OU

Antonín Dolák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 305, budova D
funkce:
obor činnosti:filozofie 19. století, filozofie 20. století (Wittgenstein, Heidegger, Foucault, Derrida, Deleuze, Žižek), filozofie mysli (Dennett), svobodná vůle a determinismus, problém jáství (Self) a vědomí
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1823
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Dolák, A. a Votava, J. Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce. In: Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce. Ostrava: Klub Atlantik. 2018.
Dolák, A. Vymezení pojmu hodnoty a hodnota štěstí v kontextu rozumění introspekci. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava. 2018.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie. In: A. Dolák. Medzi vedou a morálkou. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 182-191. ISBN 978-80-223-4436-4.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu. 2017.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu. In: Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy. Bratislava: Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 2017.
Dolák, A. Prožitek-kvále slasti jako objektivní dobro. In: Prawda-Dobro- Piękno IV. Wojna czy pokój?. Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2017.
Dolák, A. Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu. In: Region v rozvoji společnosti. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. 2017.

Všechny publikace

Dolák, A. Problém vymezení hodnoty a jejího poznání skrze metodu introspekce: Promýšleno analytickou metodou. In: Přednáška a diskuze s pracovníky Oddělení analytické filozofie FÚ SAV. Bratislava: Oddělení analytické filozofie Filozofického ústavu SAV. 2018.
Dolák, A. a Votava, J. Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce. In: Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce. Ostrava: Klub Atlantik. 2018.
Dolák, A. Vymezení pojmu hodnoty a hodnota štěstí v kontextu rozumění introspekci. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava. 2018.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie. In: A. Dolák. Medzi vedou a morálkou. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 182-191. ISBN 978-80-223-4436-4.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu. 2017.
Dolák, A. Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu. In: Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy. Bratislava: Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 2017.
Dolák, A. Problém hodnot v dnešní společnosti. In: Problém hodnot v dnešní společnosti. Ostrava: Centrum PANT. 2017.
Dolák, A. Prožitek-kvále slasti jako objektivní dobro. In: Prawda-Dobro- Piękno IV. Wojna czy pokój?. Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2017.
Dolák, A. Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu. In: Region v rozvoji společnosti. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. 2017.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Dolák, A. Jazykový a nejazykový subjekt: Lacan a buddhismus. In: A. Dolák. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 149-166. Neuveden. ISBN 978-80-7464-847-2.
Dolák, A. Mají se lidé rozmnožovat? Nebo raději vymřít? A pokud ano, jak?. In: XXXII. DebUt (Debatní úterek). Brno: Pořádají doktorandi KF FF MU. 2016.
Dědinová, T., Fišer, Z., Jarina, J., Nováková, L., Antoš, M., Cindlerová, J., Czaplińska, J., Dolák, A., Fránek, M., Gnot, A., Jakubíček, D., Jelínek, J., Ježek, Z., Málková, H., Naldoniová, L., Nováková, E., Paučo, M., Pomahač, O., Salhiová, M. a Souček, J. et al. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454. 454 s. ISBN 978-80-210-8441-4.
Dolák, A. Nirvána/osvícení jako reinterpretace jáství a smyslu bolesti/utrpení. In: STUDIA HUMANITATIS-ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 87-100. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Dolák, A. Nirvána/osvícení jako reinterpretace/nová hermeneutika (rozumění) jáství a smyslu bolesti/utrpení. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. Ostrava: Filozofická fakulta, OU. 2016.
Dolák, A. Problém jáství. 2016.
Dolák, A. Problém jáství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Neuveden. 146 s. ISBN 978-80-7464-828-1.
Dolák, A., Petrů, M., ZACHNÍK, V., KOPŤOVÁ, I., ŽITNÍK, T., LOCHMANOVÁ, K., KAUER, Z., ŠMIŘÁK, T., Laca, S., Laca, P., Votava, J. a Vácha, J. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Neuveden. 308 s. ISBN 978-80-7464-847-2.
Dolák, A. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 2016.
Dolák, A. Summary. In: A. Dolák. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 283-288. Neuveden. ISBN 978-80-7464-847-2.
Dolák, A. TROLLOVÉ A HATEŘI: Nebezpečí facebookových debat a pravidla správné diskuze. In: Noc vědců 2016. Ostrava: Katedra filozofie. 2016.
Dolák, A. Úvod. In: A. Dolák. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 5-9. Neuveden. ISBN 978-80-7464-847-2.
Dolák, A. Buddhistický princip "ne-lpění" aplikovaný na iracionálno. In: Racionálne - iracionálne: Racionálne - iracionálne 2014-10-06 Smolenice. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2015. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2015. s. 234-237. ISBN 978-80-970303-4-6.
Dolák, A. Determinismus, jáství a západní buddhismus. In: Filozof na prowincji. Lubliniec: Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015.
Dolák, A. Důstojnost neexistujícího jáství?. In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 177-184. VIVARIUM. ISBN 978-80-7464-781-9.
Dolák, A. Egoismus a altruismus z perspektivy Ne-já. In: SUPPLEMENT VYBRANÝCH KAPITOL VO VEDNÝCH ODBOROCH SOCIÁLNA PRÁCA A OŠETROVATEĽSTVO III. Košice: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram, 2015. s. 249-255. SUPPLEMENT VYBRANÝCH KAPITOL, svazek III.. ISBN 978-80-906146-2-8.
Dolák, A. a Naldoniová, L. Filozofie a strach. In: Noc vědců. Ostrava: Ostravská univerzita. 2015.
Dolák, A. hlavní řešitel projektu/grantu SGS "Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii ". 2015.
Dolák, A. Jáství a fantastika jako konfabulace s narativními prvky. In: Dnešní svět zítřejšíma očima. Brno: Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2015.
Dolák, A. Jáství a krize. In: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Brno: Institut mezioborových studií. 2015.
Dolák, A. Jáství, defaultní systém a odpovědnost v penitenciaristice. In: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Institut mezioborových studií, 2015. s. 69-74. ISBN 978-80-88010-03-6.
Dolák, A. Jáství z pohledu krize jako možné transformace. In: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Institut mezioborových studií, s.r.o., 2015. s. 340-346. ISBN 978-80-88010-04-3.
Dolák, A. Odborná recenze na překlad + úvodní studii Petra Hromka ke knize Carla G. Hempela PHILOSOPHY OF NATURAL SCIENCE. 2015.
Dolák, A. Oponentský posudek na disertační práci Tomáše Doška pro Katedru filozofie Univerzity Palackého. 2015.
Dolák, A. a Hromek, P. Osobní identita a její vztah k pojetí trestu v penitenciaristice. In: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Institut mezioborových studií, 2015. s. 75-81. ISBN 978-80-88010-03-6.
Dolák, A. Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 2015.
Dolák, A. Self-agency, vůle a odpovědnost. In: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Brno: Institut mezioborových studií. 2015.
Dolák, A. Studentská vědecká konference Katedry filozofie (člen komise) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Dolák, A. Subjekt jako "hrdinova pouť" vyprávěná sobě samému. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2015. s. 13-26. ISBN 978-80-7464-758-1.
Dolák, A. Summary. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2015. s. 207-212. ISBN 978-80-7464-758-1.
Dolák, A. Úvod. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2015. s. 5-9. ISBN 978-80-7464-758-1.
Dolák, A. Bergsonovo pojetí smíchu a Nietzscheho pojetí radosti: Kiseljov III.. In: ODHALENÍ. Brno: Letmo, Tu cafe. 2014.
Dolák, A. Determinismus a pojetí trestu. In: Sociální pedagogika v penitenciární praxi. Brno: Institut mezioborových studií. 2014.
Dolák, A. Důstojnost neexistujícího jáství?!. In: Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem. Ostrava: Ostravská univerzita, Katedra filozofie. 2014.
Dolák, A. Hermeneutika narací o jáství. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2014.
Dolák, A. Ideál?!. In: Jídlo, pití a evropská vzdělanost - Ideál. Brno: Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2014.
Dolák, A. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014.
Dolák, A. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014.
Dolák, A. Jáství jako příběh. In: Studia humanitatis. Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 93-104. Studia humanitatis V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Dolák, A. Jednota nebo rozpad subjektu?. In: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových studií Brno, Slezská Univerzita Katovice. 2014.
Dolák, A. Leoš Janáček a Vladimír Kiseljov: filozofická reflexe. In: Tryskání života barvou. Brno: Hadivadlo. 2014.
Dolák, A. Neexistence Já. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka I. Brno: Institut mezioborových studií, Brno, 2014. s. 18-27. ISBN 978-80-87182-47-5.
Dolák, A. Nietzscheho "Nadčlověk" a Solovjevův "Bohočlověk": Kiseljov I.. In: Čas se mění v prostor. Brno: Galerie Platinium Brno. 2014.
Dolák, A. Noc vědců Ostravské univerzity (člen). In: Noc vědců Ostravské univerzity (člen). Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita. 2014.
Dolák, A. Normativity and Social Pedagogy. In: Social Pedagogy in the Context of Human Life Stage II. Brno: Institute of Interdisciplinary Studies, Brno, 2014. s. 101-107. ISBN 978-80-87182-48-2.
Dolák, A. O jednotě subjektu a (ne)užitečnosti jeho integrace. In: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových studií, 2014. s. 154-158. ISBN 978-80-88010-01-2.
Dolák, A. Pojem přírody. In: Fysis v kontextu živé přírody. Ostrava: Katedra filozofie, Filozofická fakulta. 2014.
Dolák, A. QUO VADIS ošetrovateľstvo a sociálna práca. 2014.
Dolák, A. Racionální a iracionální struktury jáství. In: Racionálne - Iracionálne. Smolenice: Slovenské filozofické združenie pri SAV. 2014.
Dolák, A. Řád narace jako základ řádu subjektu (jáství). In: Letní filozofická škola: idea řádu v minulosti a současnosti. Dub nad Moravou: Letní filozofická škola. 2014.
Dolák, A. Sisyfos a lidská existence. In: Sisyfos and Prometheus. Brno: Spolek Brno. 2014.
Dolák, A. Spinozovo a Nietzscheho pojetí soucitu: Kiseljov II.. In: Průřez duší. Brno: Galerie F. 2014.
Dolák, A. Spor o zákon sporu a jáství. In: Logos kai Theos. Ostrava: FF Ostravská univerzita. 2014.
Dolák, A. Studentská vědecká konference Katedry filozofie (člen komise) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Dolák, A. Subject and determinism. In: Subject and determinism. Wroclaw: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014.
Dolák, A. Subject does not exist: Sic et Non. (Neuroscience vs. Phenomenology). In: Subject does not exist: Sic et Non. (Neuroscience vs. Phenomenology). Wroclaw: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2014.
Dolák, A. a Hromek, P. Subjekt a identita. In: Philosophy and Practice of Subjectivity. Warszawa: Zakład Filozofii SGGW Warszawa, 2014. s. 21-33. ISBN 978-83-62523-40-5.
Dolák, A. Svobodná vůle, emergence a pojetí trestu. In: Sociální pedagogika v penitenciární praxi. Brno: Institut mezioborových studií, 2014. s. 30-46. ISBN 978-80-88010-00-5.
Dolák, A. Výžádaný odborný posudek na studii Petra Hromka ke knize Johna Etchemendyho "O pojmu logického vyplývání" a jeho překlad této knihy. 2014.
Dolák, A. Akreditácia vysokých škol. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 50-51. ISBN 978-80-8105-514-0.
Dolák, A. Dennettův přístup k mysli v rámci jeho heterofenomenologie a jeho etické implikace. In: Axiómy postmoderného sveta ako edukačná realita súčasnosti. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. s. 59-81. ISBN 978-80-87182-38-3.
Dolák, A. Filozofie a smrt. In: Sociální pedagogika v kontextu teorie a praxe I. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. s. 36-69. ISBN 978-80-87182-45-1.
Dolák, A. Hauserovo pojetí univerzálního subjektu a možné námitky. In: Cesty z postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR. 2013.
Dolák, A. Ideál. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 127-129. ISBN 978-80-8105-514-0.
Dolák, A. Jáství a svobodná vůle. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. 176 s. ISBN 978-80-87182-40-6.
Dolák, A. Jinakost druhých a dialog s nimi skrze fenomén jáství. In: Jinakost z pohledu sociálních věd. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. s. 6-24. ISBN 978-80-87182-39-0.
Dolák, A. Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. s. 719-723. ISBN 978-80-87182-43-7.
Dolák, A. Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap. Brno: Institut mezioborových studií. 2013.
Dolák, A. Paradigma. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 219-221. ISBN 978-80-8105-514-0.
Dolák, A. a Jůzl, M. Smrt (v penitenciární praxi). Rodinné listy. 2013, s. 29-39. ISSN 1805-0824.
Dolák, A. Štandardy. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 433-435. ISBN 978-80-8105-514-0.
Dolák, A. Wittgenstein I.: Ontologie. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. 143 s. ISBN 978-80-87182-44-4.
Dolák, A. Morální odpovědnost v imkompatibilismu. In: Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Brno: Institut mezioborových studií. 2012.
Dolák, A. Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis. 2012.
Dolák, A. Krize myšlení a determinismus. In: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Brno: Institut mezioborových studií. 2011.
Dolák, A. Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis. 2011.
Dolák, A. Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis. 2011.
Dolák, A. Sebeklamné sebeospravedlnění v deterministickém rámci. In: Kontexty propagandy. Pardubice: KLKS FF UPA v Pardubicích. 2011.
Dolák, A. (Non)kontradičnost Heideggerova spisu Co je metafyzika. In: Kontext a význam. Bratislava: Aleph, 2010. s. 184-190. ISBN 978-80-89491-00-1.
Dolák, A. Svobodná vůle: Sic et Non. Organon F. 2010, roč. 17, s. 322-338. ISSN 1335-0668.
Dolák, A. Jazyk ve Wittgensteinově Tractatu. Organon F. 2009, roč. 16, s. 344-362. ISSN 1335-0668.
Dolák, A. Nahodilé a podstatné rysy jazyka dle Traktátu. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009. s. 76-84. ISBN 978-80-969770-4-8.
Dolák, A. Status abstraktních entit v Tractatu. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008. s. 22-33. ISBN 978-80-969770-1-7.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Kelnar AlešPatičča-samuppáda - závislé vznikánídiplomová  
Míček JanRegresivní levice a islámdiplomová 2018 
Kisza MarianHeideggerův pojem exaktnostidiplomová 2016 
Prachovská KláraCo znamenají metaforydiplomová 2016 
Kraina LukášRozepře jménem kulturadiplomová 2015 
Walczysková NikolEutanazie v českém odborném prostředí: argumenty pro a protibakalářská  
Čigášová IvanaAdopce dětí homosexuály a homoparentalita se zaměřením na argumentaci v českém prostředíbakalářská 2018 
Kysučanová KarenFilozofické problémy buddhismubakalářská 2018 
Stefan MichaelSchopenhauerova kritika Kantova kategorického imperativu a základy nové etikybakalářská 2017 


Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii
Hlavní řešitelPhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub