Budovy

budova IS (Na Souvrati 12 - skleníky, Slezská Ostrava)

Botanická zahrada PřF OU - skleníky