Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Skořápkový king? Robotek!

Ostrava / 13. 03. 2012

logolink

Na 180 talentovaných žáků z 1 000 žáků základních a středních škol Moravskoslezského kraje rozvíjí své nadání v přírodovědných experimentech při využití počítačů. Umožnil jim to projekt Evropské unie.

Žáci s nadáním pro matematiku, biologii, fyziku, chemii, nebo environmentální výchovu, geografii či informatiku–robotiku se tak konečně dočkali. Do speciálních kroužků bylo vybráno 180 žáků partnerských škol, kteří nejlépe zvládli vstupní testy. Do projektu se mohly přihlásit i děti z ostatních škol spádových oblastí, do kroužků se mohly zapojit v partnerských školách.

Vznik těchto kroužků umožnil projekt Evropské unie pod názvem „Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol“, CZ.1.07./2.3.00/09.0024. Jeho řešitelem je Ostravská univerzita v Ostravě (OU), partnery Metodické a evaluační centrum, o.p.s. a šest ZŠ a šest SŠ MSK.

Aby experimenty mohly probíhat v odborných kroužcích, byli na ně učitelé a studenti doktorského studia OU postupně připravováni. Na partnerské instruktáži v lednu 2011 se seznámili se skládáním robotka.

V září 2011 proběhl na ZŠ Kosmonautů v Ostravě druhý vývojový workshop, na němž se pedagogové učili pracovat s diagnostikou. OU v rámci projektu i dovybavila partnerské ZŠ a SŠ výpočetní technikou tak, aby se vše mohlo odehrávat ve virtuálním prostředí. Samotné kroužky byly pro vybrané nadané nadšené přírodovědce spuštěny ve školním roce 2011/2012.

Hladnovské gymnázium hostilo pedagogy ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje na workshopu k projektu EU letos v únoru. Setkání zahájil proděkan Pedagogické fakulty (PdF) Ostravské univerzity (OU) Martin Malčík. Radim Badošek z katedry pedagogické a školní psychologie PdF OU nabádal přítomné pedagogy, aby při testování neopomínali: „...pokud si žák zlomil nohu nebo je plačtivý napište nám to tam.“ Učitelé by také podle něj neměli ovlivňovat žáky při vyplňování dotazníků, ale nechat je dělat i chyby.

Martin Rangl, manažer projektu, informoval o připravovaném výjezdním zasedání 6. vývojového workshopu, o chystané soutěži o nejlepší experiment, i závěrečné konferenci plánované na 11. a 12. června 2012.

Někteří učitelé demonstrovali ve svých prezentacích jak v kroužcích s „robotkem“ a měřicími čidly EdLab pracovali. K těm nejzajímavějším patřila demonstrace robotka hrajícího a neomylně vyhrávajícího „skořápky“. Zaujal i praktický experiment zalévání květin (měřením poklesu vlhkosti půdy). Pedagogové dále předváděli čidla světla, kyselosti i čidla magnetická.

Při zmínce o nových automatických měřicích soupravách EdLab 3 logicky následovala otázka učitelů: „Kdy je dostanem?“ „Už brzy!,“ dostalo se jim rychlé odpovědi od manažerů projektu. Martin Rangl se zamyslel nad rozdílem v měření mezi robotkem a EdLabem: „Robot je pomalejší, nestíhá měřit tak rychle jako EdLab, protože EdLab je koncipován jako měřidlo.“

Přítomní učitelé se shodli, že některé typy měření jsou pro žáky velmi atraktivní. Zdeněk Malčík ze ZŠ Bílovec řekl: „Ta děcka to strašně baví, ony se těší, že budou mít něco nového.“ Učitelka Daniela Halatová ze ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava souhlasila: „Děcka jsou u nás do toho úplně žhavá, sedmáky baví zábavné grafy... V přírodopise žasli: Jé! Kytka dělá kyslík! Jak je to možné?“ Pedagog Miroslav Zámarský dodal: „Často je u tohoto měření velká legrace, žáci třeba běhali za uklízečkou a měřili šustění smetáku.“ I pedagožka Helena Švédová z Krnova se přidala „I my jsme měli zábavné měření. Učitel byl měřen poté, co vykouřil cigaretu a vyběhl schody.“ „... jestli to přežiju,“ dodal s nadsázkou tehdy testovaný pedagog.

Podle Pavla Olšovského ze ZŠ ve Frýdku-Místku patří k největším přínosům realizace tohoto projektu: „Systém práce se zájemci o vědecko-výzkumnou práci, kdy žáci nalézají a realizují vlastní měření v kroužku. Vytvořili např. detektor lži, nevěřili byste, s čím žáci doma pracují, co jim rodiče koupili.“

Na Gymnáziu Hladnov, Ostrava to zástupkyně ředitele Dagmar Kocichová vidí jinak: „Mně se líbí, že zásluhou kurzů přistupujeme k výuce kreativně, všichni s nimi rosteme. Bylo by možná dobré udělat na konci burzu nápadů, co se s těmi pomůckami dá všechno dělat.“ Martin Rangl připomněl: „Na začátku jsme vás požádali, abyste nám posílali ty nápady, my je zařazujeme do knihovny pro všechny...“

Ale vyskytly se i potíže: poruchy čidel, nezájem žáků o některé kroužky „přeinformatikovanost“ žáků 3. ročníků. Někteří pedagogové by si zase raději žáky vybírali sami. Další mrzelo, že se nemohli zapojovat studenti maturitních ročníků. Jiní vyslovili obavu, co bude dál, až kroužky nebudou hrazeny z prostředků EU. Měření v kroužcích totiž žáky zaujala natolik, že mnozí se už ptali, zda budou pokračovat i v příštím roce. Podle proděkana Malčíka záleží na tom, jak ředitelé škol naloží s rozpočtem své školy, zda se rozhodnou žákům účast v kroužcích „změkčit“.

S populačním poklesem bojují školy pro každého žáka. Učitel Miroslav Zámarský přiznal: „Byl na mne vyvíjen velký tlak, abych zveřejňoval výsledky, protože školy mají velký problém s odlivem žáků.“ Zdeněk Malčík ze ZŠ v Bílovci souhlasil s důležitou rolí, jakou kroužky sehrávají v komunikaci školy s veřejností: „Přišli rodiče, měli pečlivě nastudované naše webové stránky, část nazvanou - pro talentované žáky - a ptali se, zda kroužky budou.“

Závěrem proděkan Malčík přítomným řekl: „Musím vám poděkovat za velmi zajímavé postřehy. To, že pracujete se šikovnými žáky, kteří mají do toho, co dát, obohacuje jak je, tak nás, a to je dobré, zůstali by nám jinak jenom na sociálních sítích.“ Nemalý přínos má podle Malčíka tento projekt i pro PR školy: „Někteří to pochopí lépe, někteří hůře, ale postupně si to uvědomí, že právě těmito aktivitami mohou pro školu udělat něco navíc.“

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - CZ.1.07./2.3.00/09.0024, byl zahájen 1. srpna 2009, s ukončením se počítá 31. července 2012. Poskytovatelem dotace v celkové výši takřka 12 miliónů korun je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Řešitelem projektu je Ostravská univerzita v Ostravě (OU). Partnery projektu jsou Metodické a evaluační centrum, o.p.s. OU a šest ZŠ a šest SŠ MSK: Gymnázium a Střední odborná škola Orlová-Lutyně, Základní škola Komenského 68, Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254; Gymnázium Vítkov, Základní škola Bruntál, Mendlova střední škola Nový Jičín, Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Střední škola strojírenská a dopravní Frýdek-Místek, Slezské gymnázium Opava, Základní škola Opava, Šrámkova ul.

Více na:

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub