Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Eva Šilhánová


titul, jméno, příjmení:MUDr. Eva Šilhánová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klinická genetika, cytogenetika
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 527
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972 – 1978FDL UK Praha, MUDr.
1969 – 1972Střední všeobecběvzdělávací škola-maturita

Kvalifikace

1990atestace nátavbová lékařská genetika
1981atestace 1.st.pediatrie Ph.D.

Další vzdělávání, kurzy

2008Kurz manažerského zdělávání BIBS Brno

Zaměstnání, praxe

1982 – dosudlékařka, od r. 1995 ve funkci primáře, genetické konzultace na ambulanci Oddělení lékařské genetiky, od r. 1995 vedení tohoto oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba, lékařská genetika
2009 – dosudFERTIMED s.r.o , Boleslavova 246/2 , 779 00 Olomouc – lékař genetik , odborný konzultant
1998 – dosud
1998 – 2003externí vyučující na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě, nyní LF OU
2003 – dosudodborný asistent se zaměřením na genetiku na téže fakultě, studijní předmět: Zdravotnické vyšetřovací metody, předmět: Úvod do genetiky, studijní předmět : Klinická genetika a fetální medicína, výuka, Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, genetika
2006 – dosudexterní vyučující na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, výuka, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, genetika
2008 – dosudexterní vyučující na Filozofické fakultě Slezské univerzity v Opavě, výuka, Slezská univerzita, Bezručovo náměstí 13, 746 01 Opava, genetika
1978 – 1982dětská sekundární a obvodní lékařka, lékařská péče o děti a dorost, Městská nemocnice Ostrava Fifejdy, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, pediatrie

Odborné zaměření

genetika

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost lékařské genetiky
Působení v zahraničí

Jazykové znalosti

Slovenštinapokročilý
Angličtinapokročilý

Řešené granty

IGA MZ ČR, registrační číslo NF/9092-3, řešení 2006-2008, (hlavní řešitel P. Plevová, název projektu: Zárodečné mutace genu PML u pacientů s nádorovými onemocněními). IGA MZ ČR, registrační číslo NT12246-5 /2011, řešení 2011-2015: (hlavní řešitel E.Mrázková, název projektu : Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad .) Evropský sociální fond v ČR a státní rozpočet ČR (hl. příjemce UK Plzeň (Prof. MUDr. Ondřej Topolčan), spolupříjemce FNO), MUDr. Pavlína Plevová, OLG FNO a LF OU, spoluřešitel, Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob, reg. Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0040 (2012-2014). Přednášky : 200, Publikace s IF : 5, bez IF : 15


Rizika anestezie.
Andrea Hladíková, Tomáš Olos, Michal Hladík, Eva Šilhánová, Hana Medřická
Rok: 2016, Angelman CZ, spolek
kapitola v odborné knize

Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 - kazuistika.
P. Bártová, Sylwia Walczysková, Pavlína Plevová, L. Ratajová, J. Havelka, Eva Šilhánová, P Ressner, David Školoudík ... další autoři
Rok: 2011, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Amplifikace genů pro cyklin D1 a ZNF217 v nádorech prsu u nosiček mutací v genech BRCA1/BRCA2 a nádorech sporadických
Dominika Černá, Alfons Balcar, Pavlína Plevová, Eva Šilhánová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carriers of germline c.1710+1355G>C substitution ihn the PML gene are at an increased risk of gastrointestinal cancer
Pavlína Plevová, S. Walczysková, I. Ježíšková, A. Křepelová, Eva Šilhánová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elejalde syndrome a case report & branchio-oculo-facial syndrome a case report
Eva Šilhánová, Simona Širůčková, R. Čuřík
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genetické aspekty cerebrovaskulárních onemocnění
Eva Šilhánová, Simona Širůčková, Pavlína Plevová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jednonukleotidová substituce c.645+32C>T v genu APC je nepatogenním polymorfismem s výskytem přibližně u 16% české populace
P. Plevová, J. Štekrová, Eva Šilhánová, L. Drobčinská
Rok: 2008, Časopis Lékařů českých
článek v odborném periodiku

Molekular and Clinical Charecterization of Two Patients With Prader - Willi Syndrome and Atypical Deletions of Proximalk Chromosome 15q
Gabriela Čalounová, Petra Hedvičáková, Eva Šilhánová, Gabriela Křečková, Zdeněk Sedláček
Rok: 2008, American Journal of Medical Genetics, IF 3,5
článek v odborném periodiku

Molekulární nalýza vybraných chromozomálních přestaveb
Zdeněk Sedláček, Gabriela Čalounová, Petra Hedvičáková, Eva Šilhánová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Breast cancer and the promyelocytic leukemia gene
I. Ježíšková, P. Plevová, S. Walczysková, A. Křepelová, K. Pavlíková, V. Kotala, Eva Šilhánová ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expression of MLH1 and MSH2 proteins in human tissues
P. Plevová, E. Sedláková, J. Zapletalová, A. Křepelová, Z. Kolář, Eva Šilhánová ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geneticky podmíněné nádory prsu - prevence, léčba
P. Kopecká, Josef Kopecký, Eva Šilhánová, P. Plevová, Lubomír Dobiáš
Rok: 2007
stať ve sborníku

PML and TRF2 Protein Expression in Hereditary and Sporadic Colon Cancer
P. Plevová, M. Papežová, Eva Šilhánová, A. Křepelová, R. Čuřík, L. Foretová, Marta Navrátilová, J. Zapletalová, Tomáš Posolda, Z. Kolář ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Promyelocytic Leukemia Gene and Predisposition to Colon Cancer
P. Plevová, I. Ježíšková, S. Walczysková, A. Křepelová, K. Pavlíková, V. Kotala, Eva Šilhánová ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozomu
Petra Bártová, Eva Šilhánová, P. Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Rok: 2007, Neurológia
článek v odborném periodiku

Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozómu
Petra Bártová, Eva Šilhánová, P Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Rok: 2007, Neurologia
článek v odborném periodiku

Ataxia teleangiectasia - a case repost
Leopold Pleva, Simona Širůčková, J. Sedláčková, S. Walczysková, Eva Šilhánová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Clinical Report: Elejalde Syndrome - A Case Report
Eva Šilhánová, P. Plevová, R. Čuřík, I. Kasperčík, A. Křepelová
Rok: 2006, American Journal of Medical Genetics
článek v odborném periodiku

genetická predispozice ke vzniku maligního nádoru prsu
E. Macháčková, P. Plevová, M. Lukešová, P. Vašíčková, Eva Šilhánová, L. Foretová ... další autoři
Rok: 2006, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Vzácné hereditární syndromy s vyšším rizikem nádorů
P. Plevová, Eva Šilhánová, L. Foretová
Rok: 2006, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Xeroderma pigmentosum
Simona Širůčková, Eva Šilhánová, T. Magnaldo, O. Chevalier, R. Kutějová, S. Walczysková, P. Plevová ... další autoři
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elejalde syndrome a Case Report & Branchio-Oculo-Facial Syndrome, a Case Report
Eva Šilhánová, Simona Širůčková, I. Kasperčík, R. Čuřík
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komentář k článku autorů Půtová I a spol. "Mutace v genu HFE u osob s revmatickým postižením"
Eva Šilhánová
Rok: 2005, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Molecular genetic findings in patients with multiple polyposis coli
P. Plevová, J. Štekrová, M. Kohoutová, I. Urbanská, Eva Šilhánová, P. Opletal, L. Foretová, A. Křepelová ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Results of molecular-genetic analysis in the group of probands with the Prader - Willi and Angelman syndromes
Kolektiv Autorů, Eva Šilhánová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub