Ostravská univerzita se věnuje problémovým dětem

Ostravská univerzita v Ostravě na své Pedagogické fakultě konkrétně na katedře pedagogiky připravuje mimo jiné i fundované vychovatele. Po ukončení studia ale právě je může překvapit střet s poměrně tvrdou realitou každodenní praxe. Obdobný střet s realitou běžného života ale zažívají i jejich potenciální svěřenci, když po dovršení 18 let dětské domovy a ústavy opouštějí. Pro obě tyto početné skupiny vytvořilo projektové oddělení univerzity program snažící se zbytečné bariéry bořit.

Projekt „Zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče“ vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V pětidenních kurzech si lektoři univerzity povídají a nacvičují s 15 až 19letými mladými lidmi z dětských domovů různé životní situace – jak získat byt, jak si půjčit peníze v bance a jak si je tam uložit, jak výhodně spořit. Učí je ale i správnému stolování. Řeší s nimi také různé problémy, jako třeba agresivitu jejich kamarádů, šikanu a některá další úskalí mezilidských vztahů. Odpovídají jim na  otázky o jejich právech a povinnostech, o zaměstnání..Vyprávějí si rovněž o tom, jak odolat drogám a vidině snadno a rychle nabytých peněz. Učí je zacházet s počítačem, navštíví s nimi protidrogové centrum a Úřad práce, ale to není zdaleka vše.

Obstát v náročné práci vychovatele dětského domova není snadné. Vysokoškolské vzdělání nemůže při vší snaze obsáhnout všechny nuance této práce. I pro budoucí vychovatele se tak projekt stává dobrou příležitostí, jak se dozvědět mnoho užitečného o svých budoucích svěřencích. Jak s nimi neformálně navázat kontakt, jak se naučit chápat problémy, které je trápí. Jak se naučit jim rozumět.

Ještě donedávna žilo v ČR 3000 dětí v kojeneckých ústavech a 7000 dětí v dětských domovech. Tyto děti jsou relativně dobře materiálně zabezpečené. Chybí jim však sociální kontakty a zkušenosti z rodinného soužití. Často jsou svou minulostí psychicky poznamenané. Když v 18 letech z dětských domovů odcházejí, jsou přes veškerou snahu zdejších pracovníků nepřipravené na realitu, které musí čelit. Pro tuto mladou generaci, obzvláště stráví-li v těchto zařízeních více let, je pak velmi těžké zapojit se  do běžného života. Velký počet z nich končí jako obyvatelé azylových domů, jako nezaměstnaní, klienti různých léčeben nebo dokonce jako trestaní.

Podrobnosti o projektu:

Fotografie ke stažení:

900KB 1,7MB 2,5MB