Přírodovědecká fakulta se pyšní unikátní 3D učebnou

Ostrava 22. července 2010 - V budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity funguje unikátní 3D učebna. Jedná se o novou, kompletně zařízenou místnost, která je svým vybavením srovnatelná s profesionálními grafickými studii. Slouží nejen k výuce studentů, ale i pro spolupráci s komerční či nekomerční sférou. Třeba při řešení vizualizačních projektů. „Vzhledem k dynamickému rozvoji na poli 3D projekce jsme zakoupili nejmodernější displeje, které umožňují dosáhnout plastický vjem zobrazované scény bez nutnosti využití 3D brýlí,“ konstatuje David Bražina z katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Unikátní 3D učebna Přírodovědecké fakulty OUUnikátní 3D učebna Přírodovědecké fakulty OUUnikátní 3D učebna Přírodovědecké fakulty OUUnikátní 3D učebna Přírodovědecké fakulty OU

K dispozici jsou výkonné profesionální grafické stanice od společnosti DELL (pozn. pro odborná média: osazené Quad Core procesory, profesionálními grafickými kartami nVidia, 4GB operační paměti, 3D prostorovými navigačními zařízeními a širokoúhlými 22 palcovými LCD monitory). Součástí učebny je také datová rukavice, umožňující interaktivní snímání pohybu prstů v 3D prostoru. Dále pak projektory se speciálním stříbrným plátnem pro 3D projekci.

Když se člověk postaví zhruba dva metry od obrazovky a pedagog na ni přes počítač pustí speciálně upravený 3D film, člověk zažije fascinující okamžik. Veverky, hrající si s oříšky, je hází směrem k vám, až máte pocit, že byste je měli chytat. Možná už nebude trvat dlouho, kdy v mnoha domácnostech bude při fotbalovém utkání v televizi k radosti diváků lítat míč „obývákem“.

„Díky vybavení se naše učebna řadí k nejmodernějším v republice. Software, který vlastní, plně odpovídá profesionálním nárokům uživatelů, a to jak v akademické, tak i komerční sféře. Studenti se seznamují s aplikacemi určenými pro 2D i 3D oblasti počítačové grafiky. V oblasti 2D grafiky se naučí pracovat například s produkty pro komerční zpracování obrazu, videa nebo tvorbu webových aplikací. Další nástroje slouží pro tzv. postprodukci obrazových a video sekvencí, matematický software lze zase využít v oblasti zpracování a analýzy obrazu,“ vysvětluje Bražina.

3D grafika jako taková zaznamenala v posledních letech neuvěřitelný boom. Prvopočátky opravdu masově rozšířeného používání nástrojů pro 3D vizualizace a modelování jsou spojeny s reklamním a filmovým průmyslem. Přelomovým okamžikem se v tomto smyslu staly úspěšné 3D filmy. S dostupností 3D vizualizačních nástrojů narostl počet aktivních uživatelů, kteří se podíleli na vývoji nových urychlovacích algoritmů a přístupů. V současné době se jako lídr v této oblasti zavedl software MAYA pro modelování, vizualizaci a animaci 3D scén. Na základě tohoto nástroje se vyvinul další specializovaný software na animaci postav, dynamické systémy, modelování, vizualizace a tak podobně.

„Naše učebna tím vším disponuje. V kurzech se zájemci z řad studentů a odborné či neodborné veřejností naučí vytvářet a animovat si vlastní umělé světy, ve kterých mohou dát rozlet své fantazii. Za zmínku stojí i profesionální 3D nástroj - EON Studio. Interaktivně mění vlastnosti zobrazovaných objektů, jejich polohu, či případnou animaci, přičemž se tato změna odehrává v reálném čase, jedná se o princip známý například z počítačových her,“ dodává Bražina.

V praktickém životě může například developer mít přístup k tomuto software prostřednictvím vlastní webové stránky, ve které v reálném čase mění vlastnosti prezentovaného domu nebo administrativní budovy podle požadavků odběratele.

„Nyní pracujeme na vizualizačních projektech například pro ostravskou hvězdárnu, kde se podílíme na tvorbě animovaných vzdělávacích projekcí pro děti, pro Ostravské muzeum připravujeme 3D prostorovou vizualizaci vzácných a nevystavovaných exponátů, s pracovníky Vysoké školy báňské - Technické univerzity spolupracujeme na vizualizaci mikropovrchů a jejich vyhodnocování a tak podobně. S komerčními odběrateli jsme tvořili a tvoříme reklamy, krátké filmové spoty, osvětlení interiérů či vizualizace dopadů výstavby na životní prostředí,“ uzavřel Bražina.

Vedle celé škály předmětů pro výuku studentů Ostravské univerzity se v učebně konají školení a kurzy určené zájemcům z řad laiků, učitelů i komerční sféry. Učebnu Přírodovědecká fakulta vybudovala z prostředků fondu rozvoje vysokých škol.