První testování úrovně prvňáků úspěšně finišuje

V úterý 27. listopadu 2007 v devět hodin proběhne v aule Ostravské univerzity v Ostravě na Českobratrské ulici seminář k vyhodnocení unikátního projektu testování žáků 1. a 3. ročníků středních škol s maturitou.

„Díky tomuto projektu, vytvořenému Metodickým a evaluačním centrem, se střední školy Moravskoslezského kraje poprvé podrobně dozvěděly jaká je úroveň jejich žáků, které přijaly do prvních ročníků,“ řekl Martin Malčík, ředitel Metodického a evaluačního centra (MEC) Ostravské univerzity v Ostravě. „Jedinečnost programu spočívá v tom, že testuje nejen aktuální úroveň znalostí a dovedností prvňáků, ale především srovnává jejich výsledky s ostatními třídami škol jejich oboru a rovněž se všemi třídami ostatních středních škol do projektu zapojených,“ dodal Malčík.

Testování proběhlo v této formě na teritoriu Moravskoslezského kraje letos poprvé. Zaměřilo se na srovnání znalostí a dovedností studentů prvních ročníků podle různých kritérií z češtiny, matematiky, angličtiny (němčiny) a obecně studijních předpokladů. Zúčastnilo se jej celkem 86 středních škol, 309 tříd a 7973 žáci.

Na semináři se očekává vystoupení Martina Malčíka, který společně s Erikou Mechlovou, předsedkyní správní rady MEC, seznámí přítomné s teorií testování. Libuše Kubincová promluví o jeho výsledcích zjištěných v rámci projektu. Se svými názory na testování vystoupí na semináři také zástupci zapojených škol.

Projekt „Testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou“ je součástí programu Moravskoslezského kraje Kvalita 2007. Moravskoslezský kraj byl prvním krajem České republiky, který vytvořil projekt na tvorbu a ověření nástrojů a kritérií hodnocení škol zřizovatelem. (Úplný název projektu „Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji“.) Jeho záměrem je řešit systém národní evaluace (hodnocení úrovně vzdělávání) na krajské úrovni. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.