1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)

1. vývojový workshop byl zaměřený na seznámení pedagogických pracovníků a studentů doktorského studia OU s diagnostikou k testování žáků – zájemců o vědecko-výzkumnou činnost, vytvořenou v rámci klíčové aktivity č. 1. Tento vývojový workshop proběhl dne 17. 2. 2010 v prostorách Gymnázia Františka Živného v Bohumíně a byla na něm prezentována vytvořená diagnostika, způsob jejího používání a význam diagnostiky pro zvyšování kompetencí žáků základních a středních škol k vědecko-výzkumné činnosti. Součástí realizace aktivity jsou rovněž instruktáže pro cílové skupiny pedagogických pracovníků a studentů doktorského studia OU k realizaci testování, kteří se např. nemohli zúčastnit vývojového workshopu, příp. jim zůstaly některé otázky týkající se této problematiky neobjasněny. Vzhledem k časové a odborné náročnosti těchto činností byla instruktáž související s poznatky z workshopu realizována až v měsíci březnu 2010, a to 8. 3. 2010.

1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)1. vývojový workshop projektu (17. února 2010)