Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Popáleninové trauma – aneb jak se nespálit…
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:1 semestr
Cena:400,- Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Lucie Vujtíková,
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
Pedagogický poradce:Mgr. Lucie Vujtíková
Anotace:Popáleninové trauma se řadí mezi jeden z nejzávažnějších úrazů. Mechanismus traumatu je různorodý – úraz způsobený zářením, poleptání chemikáliemi, poškození elektrotraumatem, opaření či popálení způsobené ohněm.
Vzdělávací program Popáleninové trauma aneb jak se nespálit je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který poskytne účastníkům přehled o možných poraněních, jejich léčby a v hlavní řadě o prevenci předcházení jakéhokoliv úrazu.
Vzdělávání bude probíhat v průběhu akademického roku při naplnění kapacity. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Program běží v období jednoho semestru a účastníci absolvují celkem 4 výukové bloky.
Způsob ukončení studia:80% docházka
Přihlášky:ANO
Přihlášku najdete na webu LF OU. Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. září 2020 do 1. 11. 2020 nebo do naplnění kapacity. Po stažení přihlášku vyplňte a zašlete na adresu:
Bc. Nikola Šťastná
Lékařská fakulta OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:1. listopadu 2020
Kontakt / další informace:Bc. Nikola Šťastná
Způsob platby:převodem na účet 400,- Kč
Vyučující:Mgr. Lucie Vujtíková,
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny výuky:
Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na pondělí. Vzdělávání obsahuje přednášky odborníků s dlouholetou praxí. Podmínkou pro ukončení studia je úspěšné absolvování 80% docházky na celý výukový modul. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání – Univerzita 3. věku.

Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden semestr a je rozděleno na 4 tematické celky. Bloková výuka probíhá od ledna 2021 do března 2021.

Termíny výuky: Pondělí 1x za 14 dní (plánované data výuky 11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února) od 14:00 – 16:00 hod.

Studium bude otevřeno pro minimální počet - 40 účastníků. Při naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení vzdělávání.