Budovy

budova UK (Bráfova 3, Moravská Ostrava)

Univerzitní knihovna, Pyramida