OU

Blažena Rudincová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 603, budova D
funkce:
obor činnosti:fonetika a morfologie ruského jazyka, slavistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1850
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Rudincová, B. Abreviace v současné ruštině. 2017.
Rudincová, B. K voprosu terminoobrazovanija v sovremennom russkom jazyke (analiz terminosistemy marketinga). In: Area Slavica 2. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Rudincová, B. Zákony jazykové ekonomie. 2017.
Rudincová, B. K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka. In: Area Slavica 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 119-127. Area Slavica 1. ISBN 978-80-7464-829-8.
Rudincová, B. Lithuanian University of Educational Sciences. Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS+. 2016.
Rudincová, B. Strukturní typy některých terminologických pojmenování v současné obchodní ruštině a jejich ekvivalenty v češtině. In: Profilingva 2016. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity. 2016.
Rudincová, B. Strukturní typy některých terminologických pojmenování v současné obchodní ruštině a jejich ekvivalenty v češtině. In: Sborník příspěvků PROFILINGUA 2016 VÍCEJAZYČNOST JAKO CESTA K ÚSPĚCHU A PŘEKONÁVÁNÍ HRANIC - konference věnovaná odkazu Karla IV.: Sborník příspěvků PROFILINGUA 2016 VÍCEJAZYČNOST JAKO CESTA K ÚSPĚCHU A PŘEKONÁVÁNÍ HRANIC - konference věnovaná odkazu Karla IV 2016-09-15 FF ZČU, Plzeň. s. 93-104. ISBN 978-80-261-0681-4.
Rudincová, B. K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka.. In: Area Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita. 2015.
Rudincová, B. Lotyšská státní univerzita. 2015.
Rudincová, B. Slovotvorný potenciál přejímek v současné ruštině. In: Aktuální otázky jazykovědné rusistiky 4: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4) 2014-11-28 Ústav slavistiky FF MU v Brně. Brno: Česká asociace slavistů. Ústav slavistiky FF MU, 2015. Česká asociace slavistů. Ústav slavistiky FF MU, 2015. s. 125-129. ISBN 978-80-906183-0-5.
Rudincová, B. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. 2015.
Rudincová, B. Vývojové tendence v současné ruské a české slovotvorbě. In: Aktuální problémy současné slavistiky. Brno: GALIUM, 2015. s. 291-298. ISBN 978-80-905336-5-3.
Rudincová, B. Opole University, Poland. 2014.
Rudincová, B. Slovotvorný potenciál přejímek v současné ruštině. In: Aktuální otázky jazykovědné rusistiky V.. Brno: Ústav slavistiky FF MU V Brně. 2014.
Rudincová, B. Oponentský posudek habilitačního spisu PhDr. Jiřího Gazdy, CSc. Dynamika jazykových procesů v transformačním a posttransformačním období vývoje ruské společnosti. 2013.
Rudincová, B. Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Lucie Molnárové. 2013.
Rudincová, B. Ruské zkratky a zkratková slova v kontextu 21. století. In: Text a kontext. první. vyd. Brno: FF MU, 2013. s. 68-74. ISBN 978-80-7329-374-1.
Rudincová, B. University of Gdańsk. 2013.
Rudincová, B. Vývojové tendence v současné ruské a české slovotvorbě. In: IV. kongres českých slavistů. Telč: Česká asociace slavistů. 2013.
Rudincová, B. Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenija v sovremennom russkom i češskom jazykach. In: Dialog kultur VII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Hradec Králové: Garamon, 2013. s. 45-51. ISBN 978-80-86472-57-7.
Rudincová, B. Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenije v sovremennom russkom i češskom jazykach. In: Dialog kultur VII. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2013.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Rudincová, B., Mrověcová, L., Kupcevičová, J. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VI [Konference]. katedra slavistiky, FF OU v Ostravě, Česká republika. 2012.
Rudincová, B. Tallinn University, Estonia. 2012.
Rudincová, B. Tendence v současné ruské slovotvorbě (analýza materiálu jazyka ekonomické sféry). Studia slavica - Slovanské studie. 2012, roč. 16, č. 16, s. 367-375. ISSN 1803-5663.
Rudincová, B., Nedomová, Z. a Lepilová, K. Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo češskich rusistov s Taťjanoj V. Kozlovoj. Opera Slavica. 2011, roč. 21, s. 54-55. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z., Rudincová, B. a Lepilová, K. Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo T. V. Kozlovoj s češskimi rusistami. Russkij jazyk za ruběžom. 2011, s. 128-128.
Rudincová, B. Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Radky Morongové. 2011.
Rudincová, B. University of Gdansk, Poland. 2011.
Rudincová, B. Internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny. In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 173-179. ISBN 978-80-7399-987-2.
Rudincová, B. Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Vlastimila Pulčára Ergonymá v systéme ruského jazyka. 2010.
Rudincová, B. Procesy internacionalizace současné ruské slovní zásoby. In: II. kongres českých slavistů. Hradec Králové: Česká asociace slavistů. 2010.
Rudincová, B. University Tallinn, Estonia. 2010.
Rudincová, B. Zkratky a zkratková slova v podnikatelské ruštině. In: Ruský jazyk v podnikání a společenském životě. Brno: MU, 2010. MU, 2010. s. 33-42. ISBN 978-80-210-5334-2.
Rudincová, B. Doporučení monografie do tisku: Dekanová, E. Kapitoly z teórie a didaktiky prekladu odborných textov. 2009.
Rudincová, B. Doporučení monografie do tisku: Mrověcová, L. Způsoby obohacování slovní zásoby ruštiny sféry podnikání v synchronně-diachronním aspektu (v porovnání s češtinou). 2009.
Rudincová, B. Nekotoryje aktivnyje processy v sovremennom russkom slovoobrazovanii. In: Hľadanie ekvivalentností IV. s. 212-219. ISBN 978-80-555-0066-9.
Rudincová, B. Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Brno: TRIBUN EU, s.r.o., 2009. TRIBUN EU, s.r.o., 2009. s. 20-24. ISBN 978-80-7399-889-9.
Rudincová, B. Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit. In: Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno: FF MU. 2009.
Rudincová, B. VILNIUS PEDAGOGICAL UNIVERSITY. 2009.
Rudincová, B. Dekanová, E. Adjektivália v translačnom procese, FF UKF v Nitre, Nitra 2006, ss. 126. Studia Slavica - Slovanské studie. 2008, roč. 12, č. 12, s. 251-252. ISSN 1214-3111.
Rudincová, B. K nekotorym tendencijam razvitija v oblasti morfologii sovremennogo russkogo jazyka. In: Nitrianske rusistické dni. Nitra: FF UKF v Nitře. 2008.
Rudincová, B. Nekotoryje aktivnyje processy v sovremennom russkom slovoobrazovanii. In: V poiskach ekvivalentnosti IV. : FF Prešovské univerzity v Prešově. 2008.
Rudincová, B. Oponentský posudek habilitační práce PhDr. Evy Dekanové, PhD. Reflexie o preklade odborného textu (29. 06. 2008). 2008.
Rudincová, B. Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Lenky Harviľakové Sprievodcovské tlmočenie na rusko-slovenskom kulturologickom pozadí (16. 08. 2008). 2008.
Rudincová, B. Parémie národů slovanských IV. Ostrava [2008-11-20 - 2008-11-21] [Konference]. FF OU v Ostravě, Česká republika. 2008.
Rudincová, B. Tallinn University, Estonsko. 2008.
Rudincová, B. Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (Ostrava-Brno). 2007.
Rudincová, B. K voprosu produktivnych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom jazyke delovogo obščenija. In: Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. PdF UHK Hradec Králové: nakl. Oftis Ústí nad Orlicí, 2007. nakl. Oftis Ústí nad Orlicí, 2007. s. 73-77. ISBN 978-80-86845-73-9.
Rudincová, B. a Nedomová, Z. Lingua Rossica et communicatio... [Konference]. FF OU v Ostravě, Česká republika. 2007.
Rudincová, B. Nekotoryje produktivnyje tipy složnych imen suščestviteľnych v sovremennom russkom jazyke. In: Russkaja slovesnosť v kontekste mirovoj kuľtury: Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii ROPRJAL. Nižnij Novgorod: Nižegorodskij gosudarstvennyj universitet im. N. I. Lobačevskogo, 2007. Nižegorodskij gosudarstvennyj universitet im. N. I. Lobačevskogo, 2007. s. 377-380. ISBN 978-5-91326-040-6.
Rudincová, B. Osobennosti udarenija imen suščestviteľnych v poetičeskom jazyke 19 veka i akcentologičeskije normy sovremennogo russkogo jazyka. Doktorská práce. 2007.
Rudincová, B. Parémie národů slovanských III. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2007.
Rudincová, B. Výrazová variabilita kategórie determinácie. Doktorská práce. 2007.
Rudincová, B. Vývojové tendence v současné ruštině. Studijní opora pro studenty kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství ruského jazyka a literatury. 2007.
Rudincová, B. Závěrečná zpráva o řešení interního grantu Univerzity Karlovy č. 501/2004/A-PP s názvem Koncepce profesionální přípravy učitelů zaměřená na počáteční vyučování ruštině na ZŠ a tvorba nových učebních souborů RJ pro ZŠ. 2007.
Rudincová, B. Kratkij putevoditeľ po boľšoj Ostrave. 2006.
Rudincová, B. Abbreviatury v jazyke delovogo obščenija. In: VI Slavističeskije čtenija pamjati professora P. A. Dmitrijeva i professora G. I. Safronova. Sankt-Peterburg: Filologičeskij fakuľtet SPbGU, 2005. Filologičeskij fakuľtet SPbGU, 2005. s. 206-212. ISBN 5-8465-0376-4.
Rudincová, B. K lingvistickým problémom prekladu (na materiáli ruských a slovenských adjektiválií). 2005.
Rudincová, B. K voprosu ob obrazovanii i upotreblenii suščestviteľnych nazvanij dejstvija v sovremennom russkom i češskom jazykach. In: Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. s. 59-67. ISBN 83-226-1396-2.
Nedomová, Z. a Rudincová, B. Kommunikativnaja grammatika v obučenii studentov-bakalavrov. In: Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. Západočeská univerzita, 2005. s. 322-325. ISBN 80-7043-424-4.
Rudincová, B. Perspektivy funkční gramatiky. In: Lingua et communicatio in sphaera culturae. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 11-13. ISBN 80-7368-120-X.
Rudincová, B. Vzpomínka na prof. PhDr. Rudolfa Zimka, DrSc. In: Studia Slavica IX. Ostrava: Ostravská univerzita - Univerzita Opole, 2005. Ostravská univerzita - Univerzita Opole, 2005. s. 371-372. ISBN 80-7368-126-9.
Rudincová, B. Funkční gramatika ruského jazyka 1 - DiV. 2004.
Vavrečka, M., Rudincová, B. a Hopkinson, C. Komunikační bariéry. In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004. s. 137-173. ISBN 80-7042-676-4.
Rudincová, B. Koncepce profesionální přípravy učitelů zaměřená na počáteční vyučování ruštině na ZŠ a tvorba nových učebních souborů RJ pro ZŠ. 2004.
Rudincová, B. Lingvistika odborného textu. 2004.
Rudincová, B. Modeli reklamnogo teksta. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 111-114. ISBN 80-7368-026-2.
Lepilová, K. a Rudincová, B. Multimediální komunikace a řeč. In: K cizojazyčnéřečové komunikaci ve sféře podnikání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004. s. 39-84. ISBN 80-7042-676-4.
Rudincová, B. Problematika neologizmů v ruštině v porovnání s češtinou. In: Studia Slavica VIII. Opole: Opolská univerzita, 2004. Opolská univerzita, 2004. s. 189-198. ISBN 1214-3111.
Rudincová, B. Reklamnoje imja: ot izobretenija do precedentnosti (posudek na autoreferát doktorské disertace). 2004.
Rudincová, B. St.-Peterburgská státní univerzita, Filologická fakulta. 2004.
Rudincová, B. Analýza chyb v písemném projevu současných studentů rusistiky. In: Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (Ostrava-Brno): Text a dialog (Cizojazyčná řečová komunikace) Brno-Ostrava. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 37-40. ISBN 80-7042-651-9.
Rudincová, B. K některým typům ruských substantivních kompozit (analýza materiálu jazyka podnikatelské sféry). In: Studia Slavica VII. Sborník prací FF OU č.203 . Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2003. Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2003. s. 265-270. ISBN 1214-3111.
Rudincová, B. K voprosu kommunikativnych barjerov v tekstach iz sfery turbiznesa. In: Cizojazyčná řečová komunikace (česko-anglicko-německo-ruský projekt): Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003-09-18 Luhačovice. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 115-117. ISBN 80-7042-647-0.
Rudincová, B. Komplexní inovace výuky polského jazyka pro začátečníky. 2003.
Rudincová, B. Nová učebnice ruštiny pro počáteční výuku na slovenských vysokých školách. 2003.
Rudincová, B. Typy pojmenování v současné ruštině (zejména v podnikatelské oblasti). 2003.
Nedomová, Z. a Rudincová, B. Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a funkční gramatiky ruštiny. 2003.
Rudincová, B. Zaimstvovanija v sovremennoj russkoj ekonomičeskoj terminologii. In: Studie i szkice slawistyczne 5. Dialog w literaturach i jezykach slowiańskich. Opole: Uniwersytet Opolski, 2003. Uniwersytet Opolski, 2003. s. 57-61. ISSN 1644-4191.
Rudincová, B. Aktivizacija nekotorych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom i češskom jazykach. In: Aktuálne otázky lingvometodického výzkumu ruského jazyka: Aktuálne otázky lingvometodického výzkumu ruského jazyka 2002-04-23 FF UKF v Nitre. Nitra: FF UKF, 2002. FF UKF, 2002. s. 155-164.
Rudincová, B. Další vzdělávání učitelů ruštiny v západočeském regionů. 2002.
Rudincová, B. Jazykové bariéry a způsoby jejich překonávání (analýza chyb studentů na gramatické úrovni ruského jazyka).. In: Problematika výběru učiva pro vyučování ruštině v české škole, otázky jeho prezentace a nácviku v učebnicích (učebních pomůckách) a při vlastním vyučovacím procesu: Problematika výběru učiva pro vyučování ruštině v české škole, otázky jeho prezentace a nácviku v učebnicích (učebních pomůckách) a při vlastním vyučovacím procesu 2002-05-10 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 77-82. ISBN 80-7041-952-0.
Rudincová, B. K charakteristike russkich reklamnych tekstov. In: Cizojazyčná řečová komunikace (česko-anglicko-německo-ruský projekt): Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002-09-23 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 105-110. ISBN 80-7042-617-9.
Rudincová, B. Posouzení grantového projektu č. 1/9349/02 . 2002.
Rudincová, B. Processy univerbizacii v sovremennom russkom jazyke. In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí 2002-03-12 Brno. Brno: FF MU, 2002. FF MU, 2002. s. 192-200.
Rudincová, B. Univerbizace jako prostředek úpravy pojmenování v současné ruštině. In: Slovanské studie V, Studia Slavica . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 71-84. ISBN 80-7042-609-8.
Rudincová, B. Komerčná ruština v praxi. Šebestová, V. - Šebesta, J. In: Cizí jazyky. 2001, roč. 45, s. 175-176. ISSN 1210-0811.
Rudincová, B. Nižegorodská státní univerzita N. I. Lobačevského. 2001.
Rudincová, B. Processy nominacii i jazykovyje barjery. In: Lingua et communicatio in sphaera mercatura: Lingua et communicatio in sphaera mercatura 2001-09-25 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 67-70. ISBN 80-7042-598-9.
Rudincová, B. Typy pojmenování v současné ruštině (zejména v podnikatelské oblasti). 1. vyd. Ostrava: FF OU Ostrava, 2001. Spisy FF OU. 210 s. ISBN 80-7042-586-5.
Rudincová, B. Vstupní a výstupní testy. In: In: K. Lepilová a kol. Inovace pregraduální a postgraduální přípravy (Od počáteční výuky k maturitě) . Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 63-75. ISBN 80-7042-599-7.
Rudincová, B. Russko-slavjanskij slovar´ poslovic s anglijskimi sootvetstvijami. 2000.
Rudincová, B. Sdvigi na leksiko-semantičeskom urovně jazyka putěvoditělja po gorodu Ostrava. In: Cizojazyčná komunikace ve sféře podnikání. Cestovní ruch Ostrava 2000: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2000-09-24 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 57-60. ISBN 80-7042-575-X.
Rudincová, B. Strukturnyje tipy abbreviatur. In: FF OU: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny . Ostrava: FF OU Ostrava, 2000. FF OU Ostrava, 2000. s. 30-37. ISBN 80—7042-5.
Rudincová, B. Analitizmy v sovremennom russkom delovom jazyke (analiz materiala tekstov iz sfery biznesa i deloproizvodstva). In: IX. meždunarodnyj kongres MAPRJAL. Tezisy dokladov i soobščenij: Russkij jazyk , literatura kultura na rubeže vekov 1999-08-16 Bratislava. Bratislava: Univerzita Bratislava, 1999. Univerzita Bratislava, 1999. s. 152-153. ISBN 80-88982-00-6.
Rudincová, B. Analitizmy v sovremennom russkom delovom jazyke (Analiz materiala tekstov iz sfery biznesa i deloproizvodstva). In: IX. Mezinárodní kongres MAPRJAL: Vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu MAPRJAL 1999-08-16 Bratislava. Ostrava: FF OU Ostrava, 1999. FF OU Ostrava, 1999. s. 33-38. ISBN 80-7042-535-0.
Rudincová, B. Certifikáty pro sféru podnikání, překladatele a tlumočníky i pro učitele v praxi. TOP. 1999, roč. 10, s. 31-31. ISSN 1210-4159.
Vavrečka, M., Rudincová, B. a Hrdlička, M. Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. 1. vyd. Praha: Centr Evropy, 1999. 622 s. ISBN 80-902758-0-X.
Rudincová, B. Projavlenije interferencii v oblasti leksiki i grammatiki v tekste putevoditelja (analiz teksta. In: Cestovní ruch ´99 ? Turbiznes ´99: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 1999-09-28 Ostrava. Ostrava: FF OU Ostrava, 1999. FF OU Ostrava, 1999. s. 85-90. ISBN 80-7042-549-0.
Vavrečka, M., Rudincová, B. a Hrdlička, M. Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. 1. vyd. Praha: Centr Evropy, 1999. 600 s. ISBN 80-902758-1-8.
Rudincová, B. Sdružená pojmenování v komerční ruštině a jejich české ekvivalenty. In: FF MU: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 14. 04. 1999 Brno. Brno: FF MU Brno, 1999. FF MU Brno, 1999. s. 45-49. ISBN 80-210-2225-6.
Rudincová, B. Strukturnyje tipy naimenovanij ponjatij v oblasti delovogo obščenija. In: Teorija i praktika prepodavanija slavjanskich jazykov: Slavica Quinqueecclesiensia V 1999-04-26 University Press. Pecs: University Press, 1999. University Press, 1999. s. 295-302. ISSN 1218-800X.
Rudincová, B. Certifikáty učitelům, překladatelům a sféře podnikání. Cizí jazyky. 1998, roč. 42, s. 139-139. ISSN 1210-1811.
Rudincová, B. Někotoryje strukturnyje tipy naimenovanij v russkom kommerčeskom jazyke (semantiko-slovoobrazovateľnaja charakteristika s učotom morfologo-sintaksičesko­go aspekta). In: VI. mezinárodní vědecká konference: Rossica Ostraviensia 1998-09-29 . Ostrava: FF OU, 1998. FF OU, 1998. s. 93-100. ISBN 80-7042-521-0.
Rudincová, B. Pojmenování apozitivního typu v současném ruském jazyce. In: Porovnávací opis statiky a dynamiky súeasného ruského jazyka: Porovnávací opis statiky a dynamiky súeasného ruského jazyka 1998-09-13 . Bratislava: UK Bratislava, 1998. UK Bratislava, 1998. s. 129-133. ISBN 80-85697-77-7.
Rudincová, B. Praktičeskaja funkcional´naja grammatika russkogo jazyka. 1998.
Vavrečka, M., Rudincová, B. a Hrdlička, M. Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl I. a II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 580 s. ISBN 80-7042-522-9.
Rudincová, B. Sostavnyje naimenovanija v sovremennom russkom jazyke (na materiale jazyka pressy iz ekonomičeskoj i kommerčeskoj sfer). In: FF UK Bratislava: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hľadiska 1998-11-16 . Bratislava: STIMUL, 1998. STIMUL, 1998. s. 129-133. ISBN 80-85697-77-7.
Rudincová, B. Úloha a místo gramatiky ve výuce ruského jazyka posluchaeu bakaláoského studia. In: Cizojazyčná komunikace ve sféře podnikání: Rossica Ostraviensia 1998-09-19 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 33-36. ISBN 80-7042-484-2.
Rudincová, B. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica XLII, Bratislava 1995, 274s. Opera Slavica. 1998, roč. 8, s. 60-63. ISSN 1211-7676.
Vavrečka, M., Rudincová, B. a Hrdlička, M. Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Díl I a II. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 1997. 620 s. ISBN 80-7042-485-0.
Rudincová, B. Funkcionaľnaja grammatika. In: FF OU: Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí) . Ostrava: FF OU Ostrava, 1997. FF OU Ostrava, 1997. s. 33-39. ISBN 80-7042-486-9.
Rudincová, B. Město abbreviatur v russkich i češskich gazetnych tekstach. In: Olomoucké dny rusistů: Rossica Olomucensia 1997-08-24 . Olomouc: UP Olomouc, 1997. UP Olomouc, 1997. s. 99-104. ISBN 80-7067-693-3.
Rudincová, B. Roľ i mesto grammatiki v obučenii russkomu jazyku rusistov-bakalavrov. In: Cizojazyčná komunikace ve sféře podnikání: Rossica Ostraviensia 1997-09-18 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 33-36. ISBN 80-7042-484-2.
Rudincová, B. Uplatnění funkčně-komunikativního principu při výuce gramatiky rus. jaz. In: Medacta 97: Medacta 97 1997-06-06 Nitra. Nitra: UKF Nitra, 1997. UKF Nitra, 1997. s. 190-192. ISBN 80-867339-9-0.
Vavrečka, M. a Rudincová, B. Česko-ruský slovník slovesných spojení v ekonomické sféře. 1. vyd. Ostrava: Phare, 1996. 65 s. ISBN 00-0000-0-0.
Rudincová, B. Sposoby realizacii koncepcii obučenija studentov-bakalavrov. In: Cizojazyčná komunikace ve sféře podnikání: Rossica Ostraviensia 1996-09-23 . Ostrava: FF OU, 1996. FF OU, 1996. s. 55-59. ISBN 80-7042-456-7.
Rudincová, B. Zkratky v textech s komerční tematikou [Glosář ruských zkratek organizací]. Top. 1996, roč. 6, č. 5, s. 24-27. ISSN 1210-4159.
Rudincová, B. Abbreviatury v russkich tekstach iz sfery biznesa. In: Text i slownik w nauczaniu jezyka i literatury rosyjskiej: Text i slownik w nauczaniu jezyka i literatury rosyjskiej 1995-10-12 Opole. Opole: Uniwersytet Opolski, 1995. Uniwersytet Opolski, 1995. s. 103-106. ISBN 83-902795-1-7.
Rudincová, B. Principy postrojenija posobija po funkcionalnoj grammatike russkogo jazyka dlja studentov-bakalavrov. In: Cizojazyčná komunikace ve sféře podnikání: Rossica Ostraviensia 1995-09-19 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 130-135. ISBN 80-7042-436-2.
Rudincová, B. Přednášky významných rusistů. Cizí jazyky. 1995, roč. 39, s. 69-69. ISSN 1210-1811.
Rudincová, B. Russkij jazyk dlja sfery turizma. 1995.
Rudincová, B. Sokraščonnyje naimenovanija v russkom delovom jazyke (Analiz materiala gazetnych tekstov). In: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1994-10-11 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. s. 72-76. ISBN 80-7042-415-X.
Rudincová, B. Gramatika v bakalářském studiu komerční a průvodcovské ruštiny. In: Cizojazyčná komunikace ve sféře podnikání: Rossica Ostraviensia 1993-09-23 . Ostrava: FF OU, 1993. FF OU, 1993. s. 168-172. ISBN 80-7042-391-9.
Rudincová, B., Skácel, J., Mezuláník, J. a Nováček, P. Stručný česko-ruský slovník pro podnikatele. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita, OPF, 1993. 112 s. ISBN O.
Rudincová, B., Skácel, J., Mezuláník, J. a Nováček, P. Stručný rusko-český slovník pro podnikatele. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita, OPF, 1993. 136 s. ISBN 0.
Rudincová, B. Vztahy mezi ustáleným analytickým slovesnn jmenným spojením a jeho plnovýznamovým slovesem v ruštině a češtině. In: FF OU: Studia Slavica . Ostrava: FF OU, 1993. FF OU, 1993. s. 79-83. ISBN 80-7042-394-3.
Rudincová, B. Ustálená analytická slovesně jmenná spojení v ruském a českém jazyce. In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada D-29 (Jazyk,literatura, umění): Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada D-29 (Jazyk,literatura, umění) . Ostrava: Sfinga, 1992. Sfinga, 1992. s. 25-33. ISBN 80-7042-051-0.
Rudincová, B. Místo ustálených slovesně jmenných spojení v systému jazykových prostředků. In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada D-28 (Jazyk, literatura, umění): Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada D-28 . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 37-44. ISBN 80-7042-036-7.
Rudincová, B. Ruská slovesně jmenná spojení a jejich protějšky v češtině (konfrontační analýza). Kandidátská disertační práce.. 1990.
Rudincová, B. Ustálená ruská slovesně jmenná spojení a jejich české ekvivalenty (na materiálu publicistiky). In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada D-26. Praha: SPN, 1989. SPN, 1989. s. 41-48.
Rudincová, B. Ustálená slovesně jmenná spojení v ruštině a češtině. In: Rossica Ostraviensia, 2. díl. s. 66-70.
Rudincová, B. Ruské slovesně jmenné vazby a jejich české ekvivalenty. Ruský jazyk. 1983, s. 220-227.
Rudincová, B. Jaroslav Štika. Lidová strava na Valašsku (překlad resumé). 1980.
Rudincová, B. Lomonosovova Moskevská státní univerzita. 1978.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Popova Ekaterina\rus{Strukturnye, semanticheskie i funcionalp1nye osobennosti e1rgonimicheskoi0 leksiki na primere otdelp1nykh tipov polp1skikh i russkikh e1rgonimovdisertační 2017 
Friedlová Petra\rus{Infinitivnye konstrukcii v sovremennom russkom yazykediplomová 2017 
Mžiková MarkétaPredikativy v sovremennom russkom i cheshskom yazykahdiplomová 2017 
Hrabovská Iva\rus{Sostavnye terminologicheskie naimenovaniya v sovremennom russkom yazyke delovogo obweniyadiplomová 2015 
Večeřová GabrielaUniverbizační procesy v současné ruštinědiplomová 2015 
Veselková Martina\rus{Russkie glagolp1no-imennye sochetaniya tipa okazyvatp1 vliyanie i ikh perevod na cheshskii0 yazykdiplomová 2015 
Haumerová LucieUstálená přirovnání označující zevnějšek člověka v češtině a ruštině (srovnávací analýza)diplomová 2014 
Maršík Lukáš\rus{Internacionalizaciya slovarnogo sostava sovremennogo russkogo i polp1skogo yazykadiplomová 2013 
Mikešová Ajnaš\rus{Russkie prichastiya i deeprichastiya. Vozmozhnosti ikh perevoda na cheshskii0 yazyk.diplomová 2012 
Růžanský Tomáš\rus{Modalp1nye slova v russkikh publicisticheskikh tekstakh i vozmozhnosti ikh perevoda na cheshskii0 yazykdiplomová 2012 
Waśniowská Renáta\rus{Analiticheskie imena prilagatelp1nye v sovremennom russkom yazyke i ikh e1kvivalenty v cheshskom yazyke diplomová 2011 
Bajerová Kateřina\rus{Russkii0 zhargon (kriminalp1nyi0 sleng)diplomová 2010 
Zapletalová Michala\rus{Glagoly s tak nazyvaemymi chistovidovymi pristavkami v russkom yazyke i ikh e1kvivalenty v cheshskom yazykediplomová 2010 
Sahajová Martina\rus{Vliyanie interferencii na usvoenie russkogo yazyka v cheshskoi0 shkolediplomová 2009 
Cívelová Hana\rus {Nelichnye formy glagola i ikh cheshskie e1kvivalentydiplomová 2008 
Frančeková Žaneta\rus{Kondensirovannye naimenovaniya v sovremennom russkom yazyke i ikh cheshskie e1kvivalentydiplomová 2008 
Kufová Adéla\rus{< Imena suwestvitel1nye pluralia tantum \rus{v sovremennom russkom yazyke i ikh cheshskie e1kvivalenty >diplomová 2008 
Rotterová Jitka\rus{< Chasticy i ikh funkcii v sovremennom russkom yazyke v sopostavlenii s cheshskimi e1kvivalentami >diplomová 2008 
Kočišová Barbora\rus{Morfologicheskaya kategoriya roda imen suwestvitelp1nykh v sovremennom russkom yazyke (russko-cheshskii0 sopostavitelp1nyi0 analiz)diplomová 2007 
Procházková Marie\rus{Vyrazhenie pobuzhdeniya k dei0stviyu v sovremennom russkom yazykebakalářská 2018 
Wizurová Kateřina\rus{Sledy drevnikh slavyan v yuzhnoi0 Moraviibakalářská 2018 
Krahulíková Markéta\rus{Russkie glagoly s suffiksom -irova-/-izirova- i ikh cheshskie e1kvivalentybakalářská 2017 
Muravyeva YanaRusskie mezhdometiya i zvukopodrazhatel'nye slova v sopostavlenii s ih cheshskimi ehkvivalentamibakalářská 2017 
Skopalová IvanaSposob glagol'nogo dejstviya v sovremennom russkom yazykebakalářská 2017 
Duchatschová Marcela\rus{Glagoly dvizheniya v sovremennom russkom yazyke (sopostavitelp1nyi0 russko-cheshskii0 analiz)bakalářská 2016 
Pivodová Veronika\rus{Pamyatniki goticheskoi0 arkhitektury v Moraviibakalářská 2016 
Celtová Hana\rus{Imena dei0stviya v sovremennom russkom i cheshskom yazykakhbakalářská 2015 
Friedlová Petra\rus{Morfologicheskaya kategoriya chisla russkikh ime0n suwestvitelp1nykh (russko-cheshskii0 sopostavitelp1nyi0 analiz)bakalářská 2015 
Hasan Natalia\rus{Znamenitye villy v gorode Ostrava i ego okrestnostyakhbakalářská 2015 
Mžiková Markéta\rus{Nazvaniya lic v sovremennom russkom i cheshskom yazykakhbakalářská 2015 
Richterová Katrin\rus{Russko-cheshskie razlichiya v rode suwestvitelp1nykh v yazyke sfery biznesabakalářská 2015 
Vajdová Kateřina\rus{Otricanie v russkom i cheshskom yazykakh (sopostavitelp1nyi0 russko-cheshskii0 analiz)bakalářská 2015 
Balážová Eva\rus{Silezsko-ostravskaya krepostp1bakalářská 2014 
Waclawiková Jolanta\rus{Vyrazhenie posessivnykh otnoshenii0 v sovremennom russkom i cheshskom yazykakh bakalářská 2014 
Gábová Markéta\rus{Velke-Losiny. Putevoditelp1bakalářská 2013 
Hrabovská Iva\rus{Goroda-kurorty v CHekhii (Konstantinovi-Lazne, Teplice, Lazne-Toushenp1)bakalářská 2013 
Vantuchová Jana\rus{Stepeni sravneniya ime0n prilagatelp1nykh (russko-cheshskii0 sopostavitelp1nyi0 analiz)bakalářská 2013 
Peprníková Věra\rus{Derevyannye koste0ly v Beskidakhbakalářská 2012 
Dvořáková Zuzana\rus{Gorod SHtramberk (spravochnik dlya turistov)bakalářská 2011 
Hoffmannová Petra\rus{Velotrassy v Beskidakhbakalářská 2011 
Maršík Lukáš\rus{Russkie narechnye oboroty i ikh cheshskie e1kvivalentybakalářská 2011 
Šafaříková Iveta\rus{Okhranyaemaya prirodnaya territoriya Beskidybakalářská 2011 
Herdová Jana\rus{Interesnye mesta regionov Opava i Gluchinbakalářská 2010 
Krejčířová Taťána\rus{Cerkovnye pamyatniki goroda Brnobakalářská 2010 
Mikulcová Iva\rus{Abbreviatury v sovremennykh russkikh tekstakh iz sfery biznesabakalářská 2010 
Dirová Irena\rus{Velotrassy v Yuzhnoi0 Moraviibakalářská 2009 
Grygarová Iveta\rus{Evroregion Beskidy (spravochnik dlya informacionnogo centra, tematicheskii0 slovarp1 dlya perevodcheskoi0 praktiki)bakalářská 2009 
Maršík Lukáš\rus { Moravskaya Slovakiya (spravochnik dlya informacionnogo centra) bakalářská 2008 
Milošová Martina\rus{ Putevoditelp1 po kurortam Yuzhnoi0 Moravii bakalářská 2008 
Pilátová Monika\rus{< 180 let kombinata "Vitkovice" >bakalářská 2008 
Růžanský Tomáš\rus{ Nablyudatelp1nye bashni v Moravii (spravochnik dlya informacionnogo centra) bakalářská 2008 
Sejková Pavla\rus{Zapadnocheshskii0 kurortnyi0 treugolp1nikbakalářská 2007 
Bovt Olga\rus{Reklama v russkom i cheshskom internetebakalářská 2006 
Michalík Zdeněk\rus{Velotrassy Moravskosilezskogo kraya (putevoditelp1 na russkom yazyke)bakalářská 2006 
Bradová Lenka\rus{Otglagolp1nye suwestvitelp1nye v russkih kommercheskikh tekstah i ih cheshskie e1kvivalentybakalářská 2005 
Lacková Andrea\rus{Russkaya i cheshskaya televizionnaya reklamabakalářská 2005 
Petrovičová Hana\rus{Sostavnye naimenovaniya v sovremennom russkom yazyke predprinimatelp1skoi0 sfery i ikh e1kvivalenty v cheshskom yazyke (russko-cheshskii0 sravnitelp1nyi0 analiz)bakalářská 2005 


Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (Ostrava-Brno)
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub