„Kdy už zas pojedem s tou univerzitou?“ - projekt EU Domovy ukončen

logolink

Děti z dětských domovů a výchovný ústavů nemají z mnoha důvodů snadný život. V domovech a ústavech je o ně všestranně postaráno. I přes velké úsilí vychovatelů mají přesto při odchodu do běžného života mimo jeho zdi většinou velké problémy i s těmi nejobyčejnějšími věcmi – jak navázat plnohodnotné vztahy, jak hospodařit s penězi, jak si najít a udržet práci aj. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (OU) za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro ně našla formu „pomocné ruky“ prostřednictvím přípravy a realizace projektu Evropské unie OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“ - CZ.1.07/1.2.10/11.0006. Závěrečnou konferencí právě ukončený projekt problémovou mládež zaujal. Svědčí o tom řada pozitivních ohlasů od dětí samotných, jejich vychovatelů i lektorů.

Pracovníci OU pro ně v rámci projektu vytvořili speciální vzdělávací program pod názvem „Můj nový život“ (včetně jeho e-learningové podoby), informační systém „Fiktivní domácnost“ a také webové stránky s radami, užitečnými informacemi a kontakty pro mládež odcházející ze zařízení institucionální péče do běžného života. Spolupracovali při tom se zástupci řady dalších institucí i odborníky z příslušných oblastí. Program „Můj nový život“ se  skládal ze sedmi ucelených tematických bloků: Domácnost, Rozvoj sociálních dovedností, Rodina, vztahy a rodinné právo; Speciální vzdělávání, Práce s PC a digitální fotografie, Zaměstnání a Prevence patologických jevů. Celkem se uskutečnilo v rámci projektu 5 běhů tohoto kurzu, které absolvovalo 112 dětí a mladých lidí (48 děvčat, 64 chlapci) ze 16 dětských domovů a jednoho výchovného ústavu Moravskoslezského kraje.

Zástupce poskytovatele dotace Nazim Afana, vedoucí oddělení strukturálních fondů z Moravskoslezského kraje – Krajského úřadu na závěrečné konferenci k projektu uvedl: „Ostravská univerzita v Ostravě realizovala řadu projektů Evropské unie a mnohé velmi úspěšně.“ Gabriela Matýsková, manažerka projektu z OU řekla: „V bloku nazvaném Fiktivní pohovor do zaměstnání, zajištěným zkušenými lektory společnosti AHRA-Human Recource Agency, účastníci vytvářeli koláže na téma, co je v jejich představách spojeno s přijímacím pohovorem.“ Dále uvedla „S velkým ohlasem se u mládeže setkala exkurze na Okresním soudu v Ostravě. Soudce při ní sehrál s mládeží soudní přelíčení. Byl také režisérem celé 'hry'na soudní přelíčení a současně sehrál i roli svědků. Podařilo se mu sice zamotat mládeži hlavu, ale obě rozhodnutí imaginárního soudu, složeného právě z problémové mládeže, byla přesto správná,“ dodala Matýsková.

Do projektu byli zapojeni i policisté skupiny prevence Městské policie Ostrava. Její zástupce Jaromír Kolářík řekl: „Dovolte mi poděkovat vedení a zaměstnancům Pedagogické fakulty Ostravské univerzity za příležitost zapojit se do projektu a možnost získání zkušeností v práci s dětmi. Získané zkušenosti jsme letos zúročili při vytváření vlastního projektu - Dejme šanci dětem. I náš projekt je zaměřen na děti z dětských domovů.“ Kateřina Nikelová, speciální pedagog a vychovatelka z Dětského domov v Novém Jičíně nešetřila slovy chvály na realizátory projektu z OU. „Velmi si cením vysokou úroveň, pružnost a iniciativu pracovníků univerzity, zejména Gabriely Matýskové. Strávila s námi spoustu času a sama se mohla přesvědčit, že to s našimi dětmi není snadné. Všechno vždy zvládala s úsměvem a klidem sobě vlastním.“ „Kdy už zas pojedem s tou univerzitou?“ – na to se v poslední době často ptají děti svých vychovatelů. A ty mladší, kteří se pro svůj nízký věk nemohly zúčastnit, se teď zase upomínají, že už je jim právě tolik let, kolik je třeba k účasti v projektu. Jako projev vděku od samotných dětí předala Nikelová realizátorům projektu z univerzity dárky vyrobené samotnými dětmi.

Julius Kopčanský, zástupce ředitele Výchovného ústavu (VÚ) v Ostravě-Hrabůvce (pilotní ověřovatelé kurzu) ve svém vystoupení otevřeně pojmenoval problémy, kterými chovanci VÚ žijí. „Naše děti jsou dětmi, které vyčuhují, pocházejí z nepodnětného prostředí. Není snadné vysvětlit jim, proč nemají krást v obchodě nebo financovat svou existenci výhradně ze sociálních dávek. Navíc se po odchodu z ústavu vracejí do rodin a ty nám je stahují zase zpět,“ uvedl Kopčanský. A jak reagovaly „jeho“ děti na jednotlivé bloky projektu zaměřené na přípravu na běžný život? „Nikdo to po nás nikdy nechtěl. Vůbec jsme se o to nezajímali. Nepřemýšleli jsme o tom, řešilo se to samo. Netušili jsme, že je to tak těžké a komplikované. Jsme rádi, že se nám v tomto směru někdo věnuje. Uvědomil jsem si, že se mohu připravit na život a naučit se, jak řešit problémy ještě před odchodem z ústavní péče.“ Podle Kopčanského ale projekt přinesl mnoho i samotným pedagogům. Milan Škrabal, ředitel Dětského domova z Opavy řekl: „Klobouk dolů, mládež je zásluhou projektu opravdu připravená pro život velmi dobře, a to neformální a zajímavou formou, která ji velmi zaujala a moc se jí líbila.“ Na závěr řekl: „Děkuji za nás za všechny, a pokud bych mohl dát nějaké doporučení – pokračujme v tom, i když už třeba ne v hotelu (pozn. součástí projektu byl i nocleh a snídaně v hotelu), ale třeba ve stanových táborech.“ Všichni vystupujícící ocenili práci obzvláště vedoucího projektu Martina Malčíka, proděkana Pedagogické fakulty OU a Gabriely Matýskové, manažerky projektu.

Moravskoslezský kraj považuje vzdělávání za jeden z nejdůležitějších předpokladů sociálního začlenění dětí a mládeže se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Odstraňováním zbytečných bariér se MSK snaží zachovávat a podporovat vhodné formy vzdělávání žáků se znevýhodněním. Projekt Evropské unie OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“ usiloval o zajištění rovného přístupu k nabízeným příležitostem, které mohou pomoci odstranit právě překážky v sociálním začleňování dětí a mládeže i jejich integrace do normálního života. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě realizovala tento projektu od listopadu 2008 do října 2010.

Závěrečná konference projektu Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného životaZávěrečná konference projektu Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného životaZávěrečná konference projektu Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného životaZávěrečná konference projektu Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného životaZávěrečná konference projektu Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného životaZávěrečná konference projektu Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života