-fonologické jazykové rovinybakalářská 2015 
Febrová TerezaDítě s kombinovaným zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2015 
Hajzerová IvanaOrientační diagnostika výslovnosti dětí v mateřské školebakalářská 2015 
Hrubá KatrinLogopedická prevence u dětí s opožděným vývojem řečibakalářská 2015 
Kapsová DagmarLogopedická prevence v předškolním věku u dětí s odloženou školní docházkoubakalářská 2015 
Kozelská EllenPlánování logopedické prevence v mateřské školebakalářská 2015 
Matúšová MarieŽáci s narušenou komunikační schopností v primárním vzděláváníbakalářská 2015 
Přadková LenkaLogopedická prevence u dětí s vývojovou dysláliíbakalářská 2015 
Sikorová KláraVýchova dítěte s těžkým zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2015 
Skotnicová MariePrimární logopedická prevence v mateřské školebakalářská 2015 
Veiserová SilviePreventivně výchovná péče v dětském domověbakalářská 2015 
Wildmannová LenkaVýchova dítěte s narušenou komunikační schopností v rodiněbakalářská 2015 
Babincová NelaDiagnostika fonematické diferenciace u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Bínová JanaPlánování logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2014 
Bystroňová MartinaVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodině.bakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub