Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Závěrečná konference k autoevaluaci škol

Ostrava / 23. 05. 2008

loga

Moravská Ostrava, 22. května 2008 – Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová převzala záštitu nad závěrečnou konferencí projektu konkrétně a aktivně napomáhajícímu autoevaluaci škol, která proběhne ve středu 28. května 2008, v 10 hodin, v aule Ostravské univerzity v Ostravě na Českobratrské ulici. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu „Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách“ byly od ledna 2007 do června 2008 ve třech typech kurzů proškoleny více než tři stovky pedagogů. Kurzy byly zaměřeny konkrétně na praktickou autoevaluaci, klima na školách a efektivní využívání výstupů testování vědomostí žáků na různých typech škol.

Na konferenci se očekává vystoupení náměstkyně hejtmana MSK PhDr. Jaroslavy Wenigerové. Se základními informacemi o projektu vystoupí prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. z Ostravské univerzity v Ostravě (OU). Na praktickou autoevaluaci se zaměří doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD. ze stejné univerzity. S efektivním využíváním výstupů testování vědomostí seznámí Mgr. Veronika Mazurová z 1st International School of Ostrava. O klimatu na školách pohovoří Jan Svoboda z Ostravské univerzity.

Partnery projektu byly Střední škola technická Opava, Gymnázium a Střední odborná škola Orlová – Lutyně, Základní škola Petrovice u Karviné a Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Ostravské univerzity v Ostravě.

Každý z uvedených tří kurzů probíhal ve 40 hodinovém bloku rozděleném na prezenční a distanční studium. Učitelé měli a mají kurzy i materiály ke kurzům plně hrazeny z prostředků projektu. Absolventský certifikát získalo 408 učitelů ze 300 plánovaných frekventantů kurzů. Program částečně navazuje na aktivity projektu Ostravské univerzity v Ostravě (OU) „Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ a na aktivity Metodického a evaluačního centra, o. p. s. OU. Vychází z doporučení „Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice“- tzv. Bílé knihy a reaguje na závěry Lisabonského zasedání Evropské rady z března 2000. Metodické a evaluační centrum OU, o. p. s. (partner projektu) si klade za svůj hlavní cíl podporu efektivního vzdělávání v Moravskoslezském kraji (MSK) na základních i středních školách formou řízení kvality škol prostřednictvím interní a externí evaluace školy a vytvořením mechanismů pro využití poznatků z provedené evaluace vedoucí ke zlepšení kvality školy a tím i vzdělávacího systému MSK.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub