Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: teorie v souladu s praxí

Studentům chybějí praktické znalosti. Shodli se na tom odborníci z různých českých firem a vysokých škol a vytvořili nový vzdělávací projekt. Je zaměřený na technologické obory a kromě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se na něm podílí také Technická univerzita Liberec a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, firemní sektor zastupují společnosti Elmarco, s.r.o. a VÚTS, a.s.

Název projektu vypadá docela složitě: Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor. Co se za těmito slovy skrývá? „V rámci projektu usilujeme o rozvoj odborných dovedností studentů a akademických pracovníků v oblasti technologických oborů. Umožníme jim získat praxi v oborových firmách a své teoretické znalosti mohou rozšiřovat o ty, které jim nabídneme v chystaných kurzech. Navíc ještě mají příležitost studovat předměty, které se učí na našich partnerských univerzitách,“ vysvětluje regionální manažer projektu Lukáš Straňák.

Studenti Přírodovědecké fakulty budou moci předměty ostatních dvou univerzit absolvovat prostřednictvím systému LMS MOODLE. „Jde o studium přes internet. Student si vybere některé z nabízených předmětů, a během semestru pak pracuje na jednotlivých úkolech, které mu zadá vyučující,“ říká Straňák.

„Chceme studentům ukázat, že technologické obory, které u nás studují, jsou na trhu práce uplatnitelné. V poslední době totiž zájem o tyto obory klesá. Náš projekt má přednost v tom, že student skutečně získá takové znalosti, které se mu budou v praxi hodit. To říkám proto, že výuková část projektu je skutečně společným dílem univerzit a firem,“ upozorňuje Straňák.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: teorie v souladu s praxíPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: teorie v souladu s praxíPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: teorie v souladu s praxíPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: teorie v souladu s praxí

Přínos projektu: kvalitní praxe už na škole

„V současné době je spolupráce vysokých škol a firem nedostatečná,“ myslí si Zuzana Kubicová z firmy Elmarco, s.r.o., která se zabývá vývojem nanotechnologií a spolupracuje s Ostravskou univerzitou na projektu. „Studenti si ze školy do praxe odnášejí jen velmi omezené znalosti. Toto bychom rádi změnili, a proto jsme se stali součástí projektu. Můžeme se totiž podílet na vytváření obsahu vysokoškolské výuky, a studenti se pak budou učit takové věci, které po nich u nás budeme chtít.“

Projekt se naplno rozběhne na podzim, zatím se nachází v zahajovací fázi. „Momentálně pracujeme na tom, abychom pro něj zajistili dostatek lidských a materiálních zdrojů. Potřebujeme také doladit zajištění výuky a připravit veškeré studijní podklady pro studenty,“ pokračuje Straňák.

A v čem spočívá přínos projektu? „S ohledem na studenty je důležité hlavně to, že jim pomůžeme zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce a pokusíme se pro ně zprostředkovat pracovní stáže ve velkých firmách, jako je Siemens či Tieto Enator,“ dodává Lukáš Straňák. Okruh firem však není omezen jen na Moravskoslezský kraj. Studenti mohou působit i v Libereckém a Zlínském kraji, ve kterých sídlí projektoví partneři Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR – konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz.