Ostravská univerzita otevře centrum pro studenty se speciálními potřebami

Ostrava, 16. září 2008 – Ostravská univerzita otevře centrum Pyramida pro podporu studentů se speciálními potřebami. Studenti s vadami sluchu, zraku nebo těžce tělesně postižení tak mají možnost studovat v prostředí vybaveném různými kompenzačními pomůckami a technickým zařízením, která jim usnadní studium.

Slavnostní otevření nového centra se uskuteční ve středu 17. září 2008 v 10 hodin v prostorách Univerzitní knihovny Ostravské univerzity (Bráfova ul. 3, Ostrava). Budova, kde centrum sídlí, prošla částečnou rekonstrukcí. Nainstalovány byly vodící lišty pro slabozraké nebo nevidomé, nainstalován byl automatický hlásič před budovou nebo ozvučení výtahu. Samozřejmostí je vyřešený bezbariérový přístup do budovy a parkovací místo pro vozíčkáře. „Pyramidu ale nedělají jen úpravy budovy. Museli jsme odborně proškolit personál a to bylo nejnáročnější. Znakovou řeč se člověk nenaučí za  týden. Nemluvě o správných postupech komunikace s lidmi se speciálními potřebami,“ vyjmenovává Jarmila Krkošková, ředitelka univerzitní knihovny.

Během slavnostního otevření budou mít hosté akce možnost vyzkoušet si některé technické pomůcky usnadňující lidem se  speciálními potřebami orientaci, komunikaci a také práci s tištěným textem či s elektronickým dokumentem na WWW stránkách. „Například SW JAWS s hlasovým syntetizátorem (v češtině a angličtině) pro zpřístupnění prostředí Windows i prohlížení webových stránek nevidomým studentům, program ZoomText pro psaní, úpravu a zvětšování textu a grafických prvků nebo kamerové lupy pro slabozraké. Ukážeme veřejnosti jak funguje videotelefon a přímo na místě se spojíme s tlumočníkem do znakové řeči z Centra znakového překladu,“ slibuje Kamila Konvičková, pracovnice Centra PYRAMIDA. Dobrovolníci si budou moci vyzkoušet procházku s bílou holí po budově a orientaci pomocí zvukových hlásičů a vodících lišt.

Slavnostního otevření centra Pyramida se zúčastní také někteří studenti Ostravské univerzity se speciálními potřebami. V letošním akademickém roce jich zde pravděpodobně bude studovat 13. Konečný počet bude znám po ukončení dodatečného přijímacího řízení dodatečném výběrovém řízení.

Rekonstrukce budovy a vybavení Centra Pyramida bylo od roku 2007 financováno z prostředků Ostravské univerzity (FRIM) a z centralizovaného projektu MŠMT „Integrace handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě“. Dosud bylo na vybudování centra, kompenzační pomůcky a počítačové vybavení a  rekonstrukci předsálí Centra investováno celkem 1.300 tis. korun. Centrum by nemělo sloužit jen studentům OU, ale také široké veřejnosti. Pokud se podaří získat finanční dotaci z pokračující projektu, chce univerzita v Centru Pyramida zřídit také speciální učebnu s částečně pohyblivým uspořádáním nábytku a s takovým uspořádáním prostoru, v němž by mohla probíhat současně výuka studentů s různým typem postižení. Počítáme rovněž s pořízením Braillovy tiskárny pro tisk výukových opor pro nevidomé a slabozraké. „To však není jediným cílem projektu: na Ostravské univerzitě jsme zavedli a hodláme dále rozšiřovat služby poskytované studentům a uchazečům o studium jako je pedagogicko-psychologické poradenství, služby asistenční, tlumočnické, překladatelské, zapisovatelské, individuální výuky, vzdělávací aktivity jako jsou přípravné kurzy ke studiu na VŠ, kurzy počítačové grafiky a další. Počítáme také s širší nabídkou vzdělávacích aktivit jak pro samotné uchazeče a studenty se speciálními potřebami, tak pro zaměstnance, kteří se studenty se specifickými potřebami přicházejí do kontaktu“, dodává Zdeňka Telnarová, koordinátora projektu Integrace.