Světový kongres UNESCO: Žít a učit se pro budoucnost

Ostrava, 4. prosince 2009 - Světového kongresu UNESCO se v těchto dnech v brazilském Belému účastní i dvoučlenná česká delegace, jejímiž členy jsou ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT Jakub Stárek a děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Josef Malach. Podle nich jsou nejzajímavějšími tématy kongresu otázky zajišťování kvality a vzdělávání dospělých i hodnocení jeho výsledků. Tyto otázky zajímají jak samotné účastníky školení a kurzů, tak stále víc i zaměstnavatele jako investory do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců. Výsledky jednání kongresu budou využity nejen pro rozvoj dalšího vzdělávání našeho regionu, ale také na Ostravské univerzitě v Ostravě (OU) v letos nově otevřeném studijním oboru andragogika.

Zástupci více než 150 zemí se na světovém kongresu UNESCO milionovém Belému ležícím na jednom z ramen Amazonky sešli po 12 letech. Tato od roku 1949 již šestá konference v pořadí se koná na jižní polokouli poprvé. „Vláda více než 190 milionové Brazílie jí přikládá velký význam. Předsedou jednání je brazilský ministr školství. Jedním z témat kongresu je také vzdělávání dospělých pro udržitelný rozvoj,“ řekl Malach.

Světový kongres UNESCOSvětový kongres UNESCODoc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Hlavní projednávaný dokument je výstižně a pragmaticky pojmenován Žít a učit se pro uskutečnitelnou budoucnost. Síla vzdělávání dospělých zaměřuje pozornost národních vlád, nevládních organizací, institucí veřejného i privátního sektoru na pět základních témat. Jsou jimi: účast dospělých na vzdělávání, vzdělávací politika a řízení vzdělávání, na jeho financování, boj proti negramotnosti (dosud se týká asi 750 miliónů obyvatel planety) i na osvojování si klíčových kompetencí pro celoživotní učení. „Výsledky jednání konference budou využity nejen pro rozvoj dalšího vzdělávání v našem regionu, ale také v letos nově otevřeném studijním oboru andragogika na Ostravské univerzitě,“ dodal Malach.

Kongres rovněž informoval o tom, že podle nejnovějších údajů se i přes deklarovanou snahu brazilské vlády denně vykácejí desítky hektarů pralesa, nazývaného plíce světa. Jeho ochrana už není jen věcí národní vlády, ale věcí politiků, ekonomů a ochránochránců životního prostředí, ale také všech vzdělavatelů dětí i dospělých na celém světě.