Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Sociologie ve společenské praxi
Fakulta / organizační jednotka:Katedra sociologie (Filozofická fakulta OU)
Cílová skupina:Studium je určeno zejména pro pracovníky institucí a zařízení, které se zabývají resocializací, prevencí a odhalování sociálně patologických jevů, např. policie ČR, výchovné zařízení pro děti, mládež i dospělé, ale i pro zájemce z jiných oborů veřejného sektoru, státní správy, či soukromého sektoru.
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok
Cena:12 000,-Kč
Garant:dr hab. Jan Kajfosz
Anotace:Program celoživotního vzdělávání poskytuje posluchačům přehled o tom, jak fungují jednotlivé složky společnosti, jakým způsobem se dá provádět sociologický výzkum či proč se vyskytují patologické jevy a její případná prevence.
Přihlášky:Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2016. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra sociologie
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:do 20. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Simona Ludwigová
Plán studia / rámcový harmonogram:Úvod do sociologie, Úvod do sociální a kulturní antropologie, Metodologie sociologického výzkumu, Sociální realita, Sociální patologie, Úvod do ekonomie, Sociologie byrokracie a instituce.
Další informace:minimální počet účastníků: 10